Главная / Новости /Культура / ​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта хүүгэдэй уралигай ори ганса һургуули заһабарилагдаа

​Буряад Уласай Сэлэнгэ аймагта хүүгэдэй уралигай ори ганса һургуули заһабарилагдаа

11-10-2019

Октябриин 9-дэ Гусиноозерск хотодо Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ һомологдоһон мүнгөөр Н.Б. Дамирановай нэрэмжэтэ хүүгэдэй уралигай һургуули заһабарилагдажа, нээлгын баяр ёһолол үнгэргэгдөө. 350-һаа дээшэ үхибүүд таатай ошондо һураха аргатай болоо гээд тэмдэглэлтэй.

- Уралигай һургуулида һураха дуратайшуул ехэ олон. Хүүгэдэй хүгжэмэй, зохёохы ажалай абьяас тэдэнэй хүн боложо хүгжэхэтэй холбоотой. Мүнөө уласай аймагуудтахүүгэдэй уралигай 19 һургуулинуудые һэльбэн шэнэлхэ, ехэ заһабари хэхэ гү, али шэнээр бариха хэрэгтэй. Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ уласай ороһоной ашаар 2019 ондо Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ Гусиноозерск ба Северобайкальск хотонуудта уралигай хоёр һургуулинуудые заһабарилха арга олгогдоо. Намартаа хүүгэд шэнэлэгдэһэн эмхи зургаануудта һурахаяа ерэбэ, - гэжэ Буряад Уласай соёлой сайд Соёлма Дагаева хэлээ.

Сэлэнгэ аймагта мүнөө 42 мянган хүн ажаһуудаг, тэдэнэй 24 мянганиинь Гусиноозёрск хотодо байна. Энэ хото хадаа Буряад Уласай үйлдбэриин түбүүдэй нэгэн болодог. 352 хүүгэд уралигай ори ганса һургуулида нэмэлтэ болбосоролоор һурана. Һурагшад уласхоорондын, нютаг можонууд хоорондын ба уласай урилдаануудта лауреадууд нэгэтэ бэшэ болоһон юм.

- Манай һургуулида: уран һайханай, арадай, буряадай хүгжэм зэмсэгүүд, дуунай ба хатарай - табан таһаг ажалаа ябуулна. Һуралсалай шэнэ жэлдэ олон хүүгэд һургуулидамнай ороо, тиимэһээ һурагшадые үшөө олон болгохо һанаатайбди. Бидэ энэ ехэ заһабарилгада баяртай байнабди. Һуралсайнгаа шэнэ жэлые иимэ һаруул, гоё, томо кабинедүүд соо эхилхэдэ ехэ аятайхан байна, - гэжэ Гусиноозёрск хотын хүүгэдэй уралигай һургуулиин һуралсалай талаар захиралай орлогшо Эржена Цыбикжапова тэмдэглээ.

Энээнһээ урид нэмэлтэй һуралсалай байшан 1975 ондо баригдаһан барилгын эмхи зургаанда ажалаа ябуулдаг һэн. Хүүгэдэй уралигай һургуулиин һуралсалай 20 классуудай зарим нэгэниинь санитарна-эпидемиологическа эрилтэнүүдтэ зохихогүй байгаа. Баригдаһан сагһаа энэ байшанда мүнөө болотор ехэ заһабари хэгдээгүй. Һуралсалай жэлдэ бэлдэжэ, газаа досоохиёо өөдэнь татадаг байгаа.

Энэ жэл байшанай хушалта шэнэлэгдээ. Тиихэдэ һургуули хоройлогдожо, байшанай үүдэн, шала һэлгэгдээ, хананууд заһабарилагдаа.

Уласай эдэй засагай хүгжэлтын түбүүдэй түсэбэй хэмжээндэ 4,1 сая түхэриг эмхи зургаанай ехэ заһабарилгада шэглүүлэгдээ, тэрэнэй ашаар һургуулида шэнэ таһагуудые нээгдэжэ, нэмэлтэ һуралсалай һургуулиин һурагшадай тоо дээшэлүүлэгдээ.

2019-2021 онуудта уласта Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ соёлой 11эмхи зургаанууд заһабарилагдаха, бариха.

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай түрүүлэгшын орлогшо – ДФО-до Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай ударидалгын подкомисси мартын 14-дэ Буряад Уласай эдэй засагай ургалтын ниигэмэй хүгжэлтын түбүүдэй түсэбые абаа һэн. Тэрээндэ 6 млрд түхэригтэ 73 хэмжээ ябуулганууд оруулагдаа һэн. Удаань тус түсэбтэ 678 сая түхэригтэ 18 хэмжээ ябуулганууд нэмэжэ оруулагдаа һэн гэжэ һануулха хэрэгтэй. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зурагууд


Теги: Соелма Дагаева Буряад Улас нэмэлтэ һуралсал Сэлэнгэ аймаг14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания