Главная / Новости /Общество / ​Түүхэтэ илалта

​Түүхэтэ илалта

11-10-2019

Буряадаа түлөөлһэн түрүү басагаднай.

Зогсоно: хүтэлбэрилэгшэ Владимир Цыренов, Нальчигай стадион, 1989 он

Кабардино-Балкариин АССР-эй ниислэл Нальчик хотодо РСФСР-эй автономно уласуудай хүдөөгэй эхэнэрнүүдэй соёлой, тамирай фестиваль 1989 оной намар анха түрүүшынхиеэ үнгэрөө һэн.

Хэрбэеэ Буряадай АССР-ые Кабанска аймагай эхэнэрнүүд соёлой талаар һаа, Хори аймагай Анаагай гар бүмбэгэ сохиг­шод тамирай талаар түлөөлөө бэлэй. Тэдэниие уласхоорондын тамирай мастер Владимир Цыренов ударидажа ябаа. Тэрэ үедэ Захааминай Үлэгшэнһөө угтай суута гүйгөөшэ Владимир Гал­санович Буряадайнгаа профсоюзуудай ВДФСО-гой түрүүлэгшэ байгаа.

Юундэ имагтал Хориин басагад шэлэгдээ юм гэхэдэ, тэрэ жэл эдэнэр республика соогоо эгээл шанга Захааминай басага­дые 3:2 тоотойгоор шүүжэ шадаһан.

Хойто Кавказ. Алтан намар. Амарха аятай саг. Буряад орон­до орходоо, һураггүй дулаан дайда. Алдар солото дайшалхы газарнуудаар, хадын нуурнуудаар, эрид үндэр Эльбрус ха­дын хормойгоор аяншалга Буряадай басагадта наһан соонь мартагдахагүйгөөр хадуугдаа.

Аяар холын алдарта Байгалай эрьеһээ хүрэжэ ерэһэн ба­сагад түрэл Буряадайнгаа нэрэ солые дээрэ үргэхэ гэжэ бүхы шадалаараа оролдоо. Мордвагай, Удмуртын, Татарстанай баса­гадые манай тамиршад илажа гараа.

Илалта туйлаад, “гэрхэн тээшээ гэшхэлжэ, газар тээшээ галгюулхада” урматай даа

Тэрэ үедэ “Урожай” ДСО-гой хүтэлбэрилэгшэ, Анаагай ко­мандые һориһон Виталий Мунхажеевэй хөөрөө уншагшадтаа дурадханабди:

“Финалай тэмсэлдэ гарахын тула Карелиин басагадтай тэн-тэреэн үсэдөөр тэмсэжэ, илалта туйлаа.

Финалда манай басагад Мари-Эл АССР-эй шанга гэгшын ба­сагадаар тэмсэхэ ёһотой.

Эхинһээнь манай басагад буруутан урагшагүйдөө. Хоёр уул­залгада диилдэбэ. Тиихэдээ гол наадагша 185 см үндэртэй Та­тьяна Павлова (Куприянова) үгэ абажа:

- Басагаад! Наадахым гүбди, али үгы гү?! – гэжэ шанга гэгшэ­эр асуудал табиба.

Тиигээд лэ наадан бусалшаба даа. Басагаднай бүхы хүсэеэ элсүүлжэ, арга шадалаа хэрэглэжэ, гурбадахи наадандаа илажа гараа.

Баярлаһан, бахархаһан би гүйдэлөөр ошожо, басагадтаа сэсэгүүдые абажа ерэбэб.

Илагшадые шагналгын баяр ёһолол Нальчик хотын эгээл ехэ Соёлой ордон соо үнгэргэгдөө.

Командын капитан Дугарма Ванчинова, Долгорма Чимито­ва, Оюна Аюшиева, Туяна Дашиева, Оксана Аюшеева, Татьяна Павлова (Куприянова) болон би тайзан дээрэ жагсанабди.

Владимир Галсанович Цыренов, Нальчик, 1989 он

Ахамад шүүгшэ, Советскэ Союзай суута тамиршан Тамара Гресс тайзан дээрэ гаража, манай хүтэлбэрилэгшэ Владимир Галсановичтай халуунаар мэндэшэлэлдэбэ. Владимир Галса­новичнай хэдэн жэлэй саана Нальчигта үнгэргэгдэһэн урил­даанда түрүүлжэ, нэрэеэ нэрлүүлһэн, солоёо дуудуулһан юм. Тэдэ хоёр сугтаа Советскэ Союзай суглуулагдамал командын бүридэлдэ ородог байгаа.

Маанадта алтан медальнуудые, болор бүмбэгэнүүдые ба­рюулаад:

-Таанад Сибириин эб нэгэдэлээр илаат! – гэжэ хэлээ бэлэй.”

Энэ жэлдэ тэрэ ехэ түүхэтэ илалтын 30 жэлэй ой гүйсэхэ. Октябриин 26-да энэ гайхамшагта илалтада зорюулагдаһан гар бүмбэгөөр мүрысөөн үнгэргэгдэхэ. Тамирай энэ найрта тэрэ түүхэтэ нааданда илалта туйлагшад хүндэтэйгөөр уриг­даа.

Виталий МУНХАЖЕЕВ, Сэнгэ РИНЧИНОВ

Гэрэл зурагуудые Виталий Мунхажеев дурадхаба

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Кабардино-Балкариин Нальчик Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура14:42

​Легендарному директору Бурятского театра драмы – 100 лет 

14:30

​«Бурятский корпус» 

13:43

Мэр Улан-Удэ проверил готовность коммунальной техники к зиме 

13:35

Картина инфляции в Бурятии: с начала года цены на товары и услуги выросли на 3,2 % 

13:27

Театр «Байкал» представит республику на Дальневосточной ярмарке в Москве 

12:51

Примет ли Бурятия новый закон? 

12:45

​Почему родная речь бурят теряет свою силу 

12:43

За неуплату алиментов улан-удэнец получил реальный срок 

12:37

​Роллердром мечты появился у жителей Хоринска в Бурятии 

12:35

В эти выходные в Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды 

12:30

В здании Республиканского агентства лесного хозяйства Бурятии провели обыск 

12:30

​Бурятские студенты стали незаменимыми помощниками на чемпионате мира 

12:22

В Бурятии телефонные мошенники выдают себя за работников прокуратуры и кредитных учреждений 

12:14

Уполномоченный по правам человека в Бурятии: «Связующее звено между гражданским обществом и властью» 

12:10

​Голые факты «трамвайных трагедий» в Улан-Удэ 

12:06

После продолжительной болезни ушел из жизни видный государственный и общественный деятель Бурятии Михаил Семенов 

12:01

В Бурятии выбрали «Народного участкового-2019» 

12:00

​В Бурятии участились случаи бытовых пожаров 

11:55

В Улан-Удэ задержали подозреваемого в серии краж из магазинов 

11:43

Право сельских женщин Бурятии на сокращенную рабочую неделю будет гарантировано федеральным законом 

10:53

​Муниципальные 3D кинотеатры откроют в Улан-Удэ 

10:42

​За сутки в Бурятии произошло 18 пожаров 

10:41

Олоной һанамжа - оносотой 

10:06

​Бурятские школьники сразились в турнире по электронному учебнику «Буряад хэлэн»  

09:55

Работы трех улан-удэнских школьников заявлены для участия во всероссийском конкурсе сочинений 

09:20

​Глава Бурятии наградил молодых ученых  

08:45

Зурхай на ​18 октября, 20 лунный день 

08:30

Местами дождь с переходом в мокрый снег, днём до +16 ожидается в Бурятии сегодня, 18 октября 

Наши издания