Главная / Новости /Общество / ​Үхибүүдтэ – үдын хоол

​Үхибүүдтэ – үдын хоол

06-11-2019

Буряад Уласаймнай эхин ангиин hурагшад 2020 онhоо эхилжэ, hургуулидаа түлөөhэгүйгөөр халуун хоол бариха аргатай болохонь. Иимэ шиидхэбэри Ород Уласай хуулида нэмэлтэ оруулагдаhантай холбогдуулан абтаба. Тиигэжэ энэ хэрэгтэ ганса Улаан-Үдэдэ 369 сая түхэриг гаргашалагдаха юм ха.

Ерэхэ жэлһээ эхин классай hурагшадта бултандань халуун хоол үгтэдэг болохо. Тиихэ мүртөө эдеэнэйнь шанар СанПиНэй эрилтэнүүдтэ дүүрэн таараха ёhотой, - гээд, Буряадай болбосоролой болон эрдэм ухаанай сайдай орлогшо Валерий Поздняков дуулгаа.

Ородой Гүрэнэй Дүүмын hунгамал Алдар Дамдиновай тэмдэглэhээр, энэ хэрэгтэ үшөө Буряад Уласай hанhаа мүнгэн хэрэгтэй болохо.

Энэ хуулиин хүсэндөө оротор 60 үдэр үлөө. Ганса Улаан-Үдэдэ 1-4-дэхи ангида 28 819 hурагша hурана, тэдэниие халуун хоолоор хангахын түлөө 369 сая түхэриг хэрэгтэй, - гээд, hунгамал тэмдэглэнэ.

Мүнөөдөө БуряадУластамнай 43,5 мянган хүүгэд һургуулидаа хоол баридаггүй юм байна. Эрэмдэг бэетэй, гэртээ олон үхибүүдтэй айлай, мүн тиихэдэ ядаруу байдалда ороhон айлай хүүгэд түлөөhэгүйгөөр hургуулидаа хоол бариха эрхэтэй.

Анна Огороднигой гэрэл зурагууд

Булат БАДМАЕВ

Теги: Алдар Дамдинов Улаан-Үдэ Буряад Улас Валерий Поздняков һургуули һурагшад17:42

​Олоной анхарал 

17:18

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ 

17:10

​С 20 января в Улан-Удэ будет запущен новый маршрут № 27 

17:01

​Буряад юртэмсэдэ буугаад байхадаа... 

17:00

В Минтуризма обсудили вопросы развития проекта «100 уникальных сёл Бурятии» 

16:47

​Соелма Дагаева вручила ключи от автомобиля для Национального музея Бурятии 

16:42

​Депутат Батор Цыбиков возглавил «Единую Россию» в Бурятии 

16:21

Хуулинуудай хубилалтын нүлөө 

16:11

​Почти 27,5 тысяч семей Бурятии получают субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

16:00

​В прорубь с головой: надо ли окунаться в Крещение? 

15:31

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ 

15:07

В Бурятии продолжается борьба против наркотиков 

14:33

Убийственные вкусняшки: депутаты Хурала Бурятии высказались за полный запрет продажи снюса 

13:46

​В Улан-Удэ прошло открытие VII международного детского фестиваля «На Великом Чайном пути»  

13:33

​В Бурятии ушел в отставку руководитель ОПФР Евгений Ханхалаев 

13:05

В очередь за очередью: открытие десяти новых детсадов в Улан-Удэ вызвало переполох среди родителей 

12:46

«Молоко Бурятии» уйдет с молотка? 

12:33

​В Бичурском районе Бурятии субсидируют сдатчиков молока 

11:48

Дамбинима Самбуев покинул пост министра здравоохранения Бурятии 

10:34

​В Улан-Удэ откроется выставка Зинаиды Барковой 

10:24

​Голландский синт-поп исполнитель Томас Азир выступит на фестивале UU.SOUND в Улан-Удэ 

10:11

​Юрын буряад эсэгэ 

09:26

​Алиш тээшээ адли тэгшэ 

09:20

​Вузы Бурятии приглашают войти в “зеленый” рейтинг 

08:43

​Фонд капремонта Бурятии принудил подрядчика сменить строительную бригаду 

08:40

Зурхай на 17 января, 22 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до - 25 ожидается в Бурятии сегодня, 17 января 

Наши издания