Главная / Новости /Общество / ​Эрхы мэргэн эрхим басаган

​Эрхы мэргэн эрхим басаган

08-11-2019

Чимита Лубсанова

Хотогор баян Хори аймагай Анаа Үртөө нютагай найдал болоһон Чимита Лубсановатай танилсуулхыемни зүбшөөгыт даа. Тэрэ Игорь Александрович, Дэнсыма Дашидондоковна Лубсановтанай бүлэдэ 1998 оной июниин 18-да гурбан үри хүүгэдэй эгээ багань боложо, алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн намтартай. Эсэгэнь олон жэлдэ Анаагай совхоздо трактористаар, жолоошоноор хүдэлһэн юм. Эхэнь 30 гаран жэл соо эхин классай багшаар хүдэлнэ, «Ородой Холбооной болбосоролой хүндэтэ ажалшан» гэһэн нэрэ зэргэтэй.

Жаахан Чимита «Берёзка» сэсэрлигтэ ябажа, хүмүүжүүлэгшэ Ольга Степановна Арефьевагай хүсөөр ажабайдалай нюусануудтай танилсажа эхилээ һэн. Удаань Д.Ж.Жанаевай нэрэмжэтэ Хориин 1-дэхи дунда һургуулида дүрбэн жэл соо бэрхэ багша Тамара Макаровна Юговагай ударидалга доро һуралсалай талаар түрүүшынгээ амжалтануудые туйлажа эхилээ.

Дунда һургуулиин болоходоо, һур харбалгаар һонирхожо, Хориин хүүгэдэй тамирай һургуулиин шабинь болоо юм. Тиихэдэ түрүүшынь һоригшо Цыден Цырендоржиевич Гармаханов Хори дээрэ секци нээгээд, элдэб арга бэдэржэ, үхибүүдые хажуудахи аймагуудаараа, Улаан- Үдэ хотоор ябуулжа, мүрысөөнүүдтэ хабаадуулдаг байгаа. Мүрысөөн бүхэн амаргүй ехэ дүй дүршэл асараа юм ааб даа. Хажуугаарнь үндэһэн буряад һур харбалгаар нилээдгүй олон амжалта туйлаһан байна.

Чимита Лубсанова 2012 онһоо эхилжэ, Буряад орондоо, Ага тойрогто болоһон олохон тэмсээнүүдтэ, дасанай найрнуудта амжалтатай хабаадажа, илалта туйлаһан байха юм. Тиигэжэ 2013 оной ноябрь һарада Хэжэнгэ аймагай нээмэл турнирта Россиин спортын мастерта кандидат болоо. Эршэмтэй һорилгын хажуугаар, Чимита һургуулиингаа элдэб хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадагша һэн. 2015 ондо ЕГЭ шалгалтаяа эрхимээр тушаажа, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа университет ороо.

Улаан-Үдэ ерээд, Олимпиин халаанай тусхай һургуулиин багша, Ородой Холбоото Уласай габьяата һоригшо Александр Романович Хамнагдаевай дали доро орожо, һорилгоёо үргэлжэлүүлһэн юм. Тиигэжэ «Байгалай годлинууд» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ һайн үрэ дүн харуулһанайнгаа ашаар хүүгэдэй уласхоорондын нааданда хабаадажа, II һуури эзэлээ.

2016 оной февралиин 5-6-да Псков можын Великие Луки хотодо Россиин чемпионадта Чимита спортын мастерай норматив дүүргээ юм. Удаань гүрэнэйнгөө түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээндэ үшөө дахин энэ нэрэ зэргэеэ гэршэлжэ, хүрэл медаль абажа шадаа. Тиигэжэ 2017 ондо Ородой залуушуулай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа һэн.

2018 ондо Крым Уласай Алушта хотодо болоһон тэмсээндэ ута дистанцида шэнэ рекорд табижа шадаһыень тэмдэглэлтэй.

Тэрэл жэлдэ Башкортостан Уласай Уфа хотодо болоһон Ородой Холбооной түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ хоёр алтан медальда хүртэжэ (хубиин болон командын тоосоондо), Россиин Первенствын абсолютна абарга гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Тэндэһээ бусаад, Буряад Уласайнгаа түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ гурбан алтан медальда хүртэжэ, дахин абсолютна абарга болоһон Чимитада Буряад Уласай Толгойлогшо А.С.Цыденов спортын талаар үндэр амжалтануудые туйлаһанайнь түлөө Баярай бэшэг барюулһан юм.

