Главная / Новости /Общество / ​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди”

​“Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди”

13-11-2019

Ноябриин 7-до Түнхэнэй Захиргаанай ехэ танхим соо “Мэдээжэ хүнүүдэй үзэсхэлэн” гэһэн проектын ёһоор, “Бидэ шошоолог угһаа эхитэйбди” гэһэн шэнэ номой презентаци үнгэргэгдэбэ.

Тус номые бүридхэн согсолһон авторнууд гэхэдэ, “Буряадай габьяата багша”, “Россиин эрдэм һуралсалай талаар эрхимлэгшэ”, “Түнхэнэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн” гэжэ нэрэ солонуудта хүртэһэн Елизавета Шобонова, физикэ болон тоо бодолгын багша Галина Бильдуева, түүхын эрдэмэй кандидат, РАН-ай СО-гой ИМБТ-гэй эрдэмтэ хүдэлмэрилэгшэ Суржана Миягашева.

Тус монографи Түнхэн голой шошоолог угай үри һадаһадай бии болоһониие шэнжэлэн үзэхын түлөө бэшэгдээ. Тэрээн дотор Жэмһэг нютагай ажаһуугшадай аман хөөрөөнүүд, Жэмһэг, Хэлтэгэй, Тутхал нютагуудта бии болоһон зоной эхи табигша Мотойн уг залгажа ябаһан түүхые гэршэлһэн һонирхолтой угай дансанууд, зурагууд оруулагданхай.

“... номой презентаци гээшэ хадаа гансашье аймагаймнай бэшэ, мүн бүхы республикымнай түүхын ехэ үйлэ ябадал болоно. Хүн бүхэн өөрынгөө уг изагуурые мэдэхэ ёһотой, мүнөө үедэ энэ тон хэрэгтэй асуудал, үшөө залгажа ябаһан үлхөө утаһан орхигдоогүй байһаар, тиимэ һэн тула тэрэ һэргэжэ байна, тиибэшье түүхэеэ мартангүйгөөр, үргэлжэлүүлэн ябаябди гэжэ өөрынгөө хэһэн ажал хүдэлмэреэрээ Елизавета Лопсоновна харуулба...” гэһэн иимэ үгэнүүдээр Жэмһэг нютагай ажаһуугшад Самбуу Тырхеев, Гаврил Гармаев, Сырегма Хальчаева, Валентина Шаракшанова, Любовь Галсанова, Галина Аюшеева болон бусад тобшолбо.

Энэ хэмжээ ябуулгада мүнөө үедэ Америкын Калифорни штадта ажаһуудаг РФ-гэй габьяата врач, Мүнхэ Саридагай нэрэмжэтэ уран зохёолой нэгэдэлэй гэшүүн, уран зохёолшо Аралжин Прушеновэй видеоамаршалга дурадхагдаһан байна.

Номой сангай хүдэлмэришэд “Арадай ёһо заншалнуудые хадагалагша ба залгамжалагша” гэһэн тон һонирхолтой номой үзэсхэлэн бэлдэхэһээ гадна, сугларһан айлшадта нютаг орон тухайгаа бэлдэһэн слайдова презентацинуудые харуулжа һонирхуулаа.

“Тунка24” гэһэн редакциһаа мэдээсэл болон гэрэл зураг абтаба


Теги:17:30

В Северобайкальске Бурятии 11-месячный ребенок провел в квартире с мертвыми родителями больше суток 

16:13

​Бурятский педагогический колледж получит более 12 миллионов рублей 

15:54

​В Бурятии должницу осудили за злостное уклонение от уплаты крупной кредиторской задолженности 

15:45

​В Бурятии прошёл турнир по волейболу памяти погибших лесников 

15:30

​В Бурятии огнеборцы спасли двух человек при пожаре в многоквартирном доме 

14:16

​Юридический факультет Бурятского государственного университета отметил 25-летний юбилей 

14:00

​Огнеборцы Бурятии предотвратили взрыв газового баллона при пожаре в поселке Таксимо 

13:45

​В Национальном музее Бурятии открылась выставка «Портреты. Границы жанра» 

13:30

​В Бурятии пожарные предотвратили переход огня со свалки на жилые дома 

13:28

​Школьница из Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса патриотических рисунков 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: лидеры седьмого дня интернет-голосования 

12:20

Молодая бурятская лучница выиграла Всероссийский турнир в Чите 

11:47

На сцене Бурятской драмы состоялась премьера спектакля «Тайшаагай ташуур» («Кнут тайши»)  

10:47

​В Улан-Удэ прошла конференция по качеству авиационной техники 

10:40

​В Бурятии подвели итоги первого года реализации «единой» дальневосточной субсидии 

10:34

Хүүгэдэй уран зурагай бүхэроссиин мүрысөөнэй түгэсхэлэй шатада Буряадай хүүгэдэй уралигай һургуулиин шаби оролсоо 

10:07

​Наранай элшын зайн галай табадахи станци Буряад уласта баригдаба 

09:52

​В бурятском улусе Хошун-Узур при пожаре в жилом доме погибли женщина и ребенок 

09:47

​Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов албанай хэрэгээр Хори аймагаар ябаба 

09:38

​В Бурятии запустили пятую солнечную электростанцию  

09:26

Глава Бурятии с рабочим визитом посетил Хоринский район  

09:18

​В Бурятии в госпитале для ветеранов установлен новый рентгенаппарат 

09:01

В бурятской столице прошел «День инвестора»  

08:45

Зурхай на ​9 декабря, 13 лунный день 

08:30

Местами небольшой снег, днём до - 19 ожидается в Бурятии сегодня, 9 декабря 

Наши издания