Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

​Буряад Уласай Толгойлогшо: «Хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн һомололго ехэ хэрэгтэй»

14-11-2019

Алексей Цыденов уласай олондо мэдээсэл тараадаг хэрэгсэлнүүдэй түлөөлэгшэдтэй уулзахадаа, хүдөө ажахын һалбариин дэмжэлгэ тухай хэлэһэн байна.

2018 онтой жэшэхэдэ, 2019 ондо хүдөө ажахын һалбарида мүнгэн багаар һомологдоно гэжэ хэлэхэнь буруу гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ онсолбо.

- Үнгэрһэн жэлнүүдтэй жэшэхэдэ, хүдөө ажахын һалбариин дүнгүүд дээшэлһэн байна. 2019 ондо мүнгэн багаар һомологдоно гэжэ хэлэхэнь буруу. 2018 ондо ган гасуур боложо, эртэ саһан орожо, ажахынууд хохидолдо ороһон байна. Тиигэжэ тэдэндэ гаргашыень хааха гэжэ мүнгэн тэдхэмжэ үзүүлэгдээ. Байгша ондо ган гасуур болоогүй, тиимэһээ энэ талаар тэдхэмжэ түлэгдөөгүй. Тиигэбэшье хүдөө ажахыда ехэ мүнгэ һомолхо хэрэгтэй гэжэ ойлгоноб, энэ һалбари дэмжэхэбди, - гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ.

Бюджедэй мүнгэн салин түлэлгэдэ, гүрэнэй Юрэнхылэгшын тогтоолнуудые бэелүүлгэдэ бусадшье гаргашануудта шэглүүлэгдэнэ. Тиимэһээ али нэгыень шэлэхэ болонобди гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Буряад Уласай Толгойлогшын хэлэһээр, жэл бүри аймагуудта мүнгэн һомололго дээшэлнэ. Аймагуудай дулаасуулгын хаһада бэлдэхэ талаар дэмжэлгын программа болон бусадшье хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг.  

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: хүдөө ажахы Буряад Улас Алексей Цыденов17:15

​В пяти районах Бурятии откроют филиалы информационно-методологического центра 

17:09

​Бурятский театр кукол «Ульгэр» представит премьеру в Международный день театра 

16:13

​Буряад уласта «Эхэ хэлэн - манай баялиг» гэһэн заншалта XXXIV уриилдаан эмхидхэгдэхэ 

15:43

​В Бурятии в 2019 году уменьшилось число производственного травматизма 

15:39

​В Улан-Удэ на фестивале UU.SOUND выступит группа «Намгар» 

15:38

​Буряад уласта февраль һара хүйтэн байхаар хүлеэгдэнэ 

15:14

​Мүнөө үеын хүгжэмэй UU.SOUND фестивальда«Намгар» хамталиг хабаадаха 

14:42

​Театрай уласхоорондын үдэр «Үльгэр» театр шэнэ зүжэг табиха  

14:19

​Школьники и студенты Бурятии примут участие в турнире по мини-футболу 

14:00

​Школьники Бурятии сразились в открытом первенстве по интеллектуальным играм  

13:24

​Выпускников Бурятии приглашают в вузы МЧС России 

13:18

​Названы имена победителей Межрегионального детского конкурса бурятских песен 

11:30

​Национальный музей Бурятии стал лучшим по оказанию услуг населению в 2019 году 

11:20

2019 ондо соёлой һалбарида ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлхэ талаар Буряад Уласай Үндэһэн музей эрхимлээ 

10:44

​США болон Канадын сэрэгэй инспекторнүүд Улаан-Үдэ ерэбэ 

10:37

В Улан-Удэ представят новый ансамбль моринхуристов 

10:23

​Улаан-Үдэдэ модонуудые олоор тарилгада уласай модо ургуулгын эмхинүүд хабаадахаар бэлэн 

10:19

​В Бурятии снизилось количество поддельных больничных 

10:09

​Буряад Уласай Тарбагатай аймагта үндэһэн түсэлнүүд яажа бэелүүлэгдэнэб гэжэ һунгамалнууд шалгаба 

09:49

​В Бурятии пройдет плановая проверка системы оповещения 

09:47

​В Улан-Удэ готовятся к «Милаан-концерту» 

09:37

​Буряад Уласай Ярууна аймагта үбэлжэлгын уридшалһан дүнгүүд согсологдобо 

09:21

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ сессидэ оруулагдаһан хуулиин түсэлнүүдээр хороонуудта хэлсэхэ 

09:13

В Улан-Удэ начали использовать УЗИ-аппарат экспертного класса Philips Epiq 7 

08:45

​Зурхай на 28 января, 4 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 28 января 

Наши издания