Чимита сэбэр сэхэ зантай, урагшаа һанаатай, һүбэлгэн ухаатай, энэрхы һайхан уужам сэдьхэлтэй, эхилһэн ажалаа хахадтань хүргөөд хаядаггүй, үсэд нэтэрүү юм. Шангаар бэеэ барижа, үдэр бүри оролдолго гаргаһанайнгаа ашаар эдэ бүхы туйлалтануудта хүрөө ха юм.

Анаа Үртөө тоонтотой Чимита Лубсанова бүхы зориг шадалаа һур харбалгадаа үгэжэл байһан зандаа. Буряад оронойнгоо нэрэ дээрэ үргэжэ, шэнэ орьёл өөдэ дабшажал ябана.

Лубсановтанай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Зоригма ЦЫБИКОВА 17:05

​Элистэдэ болоһон эрдэмэй хуралдаан 

16:50

​Тренер из Бурятии стала членом женского комитета международной федерации тхэквондо 

16:45

​Как жилось буряту многожёнцу? 

16:29

​Аа-баа-ха зохёоһон алдартай 

16:28

​Бурятская спортсменка одержала победу в спринте на турнире в Финляндии 

16:12

​Гаталһан замынь гайхамаар 

16:10

«Золотые драконы» Бурятии 

15:56

​Талаантай тамиршан 

15:50

Депутаты Народного Хурала Бурятии обсудили поддержку фермеров и многодетных семей 

15:13

​Түрэһэн үдэртөө түрүүлбэ 

14:42

Улан-Удэнская и Бурятская епархия отметила 10-летний юбилей 

14:34

​Буряад хэлэндээ бэрхэ 

14:26

В Бурятии обманутым дольщикам выплатят компенсацию за гаражи и кладовки 

14:13

​Эсэгын жэшээгээр 

14:12

​Должников из Бурятии заранее предупредят о передаче дел коллекторам 

13:58

Георгий Кушиташвили арга боломжоёо алдаагүй 

13:42

​Элбэг бэлигтэй Элбэг хүбүүн 

13:32

​«Артек» на Байкале 

13:00

​В Бурятии спишут штрафы 

12:37

В Улан-Удэ определили лучшего участкового уполномоченного полиции 

12:16

В Селенгинском районе Бурятии утонул ребёнок 

12:09

В Бурятии матери детей-дошкольников смогут бесплатно пройти профобучение 

12:03

Педагог из Еравнинского района представляет Бурятию на Всероссийском конкурсе 

11:59

Фонд капитального ремонта Бурятии объявляет акцию по списанию пени 

11:54

​Шэнэ харасаар 

11:53

Правила предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка в Бурятии изменятся с 1 января 

11:50

В Улан-Удэ открылись новые точки для сбора батареек и ртутных лампочек 

11:46

Порядок медосвидетельствования для бурятских водителей изменится 

11:44

​Российская академия наук пополнилась двумя бурятскими учёными 

11:43

Первому бурятскому роману исполнилось 70 лет 

11:40

​Намтар түүхыень наадангаа дурдаба 

11:18

В Бурятии найденная в снегу полуторагодовалая девочка идет на поправку 

11:13

​В Бурятии всё ещё подводят итоги уборочной кампании 

10:56

Түрэл хэлэмнай– түшэг хэшэгнай 

10:53

​Бурятский боксер в фина­ле чемпионата России в Са­маре уступил чеченцу Има­му Хатаеву 

10:43

Больше половины жителей Бурятии сделали прививку от гриппа 

10:42

ЕГЭ - ехэ туйлалта гү? 

10:41

​Формула успеха улан-удэнского Дома творчества «Форус» 

10:40

154 человека эвакуированы: короткое замыкание проводки стало причиной пожара в Улан-Удэ 

10:36

В Селенгинском районе Бурятии водитель автомашины с наркотиками пытался скрыться от полицейских  

10:09

«Кнут тайши» - на сцене Бурятского театра драмы 

09:52

​Мобильный автоклуб с площади Советов отправился в Бичурский район Бурятии 

08:45

​Бурят-монгольский зурхай с 20 по 26 ноября 

08:30

​Без существенных осадков, днём до -17 ожидается в Бурятии сегодня, 20 ноября 

Наши издания