Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Тарбагатай аймагта

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр – Тарбагатай аймагта

12-11-2019

Мүнөөдэр, ноябриин 12-то, Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Тарбагатай аймаг гаранхай.

Уласай хүтэлбэрилэгшэ хүдөө ажахынуудта, һургуули, хүүгэдэй сэсэрлиг, амбулаторинуудта – дүн хамта хорёод объектнүүдтэ хүрэхэ түсэбтэй. Тиихэдэ Алексей Цыденов Николаевский һууринай, Верхний Жирим болон Тарбагатай нютагуудай ажаһуугшадтай уулзаха юм.

Тарбагатай аймагай ниигэмэй удха шанартай объектнүүдые хаража, ямар ажал хэхээр бэ гэжэ шиидхэхэ зорилготой уласай хүтэлбэрилэгшэ ажалаа ябуулна. Тэрэшэлэн үнгэрһэн жэлдэ энэ аймагаар ябажа, үгэһэн даалгабаринууд хэр бэелүүлэгдээб гэжэ Алексей Цыденов шалгаха юм.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Тарбагатай аймаг Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Тарбагатай аймагтаНаши издания