Главная / Новости /Общество / ​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

​Тэрэш тэрэ, тэхэш ямаан

10-10-2019

(Үнэн болоһон ушар)

Дулма: Амар мэндээ, Долгор!

Долгор: Мэндээ, Дулма абгай!

Дулма: Танайхин Агын дүүмэ зөөгөө гэжэ дуулаа һэмби. Хэр түбхинөөбтэ даа?

Долгор: Зөөдэл гээшэ гайтай байгаа. Һаянайл ан-бун болоод байнабди. Танайхин зөөхэеэ һананагүй гүт?

Дулма: Мэдхэгүй, юрэдөө. Мүнгэтэйнүүдынь Мушхуу зорино, ухаатайнь Улаан-Үдэ зөөнэ, шадалтайнь Шэтэ ошоно, арга хургатайнь Агын дүүмэдэ амидарна, харин бидэ зүрхэтэйнүүдынь Зүдхэлидөөбдеэ....

Долгор: Дулма абгай, та манайхяар хүрөөрэйгты. Ямар хэрэгээр Ага руу ерээбта?

Дулма: Намда тэхэ хэрэгтэй болоод, худалдажа абахаар бэдэржэ ябанаб.

Долгор: Ажахыда тэхэ одоо хэрэгтэйб дээ... Бидэ Гүнэйһөө зөөхэдөө, тэхэеэ үхэрөөр андалдаа һэмди.

Дулма: Пэй, тэрэшни ямар үнэтэй тэхэ байгаа юм бээ?! Гайхыш ехэ, үхэрэй сэнтэй...

Долгор: Үшөө үнэ сэнгынь багадуулаа гээшэбди. Тэхымнай аппаратура муудаһан байгаад, сэн хүрөөгүй һэн.

Дулма: Аппаратурань муудаа гэжэ яагаад мэдэдэг юм бээ?

Долгор: Эрэшүүл шалгаад лэ мэдэхэ. Эрэшүүл аппаратура һайн мэдээ бэддээ.

Дулма: Тэрэ тэхэшни тиимэл һаа хоморой үүлтэрэй байгаа юм гү?

Долгор: Һүүе, би тэхэ трактор тухай хэлээлби...

Дулма: Ай, бурхан! Бишни һаял ойлгожо байнаб. Тархи түрүүгээ төөрёо хабдээ...

Долгор: Түмэр тэхэ үнэтэй бэддээ... Тэрэш тэрэ даа, тэхэшье ямаан ...

Ябууд дундаа

Манай Ушарбай нютагта Михуула Ринчинэй Бабудор­жо ажаһуудаг байгаа. Улаан хэ­лэтые урдаа оруулхагүй гэжэ хэлсэдэг үгэ эгээл энэ Бабудор­жодо сэхэ хабаатай. Энэ хүниие алдар суута Дашарабдан Бата­жабайн хүндэ үгтэһэн түрэһэн дүү гэлсэдэг һэн. Үнихэн үшөө колхоз байхада болоһон ушар. Зунай сагта мяхан хомор байдаг гэжэ ойлгосотой ааб даа. Эдеэ хүнэһэнэй амбаарай хэрэлсы дээрэ түрүүлэгшэ, парторг, бри­гадирнууд зогсоно ха. Тээ саана зүүн тээһээ Бабудоржо ерэжэ ябана.

-Өө, Бабудоржо, яагаа яарал­тай хайшаа алхалжа ябанабши? Юун гэжэ маниие мэхэлжэрхи­хэшниб?

-Таанадые мэхэлжэ бай­ха сүлөөтэй хүн эндэш үгы. Һамгамни гэртээ түрэжэрхёод байна, жааханшье һаа, шүлэнэй мяха бэдэржэ ябанаб,- гэбэ Ба­будоржо.

Түрүүлэгшэ амбааршанда хэлэбэ: ”2 хилэ мяха шэгнээд үгэ”.

Саарһанда орёогоотой мя­хаа һугабшалаад, Бабудоржо саашаа һалирба.

-Үгы, энэшни нээрээ хэлээ гү? Юундэ гэр руугаа зүүн тэ­эшээ ошобогүйб, - гээд, амба­аршан толгойгоо маажаһаар үлэбэ.

“Ябууд дундаа манаа мэхэл­жэрхибэл даа”,- гэлдээд, булта энеэлдэшэбэ.

Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас17:14

​Батор Цыбиков: «Готовы поддержать проекты Тарбагатайского района» 

17:05

Молодежная палата Народного Хурала Бурятии соберется 30 января 

15:29

​«Бүһэлэлтын хилээмэн» гэһэн хэмжээ ябуулгаар Буряад уласай һургуулинуудта нээмэл хэшээлнүүд үнгэргэгдэбэ 

14:55

​«Милаан-тоглолтодо» Улаан-Үдын ажаһуугшад болон айлшадые урина 

14:51

В Улан-Удэ состоялся второй Республиканский чемпионат по выделке овечьей и козьей шкур 

14:16

​2020 оной «Байгалай загаһашалалгада» хабаадагшад бүридхэгдэжэ эхилбэ 

14:04

Администрация Улан-Удэ ищет варианты размещения социальных объектов на Левобережье 

13:50

​Дэлхэйн 53 гүрэнэй ажаһуугшад Буряад Улас электронно визээр ерэхэ аргатай болобо 

13:31

​В Улан-Удэ состоялся 100-й показ спектакля «Замерзли»  

13:22

«Соёлой байшан. Шэнэ формат» гэһэн түсэлөөр бүхэроссиин мүрысөөн соносхогдобо 

13:00

​В Бурятском театре драмы имени Х. Намсараева прошел двухдневный лекторий  

12:58

​Буряад Уласай Арадай Хуралай дэргэдэхи Залуушуулай танхимай ээлжээтэ хоёрдохи сесси үнгэргэгдэхэ 

12:41

​Агууехэ Илалтын һайндэртэ дашарамдуулан «дайнай үеын үхибүүдтэ» жэл бүри тэдхэмжэ үзүүлхэ тухай һунгамалнууд дурадхаба 

12:36

В Бурятии при пожаре в жилом доме погиб ребенок 

12:33

​Команда УФСИН России по Республике Бурятия заняла первое место в Чемпионате по плаванию 

11:47

Звездный состав представит оперу «Аида» в Бурятском театре оперы и балета 

11:30

​Мэр Улан-Удэ провел выездное совещание по вопросу реконструкции котельной в п.Загорск  

11:15

​Бурятский борец заявил о готовности побороться за олимпийскую лицензию 

09:41

Мэр Улан-Удэ обсудил с представителями бизнеса проекты по развитию города 

09:28

В Бурятии принимаются меры по недопущению коронавирусной инфекции в регион 

08:50

Зурхай на 27 января, 3 лунный день 

08:35

Без осадков погода, днём до -18 ожидается в Бурятии сегодня, 27 января 

Наши издания