Главная / Новости /Общество / ​Анханһаа дэлгэрһэн арадай нааданууд

​Анханһаа дэлгэрһэн арадай нааданууд

19-09-2019

Шагай шүүрэлгэ

Буряад Уласта ажаһуудаг арадуудай заншалта наада­нуудай фестиваль сентябриин 14-дэ үнгэргэгдөө. 16 аймагай 400 гаран хүн эндэ хабаадаа. Эгээл олоор тамиршад һээр шаалганай мүрысөөндэ оролсоо. Энэнь гайхалгүй. Юуб гэхэдэ, түрүү һуури эзэлэгшэ автомо­биль шанда хүртэхэ байгаа бшуу. Тиигэжэ Захааминһаа уг гарбалтай Батор Очиров илалта туйлажа, гол шанда хүртэбэ.

Иимэ фестиваль жэл бүри болодоггүйнь харам­тай. Тиимэһээ олон хүн зон ерэжэ харана, хабааданашье. Мүнөө жэл спортын хэдэн зүйлөөр тэмсээнүүд болоо. Ородой лапта болон город­ки, киргизэй морин дээрэ барилдаан, буряад шагай на­адан, славян арадуудай гиир шэдэлгэ, һоёд угсаатанай тэ­бэг болон дэрээр тулалдаан гэхэ мэтэ һонирхолтой на­аданууд дурадхагдаа.

Буряад Уласай Толгой­логшо Алексей Цыденов, спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй сайд Вячеслав Дамдинцурунов, соёлой сайд Соёлма Дагаева гэгшэд хаба­адагшадые халуунаар амар­шалжа, арадуудай наадануу­дые хүгжөөхэ хэрэгтэй гэжэ тэмдэглээ.

Энэ хэмжээ ябуулга Үбэр Байгалай арадуудай этно­графиин музейн талмай дээрэ болоһон байна. Эм­хидхэгшэдэй тэмдэглэһээр, арадуудай ёһо заншалда на­аданууд гол һуури эзэлнэ ха юм.

- Наадандамнай олоор һургуулиин үхибүүд ерэһэндэнь һайшаалтай. Мүнөө үедэ ганса телефон, компью­тер харашаһан хүүгэд газаа гаража, эжы абанарынь, те­эбии таабайнуудынь ямар наада наадажа байгааб гэжэ харана. Эдэ бүгэдэ хүн бүхэндэ дүтэ. Спортын тала­ар бэлэдхэлгүй ямаршье хүн наадаха аргатай гэжэ ойлгоо ёһотой, - гэжэ Буряад Уласай Этноспортын федерациин түрүүлэгшэ Алексей Гырге­нов мэдүүлнэ.

Оодарыш - киргиз арадай барилдаан

Тус мүрысөөндэ ганса Бу­ряадай түлөөлэгшэд хабаа­даа бэшэ, мүн Үбэр Байгалай хизаарай, Эрхүү можын та­миршад бэеэ туршаа. Мон­гол орониие Улаан-Үдэдэхи консульствын ажалшад түлөөлөө.

Гиир шэдэлгэдэ ядро түлхилгөөр уласхоорондын классай спортын мастер Григорий Панфилов шалга­раа. 32 килограммтай гиир тэрэ 15 метр саана шэдэжэ шадаа.

Бүхы наадануудай дүнгүүдээр Улаан-Үдын тамир­шад түрүүлжэ гараа. Байгал шадарай болон Баргажанай аймагуудай команданууд шангай һууринуудые эзэ­лээ.

Һээр шаалгаар мүрысөөндэ 218 бүхэшүүл хабаадаһан байна. Гадна 10 эхэ­нэр оролсоо. Захаамин аймагай Баярма Цыденова түрүүлжэ гараа. Эгээл эдир хабаадагша, Захаамин ай­магай Дүтэлүүр һууринай 15 наһатай Дарима Будаева шанга тулалдаанда III һуури эзэлээ.

Түрүү һуури эзэлхын түлөө Аха аймагай Баясха­лан Габанов болон Захаамин аймагай Батор Очиров хоёр тулалдаа. Энэ шата хүрэтэр эдэ хоёрнай тус тустаа 13 һээр хухалһан байна. Үшөө хоёр һээр хухалжа, Батор Очиров чемпион болоо. Ба­тор хадаа 2017 ондо уласай “Наадан-Сурхарбаанда” аб­солютна чемпион болоо һэн. Урда жэлнүүдтэ Захааминай баатар волейбол наадагша бэлэй.

Эмхидхэгшэдэй хэлэһээр, тус хэмжээ ябуулга жэл бүри болохоор хараалагдана.

Борис Балдановай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Соелма Дагаева Буряад Улас Алексей Цыденов Вячеслав Дамдинцурунов арадуудай заншалта фестиваль17:33

Агаарай долгиндо - Лариса Доржеева! 

17:30

​В Улан-Удэ подвели итоги творческого конкурса имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей)  

17:14

​Бэрхэ һоригшо 

17:05

​Бурятские цирковые артисты едут покорять Луганск 

16:45

​В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый четырёхкратному чемпиону сурдлимпийских игр 

16:45

​Подведены итоги конкурса юмористических текстов на бурятском языке «Хүхюу зохёолшон» 

16:29

​В Улан-Удэ случится «Наводнение» 

16:01

​Часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодной воды 

15:31

​В Бурятии уничтожено 320 единиц игрового оборудования 

15:24

​В Улан-Удэ снизилось количество карманных краж 

14:07

​Бурятская сельскохозяйственная академия и Монгольский государственный сельскохозяйственный университет планируют сотрудничество 

13:39

​Выпускникам Бурятии рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению 

13:34

​Модельная библиотека в Улан-Удэ откроется 31 октября 

13:00

​«Хошон зугаа» 

12:40

200 тысяч рублей на реализацию проекта выиграл специалист из бурятского села Корсаково 

12:35

В Бурятии благотворитель дала возможность особенным детям посещать бассейн 

12:20

К концу года рост производительности труда на бурятских предприятиях может составить 102,2% 

12:05

В Бурятии выявили факты мошенничества в отношении подрядных организаций 

12:01

Количество дополнительных остановок пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка увеличится до девяти 

11:50

Детский сад Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта 

11:45

«Покровские посиделки» в картинной галерее Бурятии  

11:30

​Бурятские предприниматели ищут торговых партнеров в Монголии 

11:19

С бывшего военнослужащего Бурятии взыскали 1 млн рублей за смерть человека 

11:18

​Оксана Сахьянова: «Конкурс «Лидеры России» стал большим толчком к саморазвитию» 

11:16

​Ашата гэрэлээр арюудхагша 

11:12

Дополнительное образование в Бурятии: проблемы и решения 

10:52

​В Улан-Удэ продолжают ремонтировать фасады зданий и ограждения 

10:40

Бурятских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном батле 

10:38

​Улан-удэнцам стало легче получить субсидию на посещение частного детсада 

10:29

На Дальнем Востоке могут выдать до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов 

10:19

Студентка бурятской академии мечтает открыть свой волонтерский центр на Родине в Еравне 

09:10

​В сотых кварталах Улан-Удэ завершают строительство нового водопровода 

09:00

​Больница в бурятском поселке Селенгинск готовится к открытию после обновления 

08:53

​«Буржуухай хурьгаадай» 

08:51

​Начинающие предприниматели Бурятии поборются за поездку на Startup Village в Москве 

08:45

Зурхай на 22 октября, 24 лунный день 

08:30

​Местами небольшой и умеренный снег, днём до +6 ожидается в Бурятии сегодня, 22 октября 

Наши издания