Главная / Новости /Общество / ​Бултанда һайшаалтай буряадай булан

​Бултанда һайшаалтай буряадай булан

08-11-2019

Саяна Ванчикова аяншалагшадые угтана

Буряад ороной түүхэ, ёһо заншалтай, Буддын шажантай аяар холын Сочи хотодо аяншалагшад танилсаха аргатай. “Роза Хутор” гэһэн хадата курортдо нээгдэһэн “Минии Росси” гэһэн этнокомплексдо буряад угсаатаниие танилсуулха тусхай таһаг хүдэлнэ.

“Минии Росси” гэһэн комплекс хадаа оройдоол 12 таһагһаа бүридэнэ гээд хэлэлтэй. Нэгэндэнь Буряад Уласай өөрын үзэсхэлэн-харалга дэлгээһэниинь ехэ һайшаалтай.

- Бүхы комплекс 3,3 гектар газар эзэлнэ. Энэ багахан дэбисхэр дээрэ Ород гүрэндэ нягта харилсаа холбоотойгоор нүхэсэн, олон тоото арадууд ажаһууна гэжэ харуулагданхай. Москва болон Казань хотонуудай Кремлиие, Суздалиин, Кавказай, Ураалай болон Сибириин, Хойто зүгэй можо, хизаарнуудые нэгэ доро хараха аргатайт. Урданай сагта түхэреэн модоор баригдаһан ородуудай гэрнүүдые хүн зон ехэ һонирхожо харана, - гэжэ Буряадай таһагые харагша Саяна Ванчикова хөөрэнэ.

Буряадай таһаг хадаа дасандал адляар бодхоогдоһон байшан дотор түбхинэнэ. Эндэ гадар талаһаань эхилээд, Буддын шажанда шэлжэн ороһон буряад угсаатанай онсо илгаа ойлгохоор. Иимэ һонирхол татама Буряадай түүхэ харуулһан тус байшан Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Валерий Доржиевай ашаар бодхоогдоо гээд хэлэлтэй.

- Манай байшанай хажууда олон айлшад зурагаа буулгуулна. Хүн бүхэндэнь буряад угсаатанай угтамжын ёһо гурим ойлгуулжа үгэнэбди, - гэжэ таһагые даагша хөөрөөгөө үргэлжэлүүлнэ.

Этнокомплексһоо холо бэшэ оршодог Мзымта гэдэг хадын голой эрьеэр Саяна уруудажа ябатараа, унаһан модо харажархёо. Тэрээниие байшандаа асаржа, тэг дундань табиһан байна.

- Тэрэ модо сэбэрлэжэ арюудхаад, байшанай тэг дунда табяаб. Ороһон айлшадтаа багахан зурамуудые үгэхэдэмнай, тэрэ модондомнай үлгэнэ. Жэлһээ үлүү хугасаа соо энэ модон дээрэмнай сүлөө газар үгы болошоо. Энэ хадаа олон айлшадай ороһыень гэршэлнэ бшуу, - гэжэ Саяна Ванчикова мэдүүлнэ.

Эндэ бууһан аяншалагшад Буряадай таһагые ехэ һонирхожо харана. Юуб гэхэдэ, Буддын шажанда хабаатай олон һонирхолтой юумэн дэлгэгдэнхэй ха юм. Тиихэдэ зүүн зүгэй литын 12 жэлэй амитадай дүрэнүүд наймаанда һайнаар ябана. Буряад орон тухай гарай бэлэгүүдшье худалдаанда бии.

Буряад уран гартанай хүрэлөөр, алта мүнгөөр хэһэн бүтээлнүүдээр улад зон угаа ехээр һонирхоно. Бүхэдэлхэйдэ мэдээжэ Даши Намдаков өөрынгөө үзэсхэлэн эндэ дэлгээһэн байна. Мүн тиихэдэ буряад уран зураашадай бүтээлнүүд тус байшаниие шэмэглэнэ.

Буряадһаа гарбалтай футбол наадагша Владимир Гранадай зурагууд олоной анхарал татана. Юундэб гэхэдэ, мэдээжэ тамиршан Улаан-Үдэдэ түрэһэн гэжэ олонхи зон мэдэнэгүй.

Хирэ-хирэ болоод лэ, хэмжээ ябуулганууд таһагай дэргэдэ үнгэргэгдэжэ байдаг. Арадуудай нэгэдэлэй үдэртэ зорюулагдажа, буряад аялга дуунай, хатарай батл эмхидхэгдээ.

