Главная / Новости /Общество / Олоной һанамжа - оносотой

Олоной һанамжа - оносотой

18-10-2019

Бэе бэеэ хүндэлжэ һураха байгаабди! Тэндэхи эндэ­хи буряад иимэ тиимэ гэлдэнгүй! Иимэ уряал фейс­бук холбоондо тараахадамни, 60 хүн зүбшөөжэ байһанаа мэдүүлээ. Зариманиинь һанамжаяа бэшээ:

Бальжин Данзанов:

- Зүб даа! Энэ юртэмсэ дээрэ хүниие хүндэлhэн, багтааhан, мууень даража, hайнииень үргэжэ ябаhан хүн арад зондоо хэрэгтэй болоод байна! Буряадайнгаа ёhо заншалаа hэргээхэ саг ерээ!

Дондок Дугаров:

- Тон зүб. Үсөөхэн арад аад, бууса буусаараа хубаара­ад hуухадамнай, юумэн ураг­шаа ябахагүй. Нэгэдэхэ саг энэл ерээд байна.

Инна Шагнаева:

- Ходо гайхадаг байгааб, юундэ манай буряадууд бэе бэеэ гамнадаггүйб, баhадаг бэ? Мүнөө саг ерээ ондоо­гоор хараха, наринаар олон юумэ ойлгохо...

Светлана Шойжонова:

- Инна, та тон зүб хэлэ­жэ байнатби сула тиигэжэ бододогби. Муугаа дараад, hайнаа үргөөд ябаял даа, бу­ряад угсаатан.

Светлана Бунеева:

- Эндэхи, тэндэхи гэлсэhээр, гурбан тээшээ тараагдаhан манай буря­ад арад зон юуншье гээ­шэб даа?! Ухаатай, бодолго­то болохоор болоол даа!!! Yгыл hаа, буряад хэлэмнай үндыхэшьегүй!

Дарима Цыбикова:

- Сагай зүрилдөөндэ арад зоной hайхан сэдьхэлhээ бүхы юумэн дулдыдаха бо­лоно.

Фейсбугта олоной һанаа зобооһон асуудал буряа­даараа үргэлжэ бодхоожо байдаг Буряадай гүрэнэй радиогой сэтгүүлшэн Оль­га Намдаковае онсо тэмдэ­глэмээр.

Ольга Намдакова:

- Үдэр бүри аюул тухай мэдээсэл дуулгахада, уй­тай байна. Сагаан-Нуурта 5 хүн, тэрэ тоодо 2 үхибүүн түймэртэ наһа бараа. Трам­вай хүлеэжэ байгаа хоёр хүн машинада мүргүүлээд, бурхандаа мордоо. При­байкалида гэртээ орхёотой гурбан хүүгэдэй багань гал дүлэндэ шатаа, нүгөө хоё­рыень хүршэнь үрдижэ аба­раа гэхэ мэтэ сонинууд эдэ үдэрнүүдые хүлгөөбэ. Гол зэмэ - архи! Нагаса эжым хэлэгшэ һэн - шолмосой ун­даар ухаагаа манатуулжа, үхэлэй харгыда гарадаг юм гэжэ... жаргалтайш гэжэ мэ­хэлдэг хорото уһа амандааш абалтагүй.

Баярма Сангадиева:

- Муу юумэ тоолоходо - олошорхо гэжэ нагаса эжым­ни хэлэгшэ hэн... Мүнөөнэй сэтгүүлшэд муу юумэ бэшэ­хэдээ бэрхэнүүд, тиигээд олошоржол байна.

Цыжит Будаева:

- Ехэнхи аюул архиин гэм зэмээр болодог гэжэ мэдээ­жэ. Бүхы муу юумэндэ хоёр жэл соо хүдэлжэ байhан Цыденов гэмтэй гэхэдэ, бу­руу даа. Мүнөөдэртөө архи бу уугты, буряадаар булта хөөрэлдэгты гэжэ Зарлиг буулгажархибалнь, бүхы ажабайдалнай hайжаршаха болоно гү? Хүнэй ажабайдал хүн бүхэнэй өөрын оролдол­го, ханамжалгаhаа дулды­дадаг. Аймшагтай гэнтын аюулда ороhон зон, үхибүүд ямар хайратайб. Ом маани бад ме хум!

Сарюуна ЭРДЫНЕЕВА

Теги: буряад хэлэн17:10

​Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа 

15:25

​Более чем двум тысячам граждан Бурятии назначены единовременные выплаты на первенца 

14:38

​Улаан-Үдын 14-дэхи гимназиин түүхын багша Алексей Тихонов Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ 

14:22

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдана 

14:13

​На федеральных трассах Бурятии установили 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД 

14:06

​Буряад Уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон хоёр мянганһаа дээшэ гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртөө 

14:00

​Подарочный набор чая из Бурятии получил Гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 

13:48

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үнгэргэгдэхэ 

12:56

В Улан-Удэ пройдет благотворительная акция «Безумное чаепитие» 

12:01

Бурятское правительство и Промсвязьбанк намерены сотрудничать в целях решения социально-экономических задач региона 

11:50

Более 80% россиян поддерживают идею ограничить одноразовый пластик 

11:35

В Бурятии стартовал конкурс на лучший слоган и эмблему для нацпроекта «Демография» 

11:25

«Пацанки» по-бурятски: осужденных перевоспитывают в «Женской академии» 

11:15

В Бурятии участились пожары из-за неправильной эксплуатации отопительных печей 

11:14

​Учитель истории из Улан-Удэ победил на Всероссийском конкурсе «История в школе: традиции и новации» 

11:12

ЗАО «Улан-Удэстальмост» рассчиталось с долгами 

11:10

С начала года в Бурятии произошло 94 пожара на транспортных средствах 

11:07

Улан-удэнец пытался похитить выручку из торгового павильона 

11:01

Депутаты Народного Хурала Бурятии примут региональный закон о патентном налогообложении 

10:43

​Студенты из Бурятии приняли участие в заключительном этапе конкурса «Студент года-2019» 

10:37

​В Бурятии отметили лучшие детские лагеря 2019 года 

10:12

Вместо земельных участков многодетным семьям Бурятии предлагают предоставлять денежные выплаты 

10:06

Грантовая поддержка бурятских фермеров зарекомендовала себя как эффективный инструмент улучшения климата на селе 

09:41

​В правительстве Бурятии подвели итоги работы агентства лесного хозяйства 

08:45

​Зурхай на 19 ноября, 22 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до -20 ожидается в Бурятии сегодня, 19 ноября 

Наши издания