Главная / Новости /Общество / ​Хяагтын багшанар холын бодолтой

​Хяагтын багшанар холын бодолтой

07-11-2019

Ехэ-Нугын һургуулиин буряад хэлэнэй багша Саяна Цыремпиловагай нээмэл хэшээлэй үедэ

«Элһэн Венеци» гэжэ нэршэһэн Хяагта һайхан аймагта буряад хэлэнэй багшанар урда долоондо уулзажа, удха ехэтэй хөөрэлдөө хээ. Д.Банзаровай нэрэмжэтэ БГУ-гай ба Болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай үндэһэн хэлэ сахин хүгжөөхэ талаар хоёр түбэй эрдэмтэ багшанар, мэргэжэлтэд энэ уулзалга эмхидхэһэн байна.

Хяагта хотын 2-дохи дунда һургуулида аймагай түбэй, Шара-Голой, Ехэ-Нугын багшанар, ниислэлһээ ерэһэн айлшад нээмэл хэшээлнүүдые үнгэргөө. Удаань Хяагта хотын, Алтайн, Энхэ-Талын, Мөөрөөшын багшанар, Улаан-Үдэһөө ошоһон хүүгэдэй сэсэрлигүүдэй хүмүүжүүлэгшэд мастер-классуудые харуулжа, сугларагшадые урмашуулаа. Хэжэнгын, Ахын һургуулинуудай, БГУ-гай багшанар хяагтынхидтай дүй дүршэлөө хубаалдаа.

Үдын хойно аймагай болон сомонуудай нютагай засаг баригшадай, олониитын түлөөлэгшэдэй хабаадалгатай бага хурал эмхидхэгдэһэн байха юм. Хяагта аймагай һургуулинуудта буряад хэлэ заалга тухай элидхэл хэгдээ. 23 һургуулиин 22-тонь түрэлхи хэлэн заагдабашье, гурбан һургуулида (Алтайн, Ехэ-Нугын, Энхэ-Талын) түрэлхи хэлэн гээд үгтэнэ. 19 һургуулида гүрэнэй хэлэнэй программаар һурагшад буряад хэлэ шудална.

Үнгэрһэн һуралсалай жэлдэ хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэн дээрэ хүмүүжүүлхэ тусхай бүлгэмүүд уласаймнай аймагуудаар нээгдэжэ эхилэнхэй. Хяагта аймагай 6 эмхидэ иимэ бүлгэмүүд бии болоо. Үглөөнһөө үдэшэ болотор үхибүүдтэеэ буряадаар хөөрэлдэн хүмүүжүүлдэг мэргэжэлтэдэй салин 15 хубяар ехэ болгогдонхой, бултандань түлэгдэнэ.

Олоной хабаадаһан суглаан дээрэ шиидхэгдээгүй асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдээ. Буряад хэлэнэй кабинедүүдые шэнэлхэ, сагтаа тааруу хэрэгсэлнүүдээр тэдэниие заатагүй хангаха хэрэгтэй гэжэ һургагшад хэлэнэ. Үшөө нэгэ орёо асуудал – багшанарые бэлэдхэл. Илангаяа хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэ зааха һургагшад дуталдана.

Бага хуралда хабаадалсаһан аймагай багшанар, аймагай засаг дарга, Бүгэдэ Буряадай үндэһэн соёлой эблэлэй Хяагтын аймагтахи һалбариин түлөөлэгшэд үхибүүднай буряад хэлэеэ үзэһөөрөө үзэдэг байха гэжэ найдуулаа. Харин өөһэдынгөө нютаг аялгаар үдэр бүри хөөрэлдэжэл байнабди, байхашьебди гэбэд. Түрэл хэлэеэ хүгжөөхэ талаар ажалаа улам бүри эршэтэй болгохобди гэжэ хяагтынхид холын бодолтойгоор һанамжална.

Оюна Забановагай гэрэл зураг 

Василий ЦЫБИКОВ

Теги: буряад хэлэн Буряад Уласай Хяагта аймаг буряад хэлэнэй багшанар11:53

Первый буддийский форум «Союз Жизни и Дармы» прошел в Бурятии 

11:51

Улан-удэнку Светлану Шершневу включили в международный совет по танцу ЮНЕСКО 

11:17

Подвальное помещение общежития кадетской школы-интерната в Бурятии закрыли на 60 суток 

11:15

​«Алас Дурнын экспрессэй» бүридэлдэ Буряадтай танилсуулһан вагон Москвагай метродо шуумайна 

11:14

Жительница Тункинского района Бурятии заплатила крупный штраф за сокрытие товаров из Монголии 

11:12

Жителя Бурятии будут судить за распространение порнографических материалов 

11:07

В Бурятии задержали двоих подростков за распитием украденного из кафе спиртного 

11:01

В Бичуре пройдет Совет представительных органов МСУ при Народном Хурале Бурятии 

10:59

В проектировании торговых центров в Бурятии будут участвовать органы пожарного надзора 

10:20

Акционерное общество выделит 5,5 млн рублей на подготовку сборной Бурятии по вольной борьбе к Чемпионату России 

09:47

​В Бурятии более пяти тысяч детей с инвалидностью 

09:13

​В Улан-Удэ презентуют успешный опыт бурятских производителей растительного сырья 

08:50

​Жителям Бурятии по спорам с ТГК-14 произвели перерасчет на 41,2 млн рублей  

08:45

Зурхай на ​12 ноября, 15 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 13 ожидается в Бурятии сегодня, 12 ноября 

Наши издания