Главная / Новости /Общество / ​Олондо туһатай хубилалтанууд

​Олондо туһатай хубилалтанууд

07-10-2019

Буряад Уласай ажаһуугшадта, илангаяа олон үхибүүтэй эжы­нэртэ болоод наһатайшуулда гүрэнэй ямар шэнэ туһаламжа үзүүлэгдэнэб гэжэ Буряад Уласай Ниигэмые хамгаалгын яаманай мэ­дээсэлэй албанай мэргэжэлтэн Свет­лана БАЗАРОВА дуулгаба. Тиихэдээ олоной үшөө ойлгоогүй, дуулаагүй дэмжэлтэнүүдые онсо тэмдэглээ.

Ородой Холбоото Уласай ажалай сайд Максим Топилинай захирамжаар, сэсэрлигүүдтэ ясельна бүлгэмүүд һэргээгдэжэ эхилхэ юм. Тиигэжэ залуу эжынэр багашуулаа сэсэрлигтэ туша­агаад, эртүүр ажалдаа гараха арга бо­ломжотой болохо аабза.

Тиихэдэ Алас Дурнын тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай ороһоной ашаар гүрэнэй туһаламжа үзүүлгэдэ зарим тэды хубилалтанууд оруу­лагдаа. Тэрээн тухай олонхи зон мэдэнэгүй. Жэшээлхэдэ, 2018 онһоо үхибүү нарайлһан бүхы эхэнэрнүүдтэ тусхай туһаламжа мүнгэн үгтэжэ эхи­лээ. Тэрэнь 2-то үсхэһэн ажаһуудалай бага зэргын (прожиточный минимум) хэмжээнэй юм. Хэдышье олзо оршотой гэр бүлэнүүд иимэ туһаламжа абаха эрхэтэй. Тиимэһээ ниигэмые хамгаал­гын таһаг руу хандыт гээд, яаманай мэргэжэлтэн уряална.

Гадна олон үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ газар үгтэхэеэ болинхой. Тиигэбэшье уласай эхын капитал (136 мянган түхэриг) абажа, үхибүүнэйнгээ һуралсалда гү, али гэр байра худалдан абалгада шэглүүлхэ аргатайт.

Үхибүүтэй гэр бүлэнүүдтэ 5-6 про­цент хүнгэлэлтэтэй ипотекэ үгтэжэ эхилээ. Буряад Уласай 10 мянга га­ран зон энэ урьһаламжа абаха арга­тай юм. Уласаймнай дэбисхэр дээрэ 5 банк энэ ипотекэ үгэхэ эрхэтэй. 2019 онһоо олон үхибүүтэй болоһон эхэ гү, али эсэгэ 450 мянган түхэриг нэгэ удаа абаха болоно. Тиигэжэ хүдөөдэ шэнэ гэр гү, али хоёрдохи гарһаа гэр худал­дан абажа болоно. Харин хотодо за­абол шэнэ гэр байра абаха ёһотой юм.

Тиихэдэ наһанай амаралтада га­рахаяа байһан уладта шэнэ мэргэжэл шудалха арга боломжо олгуулагда­на. Байгша ондо, жэшээнь, 175 хүн үһэшэн, тогоошон гэхэ мэтын шэнэ мэргэжэлтэй болоо. Хүдөөһөө хото руу зөөһэн зондо энэ арга боломжо тон туһатай байна.

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: Буряад Улас олон үхибүүдтэй гэр бүлэнүүд ипотекэ14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания