Главная / Новости /Общество / ​Шуран Баяр

​Шуран Баяр

26-09-2019

Совет засагай үедэ хаа-хаанагүй путёвкоор ябадаг байгаа гүб даа. Тиигээд Улаан-Yдэдэ хүдэлдэг хоёр нютагай хүбүүд ондо-ондоо ажалhаа путёвкоор шагнагдаад, Ленинград хото зорёо юм ха.

Зунай саг байгаа. Эрмитаж соо ороод ябатараа, хажуудань ябаhан бүлэг хүнүүдые халта хараад, нэгэ хүйхэрынь хэлээ гэхэ: «Yгы, энэ яагаа манай тэндэхи Шуран Баяртал адли негрнүүд ябадаг юм бөө!»

Шуран Баярынь үбhэндэ ябаад, негрһээ өөрэгүй пэтэн хара болошонхой Ленинград ошоhон байгаа ха юм.

«Баян» үгэтэй

(хөөрэлдөөн)

- Теэ…

- Юу теэ гэжэ?

- Тиигээд теэ…

- Юундэ тиигээд теэ?

- Тиимэ болошоо ха юм. Теэд тэрээнэйш тиихэдэнь яаха хүмбиб?

- Юундэ тиигүүлжээ байгаа юмши?

- Болииш теэ гэхэдэм, тиижээл байгаа ха юм.

- Тэрээнтэй тиингүйгөөр болохо байгаагүй юм гү?

- Yгы, теэ…

- Тиимэл хүн гүбши даа.

- Хүрөө болол даа, ганса би тиимэ hэн гүби!

- Орой наанаhаашни духа руушни hайсахан тиижэрхиhэйб!

- Һанаал hэм, шамайе тиихэ гэжэ.

- Болиё-аа даа. Хүниие бү тии!

- Шишье намайе бү тии!

- Зай, тиигээ hаа, үшөө хэнииеб даа тии­хэмнай гү?

- Тиихэл болоо гээшэ аабзабди даа… хүгжэн hалбарха гэжэ этигэ­дэг.

Цырендулма ЧИМИТОВА 


Теги: Буряад Улас Санкт-Петербург хото Хүхюу Буряад17:14

​Батор Цыбиков: «Готовы поддержать проекты Тарбагатайского района» 

17:05

Молодежная палата Народного Хурала Бурятии соберется 30 января 

15:29

​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ 

14:55

​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина 

14:51

В Улан-Удэ состоялся второй Республиканский чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур 

14:16

​2020 оной «Байгалай загаһашалалгада» хабаадагшад бүридхэгдэжэ эхилбэ 

14:04

Администрация Улан-Удэ ищет варианты размещения социальных объектов на Левобережье 

13:50

​Дэлхэйн 53 гүрэнэй ажаһуугшад Буряад Улас электронно визээр ерэхэ аргатай болобо 

13:31

​В Улан-Удэ состоялся 100-й показ спектакля «Замерзли»  

13:22

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо 

13:00

​В Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева прошел двухдневный лекторий  

12:58

​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ 

12:41

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба 

12:36

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб ребенок 

12:33

​Команда УФСИН России по Республике Бурятия заняла первое место в Чемпионате по плаванию 

11:47

Звездный состав представит оперу «Аида» в Бурятском театре оперы и балета 

11:30

​Мэр Улан-Удэ провел выездное совещание по вопросу реконструкции котельной в п.Загорск  

11:15

​Бурятский борец заявил о готовности побороться за олимпийскую лицензию 

09:41

Мэр Улан-Удэ обсудил с представителями бизнеса проекты по развитию города 

09:28

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавирусной инфекции в регион 

08:50

Зурхай на 27 января, 3 лунный день 

08:35

Без осадков погода, днём до -18 ожидается в Бурятии сегодня, 27 января 

Наши издания