Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

14-11-2019

Алексей Цыденов уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзахадаа, хүдөө ажахын һалбариин дэмжэлгэ тухай хэлэһэн байна.

2018 онтой жэшэхэдэ, 2019 ондо хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн багаар һомологдоно гэжэ хэлэхэнь буруу гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ онсолбо.

- Үнгэрһэн жэлнүүдтэй жэшэхэдэ, хүдөө ажахын һалбариин дүнгүүд дээшэлһэн байна. 2019 ондо мүнгэн багаар һомологдоно гэжэ хэлэхэнь буруу. 2018 ондо ган гасуур боложо, эртэ саһан орожо, ажахынууд хохидолдо ороһон байна. Тиигэжэ тэдэндэ гаргашыень хааха гэжэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдээ. Байгша ондо ган гасуур болоогүй, тиимэһээ энэ талаар тэдхэмжэ түлэгдөөгүй. Тиигэбэшье хүдөө ажахыда ехэ мүнгэ һомолхо хэрэгтэй гэжэ ойлгоноб, энэ һалбари дэмжэхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Бюджедэй мүнгэн салин түлэлгэдэ, гүрэнэй Юрэнхылэгшын тогтоолнуудые бэелүүлгэдэ бусадшье гаргашануудта шэглүүлэгдэнэ. Тиимэһээ али нэгыень шэлэхэ болонобди гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, жэл бүри аймагуудта мүнгэн һомололго дээшэлнэ. Аймагуудай дулаасуулгын хаһада бэлдэхэ талаар дэмжэлгын программа болон бусадшье хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Алексей Цыденов10:26

​Почти 60 тысяч медицинских масок переданы малообеспеченным жителям Бурятии 

10:16

В Бурятии предприниматели освобождены от арендных платежей за пользование республиканским имуществом 

09:44

Работа предприятий АПК Бурятии продолжается в целях обеспечения продовольственной безопасности 

09:34

​В Бурятии ликвидировали 6 лесных пожаров 

09:24

​В Бурятии утвержден дополнительный список организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий 

09:18

​Правительство Бурятии разработало новый пакет мер поддержки экономики 

08:57

​В Бурятии на 8.00 часов 6 апреля зарегистрировано 43 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:51

Торговая группа «Абсолют» в Бурятии оказала финансовую помощь сотрудникам инфекционной больницы 

08:45

Зурхай на 6 апреля, 13 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +11 ожидается в Бурятии сегодня, 6 апреля 

Наши издания