Главная / Новости /Общество / ​Сорогто – соо шэнэ һургуули

​Сорогто – соо шэнэ һургуули

13-11-2019

Ахын Сорог һууринай ажаһуугшад өөһэдынгөө хүсөөр хүүгэдэй сэсэрлиг бодхоогоо.

Һүүлэй табан жэлдэ Сорогой хүүгэдэй сэсэрлиг өөрын байрагүй байгаа. Тэдэнэр интернат-һургуулиин болон амбулаториин байшануудта түбхинэн ажаллаа. Тиимэһээ “Улыбка” гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигэй байшаниие бодхоохо гэжэ нютагай зон шиидээ.

Үнинэй баригдажа эхилһэн аад, орхигдошоһон байшаниие заһабарилжа эхилээ. Тиихэдээ барилгын хэрэгсэлнүүдые өөрынгөө хүсөөр худалдажа абаа. Нютагай ажаһуугшад иигэжэ хэды оролдобошье, энэ томо байшан даажа дүүргэхэ аргагүй байшоо. Алас Дурнын тэдхэмжын программада оруулагдажа, барилгын ажалнууд түгэсхэлдөө хүрэбэ.

- Мүнөө манай сэсэрлигтэ 45 үхибүүд хоёр бүлэгтэ хубаараад ябана. Хоёр байшан руу тэдэмнай ябажа, хүмүүжүүлэгдэдэг һэн. Харин мүнөө үхибүүдээ хубаажа, бүлэгүүдые байгуулхабди, - гэжэ сэсэрлигые даагша Евгения Аюшеева баяртайгаар хөөрэнэ.

Энэ сэсэрлигтэ бүхыдөө 13 хүн хүдэлнэ. Хүмүүжүүлэгшэдтэ болон багшанарта амарха болон ажалаа түсэблэхэ тусхай таһалганууд түхеэрэгдээ. Наадалгын, унталгын, хатарай болон бусад таһалганууд һаруул, уужам болоо. Шэнэ бараан, нааданхай, һуралсалай хэрэгсэл худалдан абтаа. Мүн тиихэдэ эдеэ хоол бэлдэхэ таһалгань шэнэлэгдээ.

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов ажалай хэрэгээр Аха аймагаар ябахадаа, сэсэрлигэй нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

- Үхибүүдтээ иимэ ехэ анхарал хандуулжа байһандатнай урмашамаар. Юуб гэхэдэ, бүхы нютагаархин сугларжа, хүүгэдтээ шэнэ байшан бодхообо ха юмта, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо амаршалаа.

Борис БАЛДАНОВАЙ гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Алексей Цыденов Буряад Уласай Аха аймаг шэнэ һургуули17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания