Главная / Новости /Экономика / Буряад Уласай Кабанск аймагта соёлой гурбан байшанда ехэ заһабари хэгдэбэ

Буряад Уласай Кабанск аймагта соёлой гурбан байшанда ехэ заһабари хэгдэбэ

12-11-2019

Кабанск аймагай Выдрино, Красный Яр нютагуудта соёлой байшангууд болон Каменск һууринда хүүгэдэй номой сан заһабарилагдаа.

Выдрино нютагай соёлой байшанай заһабарилгада «Олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ» уласай бюджетһээ 2 сая 565 мянган түхэриг һомологдоо. Тус байшан 399 метр дүрбэлжэн метр талмайтай юм. Соёлой байшанай хушалта, шала, сонхо, үүдэн шэнэлэгдэжэ, тайзанай талмай үргэдхэгдөө, хатарай кабинет шэнэлэгдээ.

Красный Яр һууринай соёлой байшанай заһабарилгада 800 мянган түхэриг шахуу байшан шэнэлэлгэдэ, шэрдэлгэ-будалгын ажалда олониитын хангалгын байгууламжа хүгжөөлгэдэ» уласай бюджетһээ шэглүүлэгдээ. Тэрэшэлэн зөөриин-оньһон хэрэгсэлнүүдые шэнэлэлгэдэ аймагай бюджетһээ 43 мянган түхэриг һомологдоо. Нэгэ дабхар байшанай талмай 100 дүрбэлжэн метр юм.

Каменск һууринай хүүгэдэй номой сан ехэ заһабарилгада уласай бюджетһээ - 846 мянган түхэриг, аймагй бюджетһээ 44,5 мянган түхэриг һомологдоо. 127 дүрбэлжэн метр талмайтай номой сангай байшан 1956 ондо баригдаһаар, түүрүүшынхиеэ заһабарилга хэгдэбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Уласай Кабанск аймаг соёлой байшан заһабарилгаНаши издания