Буряадай таһагые мэдээжэ артистнар, тамиршад, политигууд һайхашаан харана. Греко-римскэ барилдаагаар гурба дахин Олимпиин абарга Александр Карелин буряадуудта зорюута орожо, бэлэгүүдыень абахамни гэжэ мэдүүлһэн юм.

А.Карелин айлшаар буугаа

Октябрь һарада Сочи хотодо болоһон “Росси-Африка” гэһэн уласхоорондын хуралдаанда хабаадагшад Буряадай таһагые ехэ өөгшөөн хараа.

- Кот-д-Ивуар гүрэнэй Юрэнхылэгшын хани Доминика Уаттарада хүхэ хадаг һайшаагдаа. Тэрэ манай липын балтай сай тон дуратайгаар уугаа. Харин Кени гүрэнэй Юрэнхылэгшын наһанайнь нүхэр “Сагаан дали” болон улааганын сай худалдажа абаа. Бусадшье айлшад гарай бэлэгүүдые түрэл Африкаяа абаашаа, - гэжэ Саяна Ванчикова тэмдэглэнэ.

Буряад орониие холо ойгуур суурхуулжа байһан энэ таһаг хүгжэжэл, хүн зониие гайхуулжал байг лэ!

Саяна Ванчиковагай гэрэл зурагууд

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Буряад орон Даши Намдаков Валерий Доржиев Сочи Владимир Гранат Александр Карелин17:05

​Элистэдэ болоһон эрдэмэй хуралдаан 

16:50

​Тренер из Бурятии стала членом женского комитета международной федерации тхэквондо 

16:45

​Как жилось буряту многожёнцу? 

16:29

​Аа-баа-ха зохёоһон алдартай 

16:28

​Бурятская спортсменка одержала победу в спринте на турнире в Финляндии 

16:12

​Гаталһан замынь гайхамаар 

16:10

«Золотые драконы» Бурятии 

15:56

​Талаантай тамиршан 

15:50

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили поддержку фермеров и многодетных семей 

15:13

​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ 

14:42

Улан-Удэнская и Бурятская епархия отметила 10-летний юбилей 

14:34

​Буряад хэлэндээ бэрхэ 

14:26

В Бурятии обманутым дольщикам выплатят компенсацию за гаражи и кладовки 

14:13

​Эсэгын жэшээгээр 

14:12

​Должников из Бурятии заранее предупредят о передаче дел коллекторам 

13:58

Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй 

13:42

​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн 

13:32

​«Артек» на Байкале 

13:00

​В Бурятии спишут штрафы 

12:37

В Улан-Удэ определили лучшего участкового уполномоченного полиции 

12:16

В Селенгинском районе Бурятии утонул ребёнок 

12:09

В Бурятии матери детей-дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение 

12:03

Педагог из Еравнинского района представляет Бурятию на Всероссийском конкурсе 

11:59

Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени 

11:54

​Шэнэ харасаар 

11:53

Правила предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Бурятии изменятся с 1 января 

11:50

В Улан-Удэ открылись новые точки для сбора батареек и ртутных лампочек 

11:46

Порядок медосвидетельствования для бурятских водителей изменится 

11:44

​Российская академия наук пополнилась двумя бурятскими учёными 

11:43

Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет 

11:40

​Намтар түүхыень наадангаа дурдаба 

11:18

В Бурятии найденная в снегу полуторагодовалая девочка идет на поправку 

11:13

​В Бурятии всё ещё подводят итоги уборочной кампании 

10:56

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай 

10:53

​Бурятский боксер в фина­ле чемпионата России в Са­маре уступил чеченцу Има­му Хатаеву 

10:43

Больше половины жителей Бурятии сделали прививку от гриппа 

10:42

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү? 

10:41

​Формула успеха улан-удэнского Дома творчества «Форус» 

10:40

154 человека эвакуированы: короткое замыкание проводки стало причиной пожара в Улан-Удэ 

10:36

В Селенгинском районе Бурятии водитель автомашины с наркотиками пытался скрыться от полицейских  

10:09

«Кнут тайши» - на сцене Бурятского театра драмы 

09:52

​Мобильный автоклуб с площади Советов отправился в Бичурский район Бурятии 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 ноября 

08:30

​Без существенных осадков, днём до -17 ожидается в Бурятии сегодня, 20 ноября 

Наши издания