Главная / Новости /Общество / ​«Алдар Цыденжапов» аршалхал хилэеэ!

​«Алдар Цыденжапов» аршалхал хилэеэ!

19-09-2019

Сентябриин 12-то Комсомольск-на-Амуре хотодо «Оро­дой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов» гэһэн сэрэгэй онгосо уһанда табигдажа, үнэхөөр түүхэтэ үйлэ хэрэг болобо. Амарай уһанай онгосо барилгын заводто болоһон тус баяр ёһололдо Агын Буряадай тойрогой, Үбэр Байгалай хизаарай түлөөлэгшэд хабаадалсаа.

2010 ондо «Быстрый» эс­минец дээрэ соробхилһон түймэрэй үедэ ами наһаяа үргэжэ, суг алба хаажа байһан 100-гаад хүниие абарһан Алдар Цыденжаповай нэ­рээр нэрлэгдэһэн тус он­госо баригдажа дүүрээд, туршалга гаража эхилхэнь. Һүүлэй үеын эгээл түрүү оньһото хэрэгсэлнүүдээр хабсарагдаһан олон зорилго­то харуулай онгосо 2020 ондо Номгон далайн флодто дам­жуулагдаха юм ха.

Тус арга хэмжээндэ Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Со­ведэй гэшүүн Баир Жамсуев, Агын Буряадай тойрогой За­хиргаанай хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшэ Билигма Бу­даева, Үбэр Байгалай хизаарай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо Аягма Ванчикова ба бусад албан тушаалтан, мүн Алдар Цыденжаповай түрэлхидынь болон багшань Туяна Балданова зорижо ошоо. Алдар Цыденжаповай аба, эжынь Батор Жаргало­вич Билигма Зыдыгаевна хоёр корвет бариһан зондо, Амарай судостроительна за­водой хүдэлмэрилэгшэдтэ, гэр бүлынгөө зүгһөө баяр хүргөөд: «Хүбүүнэймнай нэ­рээр нэрлэгдэһэн онгосо ам­жалтатай туршалгануудые га­раад, Номгон далайн флодой бүридэлдэ удаан алба хааг лэ даа», - гэжэ сэдьхэлээ хүдэлгэн байжа хүсөө.

Федерациин Зүблэлэй түрүүлэгшэ Валентина Мат­виенкын зүгһөө Оборонын ба аюулгүй байдалай талаар хо­рооной түрүүлэгшын орлогшо Баир Жамсуев үгэ хэлэхэдээ:

- Завод аргагүй ехэ баатар­шалга гаргаба! Нёдондо Феде­рациин Зүблэлэй гэшүүдтэй энээгүүр ябахадамнай, тус корвет үшөө баригдажа бай­гаа һэн. Иимэ богони болзор соо хүсэндөө хүргэгдэшэхэ гэжэ би сэхыень хэлээ һаа этигээгүйб. Энээндэ уһанай онгосо үйлэдбэрилгын заво­дой бүхы хүдэлмэрилэгшэдэй аргагүй ехэ габьяа бии, - гэжэ тэмдэглээ.

Алдар Цыденжапов Ага тосхондо түрэжэ үндыһэн гээд мэдээжэ. Нютаг зониинь Алдарай нэрэмжэтэ онгосын баригдаһан ушараар бахарха­жа байһанаа мэдүүлээ.

- Сэдьхэл хөөрөөд бай­на. Баясанашьебди! Номгон далайн флодто алба хаажа, гүрэнэйнгөө зүүн хилэ хамга­алжа байха «Алдар Цыденжа­пов» гэһэн онгосын хуби зая­ан һайн һайхан байг лэ! – гэжэ Билигма Будаева хүсөө.

Үбэр Байгалай хизаарай шэнээр һунгагдаһан амбан захирагшын үмэнэһөө Аяг­ма Ванчикова амаршалхадаа: «Нютаг хүбүүнэймнай ду­расхаал ёһолһон зондо баяр хүргэнэб. «Алдар Цыденжа­пов» гэһэн корведтэ, Номгон далайн флодто алдар соло!» – гэжэ хэлээ.

