Главная / Новости /Общество / ​Эрхы мэргэн эрхим басаган

​Эрхы мэргэн эрхим басаган

08-11-2019

Чимита Лубсанова

Хотогор баян Хори аймагай Анаа Үртөө нютагай найдал болоһон Чимита Лубсановатай танилсуулхыемни зүбшөөгыт даа. Тэрэ Игорь Александрович, Дэнсыма Дашидондоковна Лубсановтанай бүлэдэ 1998 оной июниин 18-да гурбан үри хүүгэдэй эгээ багань боложо, алтан дэлхэй дээрэ мүндэлһэн намтартай. Эсэгэнь олон жэлдэ Анаагай совхоздо трактористаар, жолоошоноор хүдэлһэн юм. Эхэнь 30 гаран жэл соо эхин классай багшаар хүдэлнэ, «Ородой Холбооной болбосоролой хүндэтэ ажалшан» гэһэн нэрэ зэргэтэй.

Жаахан Чимита «Берёзка» сэсэрлигтэ ябажа, хүмүүжүүлэгшэ Ольга Степановна Арефьевагай хүсөөр ажабайдалай нюусануудтай танилсажа эхилээ һэн. Удаань Д.Ж.Жанаевай нэрэмжэтэ Хориин 1-дэхи дунда һургуулида дүрбэн жэл соо бэрхэ багша Тамара Макаровна Юговагай ударидалга доро һуралсалай талаар түрүүшынгээ амжалтануудые туйлажа эхилээ.

Дунда һургуулиин болоходоо, һур харбалгаар һонирхожо, Хориин хүүгэдэй тамирай һургуулиин шабинь болоо юм. Тиихэдэ түрүүшынь һоригшо Цыден Цырендоржиевич Гармаханов Хори дээрэ секци нээгээд, элдэб арга бэдэржэ, үхибүүдые хажуудахи аймагуудаараа, Улаан- Үдэ хотоор ябуулжа, мүрысөөнүүдтэ хабаадуулдаг байгаа. Мүрысөөн бүхэн амаргүй ехэ дүй дүршэл асараа юм ааб даа. Хажуугаарнь үндэһэн буряад һур харбалгаар нилээдгүй олон амжалта туйлаһан байна.

Чимита Лубсанова 2012 онһоо эхилжэ, Буряад орондоо, Ага тойрогто болоһон олохон тэмсээнүүдтэ, дасанай найрнуудта амжалтатай хабаадажа, илалта туйлаһан байха юм. Тиигэжэ 2013 оной ноябрь һарада Хэжэнгэ аймагай нээмэл турнирта Россиин спортын мастерта кандидат болоо. Эршэмтэй һорилгын хажуугаар, Чимита һургуулиингаа элдэб хэмжээнүүдтэ эдэбхитэйгээр хабаадагша һэн. 2015 ондо ЕГЭ шалгалтаяа эрхимээр тушаажа, Зүүн Сибириин гүрэнэй технологическа университет ороо.

Улаан-Үдэ ерээд, Олимпиин халаанай тусхай һургуулиин багша, Ородой Холбоото Уласай габьяата һоригшо Александр Романович Хамнагдаевай дали доро орожо, һорилгоёо үргэлжэлүүлһэн юм. Тиигэжэ «Байгалай годлинууд» гэһэн бүхэроссиин мүрысөөндэ һайн үрэ дүн харуулһанайнгаа ашаар хүүгэдэй уласхоорондын нааданда хабаадажа, II һуури эзэлээ.

2016 оной февралиин 5-6-да Псков можын Великие Луки хотодо Россиин чемпионадта Чимита спортын мастерай норматив дүүргээ юм. Удаань гүрэнэйнгөө түрүү һуури эзэлхын түлөө тэмсээндэ үшөө дахин энэ нэрэ зэргэеэ гэршэлжэ, хүрэл медаль абажа шадаа. Тиигэжэ 2017 ондо Ородой залуушуулай суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаа һэн.

2018 ондо Крым Уласай Алушта хотодо болоһон тэмсээндэ ута дистанцида шэнэ рекорд табижа шадаһыень тэмдэглэлтэй.

Тэрэл жэлдэ Башкортостан Уласай Уфа хотодо болоһон Ородой Холбооной түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ хоёр алтан медальда хүртэжэ (хубиин болон командын тоосоондо), Россиин Первенствын абсолютна абарга гэһэн нэрэ зэргэдэ хүртэһэн. Тэндэһээ бусаад, Буряад Уласайнгаа түрүү һуури эзэлхын түлөө мүрысөөндэ гурбан алтан медальда хүртэжэ, дахин абсолютна абарга болоһон Чимитада Буряад Уласай Толгойлогшо А.С.Цыденов спортын талаар үндэр амжалтануудые туйлаһанайнь түлөө Баярай бэшэг барюулһан юм.

Чимита сэбэр сэхэ зантай, урагшаа һанаатай, һүбэлгэн ухаатай, энэрхы һайхан уужам сэдьхэлтэй, эхилһэн ажалаа хахадтань хүргөөд хаядаггүй, үсэд нэтэрүү юм. Шангаар бэеэ барижа, үдэр бүри оролдолго гаргаһанайнгаа ашаар эдэ бүхы туйлалтануудта хүрөө ха юм.

Анаа Үртөө тоонтотой Чимита Лубсанова бүхы зориг шадалаа һур харбалгадаа үгэжэл байһан зандаа. Буряад оронойнгоо нэрэ дээрэ үргэжэ, шэнэ орьёл өөдэ дабшажал ябана.

Лубсановтанай гэр бүлын жасаһаа гэрэл зураг абтаба

Зоригма ЦЫБИКОВА 17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания