Главная / Новости /Общество / ​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

10-10-2019

(Үнэн болоһон ушар)

Дулма: Амар мэндээ, Долгор!

Долгор: Мэндээ, Дулма абгай!

Дулма: Танайхин Агын дүүмэ зөөгөө гэжэ дуулаа һэмби. Хэр түбхинөөбтэ даа?

Долгор: Зөөдэл гээшэ гайтай байгаа. Һаянайл ан-бун болоод байнабди. Танайхин зөөхэеэ һананагүй гүт?

Дулма: Мэдхэгүй, юрэдөө. Мүнгэтэйнүүдынь Мушхуу зорино, ухаатайнь Улаан-Үдэ зөөнэ, шадалтайнь Шэтэ ошоно, арга хургатайнь Агын дүүмэдэ амидарна, харин бидэ зүрхэтэйнүүдынь Зүдхэлидөөбдеэ....

Долгор: Дулма абгай, та манайхяар хүрөөрэйгты. Ямар хэрэгээр Ага руу ерээбта?

Дулма: Намда тэхэ хэрэгтэй болоод, худалдажа абахаар бэдэржэ ябанаб.

Долгор: Ажахыда тэхэ одоо хэрэгтэйб дээ... Бидэ Гүнэйһөө зөөхэдөө, тэхэеэ үхэрөөр андалдаа һэмди.

Дулма: Пэй, тэрэшни ямар үнэтэй тэхэ байгаа юм бээ?! Гайхыш ехэ, үхэрэй сэнтэй...

Долгор: Үшөө үнэ сэнгынь багадуулаа гээшэбди. Тэхымнай аппаратура муудаһан байгаад, сэн хүрөөгүй һэн.

Дулма: Аппаратурань муудаа гэжэ яагаад мэдэдэг юм бээ?

Долгор: Эрэшүүл шалгаад лэ мэдэхэ. Эрэшүүл аппаратура һайн мэдээ бэддээ.

Дулма: Тэрэ тэхэшни тиимэл һаа хоморой үүлтэрэй байгаа юм гү?

Долгор: Һүүе, би тэхэ трактор тухай хэлээлби...

Дулма: Ай, бурхан! Бишни һаял ойлгожо байнаб. Тархи түрүүгээ төөрёо хабдээ...

Долгор: Түмэр тэхэ үнэтэй бэддээ... Тэрэш тэрэ даа, тэхэшье ямаан ...

Ябууд дундаа

Манай Ушарбай нютагта Михуула Ринчинэй Бабудор­жо ажаһуудаг байгаа. Улаан хэ­лэтые урдаа оруулхагүй гэжэ хэлсэдэг үгэ эгээл энэ Бабудор­жодо сэхэ хабаатай. Энэ хүниие алдар суута Дашарабдан Бата­жабайн хүндэ үгтэһэн түрэһэн дүү гэлсэдэг һэн. Үнихэн үшөө колхоз байхада болоһон ушар. Зунай сагта мяхан хомор байдаг гэжэ ойлгосотой ааб даа. Эдеэ хүнэһэнэй амбаарай хэрэлсы дээрэ түрүүлэгшэ, парторг, бри­гадирнууд зогсоно ха. Тээ саана зүүн тээһээ Бабудоржо ерэжэ ябана.

-Өө, Бабудоржо, яагаа яарал­тай хайшаа алхалжа ябанабши? Юун гэжэ маниие мэхэлжэрхи­хэшниб?

-Таанадые мэхэлжэ бай­ха сүлөөтэй хүн эндэш үгы. Һамгамни гэртээ түрэжэрхёод байна, жааханшье һаа, шүлэнэй мяха бэдэржэ ябанаб,- гэбэ Ба­будоржо.

Түрүүлэгшэ амбааршанда хэлэбэ: ”2 хилэ мяха шэгнээд үгэ”.

Саарһанда орёогоотой мя­хаа һугабшалаад, Бабудоржо саашаа һалирба.

-Үгы, энэшни нээрээ хэлээ гү? Юундэ гэр руугаа зүүн тэ­эшээ ошобогүйб, - гээд, амба­аршан толгойгоо маажаһаар үлэбэ.

“Ябууд дундаа манаа мэхэл­жэрхибэл даа”,- гэлдээд, булта энеэлдэшэбэ.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас17:33

Агаарай долгиндо - Лариса Доржеева! 

17:30

​В Улан-Удэ подвели итоги творческого конкурса имени Кима Цыденова «Нүхэдэйм дүхэригтэ» (В кругу друзей)  

17:14

​Бэрхэ һоригшо 

17:05

​Бурятские цирковые артисты едут покорять Луганск 

16:45

​В Улан-Удэ пройдёт турнир, посвящённый четырёхкратному чемпиону сурдлимпийских игр 

16:45

​Подведены итоги конкурса юмористических текстов на бурятском языке «Хүхюу зохёолшон» 

16:29

​В Улан-Удэ случится «Наводнение» 

16:01

​Часть Железнодорожного района Улан-Удэ останется без холодной воды 

15:31

​В Бурятии уничтожено 320 единиц игрового оборудования 

15:24

​В Улан-Удэ снизилось количество карманных краж 

14:07

​Бурятская сельскохозяйственная академия и Монгольский государственный сельскохозяйственный университет планируют сотрудничество 

13:39

​Выпускникам Бурятии рассказали, как подготовиться к итоговому сочинению 

13:34

​Модельная библиотека в Улан-Удэ откроется 31 октября 

13:00

​«Хошон зугаа» 

12:40

200 тысяч рублей на реализацию проекта выиграл специалист из бурятского села Корсаково 

12:35

В Бурятии благотворитель дала возможность особенным детям посещать бассейн 

12:20

К концу года рост производительности труда на бурятских предприятиях может составить 102,2% 

12:05

В Бурятии выявили факты мошенничества в отношении подрядных организаций 

12:01

Количество дополнительных остановок пригородного поезда Улан-Удэ-Таловка увеличится до девяти 

11:50

Детский сад Улан-Удэ стал победителем Президентского Гранта 

11:45

«Покровские посиделки» в картинной галерее Бурятии  

11:30

​Бурятские предприниматели ищут торговых партнеров в Монголии 

11:19

С бывшего военнослужащего Бурятии взыскали 1 млн рублей за смерть человека 

11:18

​Оксана Сахьянова: «Конкурс «Лидеры России» стал большим толчком к саморазвитию» 

11:16

​Ашата гэрэлээр арюудхагша 

11:12

Дополнительное образование в Бурятии: проблемы и решения 

10:52

​В Улан-Удэ продолжают ремонтировать фасады зданий и ограждения 

10:40

Бурятских школьников приглашают принять участие во всероссийском литературном батле 

10:38

​Улан-удэнцам стало легче получить субсидию на посещение частного детсада 

10:29

На Дальнем Востоке могут выдать до 140 тысяч льготных ипотечных кредитов 

10:19

Студентка бурятской академии мечтает открыть свой волонтерский центр на Родине в Еравне 

09:10

​В сотых кварталах Улан-Удэ завершают строительство нового водопровода 

09:00

​Больница в бурятском поселке Селенгинск готовится к открытию после обновления 

08:53

​«Буржуухай хурьгаадай» 

08:51

​Начинающие предприниматели Бурятии поборются за поездку на Startup Village в Москве 

08:45

Зурхай на 22 октября, 24 лунный день 

08:30

​Местами небольшой и умеренный снег, днём до +6 ожидается в Бурятии сегодня, 22 октября 

Наши издания