Баяр ёһололой үедэ он­госо барилгада шалгарһан хүнүүдтэ Ородой Холбоото Уласай Федеральна Суглаанай Федерациин Зүблэлэй, Обо­ронын яаманай Олониитын Зүблэлэй, Үбэр Байгалай хи­заарай Засагай газарай болон Агын Буряадай тойрогой За­хиргаанай Баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

Сэрэгэй онгосо бүхэн ама­раг хани, инаг басагатай бай­даг заншалтай юм. Тэрэ – он­госын һахюуһаниинь гэхэ. «Ородой Холбоото Уласай Герой Алдар Цыденжапов» гэһэн корведэй инаг басаган» гэжэ нэрлэгдэхэ хүндэтэ эр­хэдэ Анна Сбичакова – Ама­рай корабелнүүдэй угай түлөөлэгшэ – хүртөө.

aginskoe.ru сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Цырен НАЙМАНОВ

Теги: Алдар Цыденжапов Валентина Матвиенко Баир Жамсуев Билигма Будаева Комсомольск-на-Амуре корвет Аягма Ванчикова17:33

Агаарай долгиндо - Лариса Доржеева! 

17:30

​В Улан-Удэ подвели итоги творческого конкурса имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей)  

17:14

​Бэрхэ һоригшо 

17:05

​Бурятские цирковые артисты едут покорять Луганск 

16:45

​В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый четырёхкратному чемпиону сурдлимпийских игр 

16:45

​Подведены итоги конкурса юмористических текстов на бурятском языке «Хүхюу зохёолшон» 

16:29

​В Улан-Удэ случится «Наводнение» 

16:01

​Часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодной воды 

15:31

​В Бурятии уничтожено 320 единиц игрового оборудования 

15:24

​В Улан-Удэ снизилось количество карманных краж 

14:07

​Бурятская сельскохозяйственная академия и Монгольский государственный сельскохозяйственный университет планируют сотрудничество 

13:39

​Выпускникам Бурятии рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению 

13:34

​Модельная библиотека в Улан-Удэ откроется 31 октября 

13:00

​«Хошон зугаа» 

12:40

200 тысяч рублей на реализацию проекта выиграл специалист из бурятского села Корсаково 

12:35

В Бурятии благотворитель дала возможность особенным детям посещать бассейн 

12:20

К концу года рост производительности труда на бурятских предприятиях может составить 102,2% 

12:05

В Бурятии выявили факты мошенничества в отношении подрядных организаций 

12:01

Количество дополнительных остановок пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка увеличится до девяти 

11:50

Детский сад Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта 

11:45

«Покровские посиделки» в картинной галерее Бурятии  

11:30

​Бурятские предприниматели ищут торговых партнеров в Монголии 

11:19

С бывшего военнослужащего Бурятии взыскали 1 млн рублей за смерть человека 

11:18

​Оксана Сахьянова: «Конкурс «Лидеры России» стал большим толчком к саморазвитию» 

11:16

​Ашата гэрэлээр арюудхагша 

11:12

Дополнительное образование в Бурятии: проблемы и решения 

10:52

​В Улан-Удэ продолжают ремонтировать фасады зданий и ограждения 

10:40

Бурятских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном батле 

10:38

​Улан-удэнцам стало легче получить субсидию на посещение частного детсада 

10:29

На Дальнем Востоке могут выдать до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов 

10:19

Студентка бурятской академии мечтает открыть свой волонтерский центр на Родине в Еравне 

09:10

​В сотых кварталах Улан-Удэ завершают строительство нового водопровода 

09:00

​Больница в бурятском поселке Селенгинск готовится к открытию после обновления 

08:53

​«Буржуухай хурьгаадай» 

08:51

​Начинающие предприниматели Бурятии поборются за поездку на Startup Village в Москве 

08:45

Зурхай на 22 октября, 24 лунный день 

08:30

​Местами небольшой и умеренный снег, днём до +6 ожидается в Бурятии сегодня, 22 октября 

Наши издания