Главная / Новости /Культура / ​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

​Буряад театрай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэг Санкт-Петербург хотодо Театральна олимпиадада харуулагдаха

08-10-2019

Байгша оной октябриин 11-һээ 28 болотор Санкт-Петербургда Театральна олимпиада үнгэргэгдэжэ, Ород гүрэнэй Үндэһэн театрнуудай программа эмхидхэгдэхэ. Тиихэдэ Татарстан, Буряад, Саха (Яхад), Чечен, Хальмаг, Карели, Башкортостан уласуудай үндэһэн театрнуудай эрхим зүжэгүүдтэй харагшадые танилсуулха.

А.А. Брянцевай нэрэмжэтэ ТЮЗ-ай тайзан дээрэ октябриин 14-15-ай үдэрнүүдтэ Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад драмын театр залуу найруулагша Сойжин Жамбаловагай «Бэлшэрэй түүхэ» гэһэн зүжэгөө харуулха. Валентин Распутинай «Прощание с Матёрой» гэһэн туужа болон Эрхүү можын Оһын аймагай ажаһуугшадай түүхэ баримталан найруулагдаһан зүжэгтэй харагшад танилсаха.

Үндэһэн арадуудай ёһо заншал, түрэл хэлэ сахин хамгаалха, арадай түүхэ дүүрэн ойлгохо, тайзанай ёһо заншалнуудые сахин хүгжөөхэ, мүнөө үедэ тааруугаар харагшадтай харилсаха зорилго үндэһэн театрнуудай соёл урлалай зорилго болоно. Тус хэмжээ ябуулгадашье эдэ зорилгонууд бэелүүлэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй. Ородой Холбоото Уласай Үндэһэн театрнууд ямар үргэн арга боломжонуудтайб гэжэ Театральна олимпиадын хэмжээндэ харуулагдаха.

Буряад Уласай Соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Сойжин Жамбалова Санкт-Петербург Буряад драмын театр Ородой Холбоото Улас Театральна олимпиадаНаши издания