Главная / Новости /Власть / ​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

​Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар жэлэй дүнгүүд тухай Алексей Цыденов хэлэбэ

15-11-2019

Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ Буряад Уласай оруулагдаһаар түрүүшын жэлэй дүнгүүдые согсолбо. Ноябриин 13-да сурбалжалагшадтай уулзаха үедөө жэлэй эхиндэ Буряад Уласта табигдаһан зорилгонууд бэелүүлэгдээ гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ тэмдэглээ.

2018 оной ноябрь һарада Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путин Буряад Уласые Алас Дурнын федеральна тойрогой бүридэлдэ оруулха тухай тогтоол абаһан байна. Тиигэжэ уласнай ниигэмэй-эдэй засаг түрүүлэн хүгжөөхэ можо нютагуудай тоодо ороо.

Үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэлгэ

Үхибүүдтэй гэр бүлэнүүдые дэмжэхэ талаар ниигэмэй шэнэ тэдхэмжэ үзүүлэгдэдэг болоо гэжэАлексей Цыденов хэлэбэ.

- Буряад уласта гурбадахи үхибүүтэй болоходо, тэдхэмжэ түлэгдэнэ. Алас Дурнын тойрогой эжынэрэй капитал – 136 мянган түхэриг федеральна капиталда хоёрдохи үхибүүтэй болоходдо түлэгдэнэ, - гэжэ Буряадай Толгойлогшо тэмдэглэбэ.

Тиихэдэ Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжээр 98 хэмжээ ябуулга бэелүүлэгдээ. 2019 ондо 3,6 миллиард түхэриг һомологдоо.

Ниигэмэй объектнүүдэй һэльбэн шэнэдхэлгэ

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ болбосоролой 40 эмхидэ ехэ заһабари хэгдээ.

- Һургуулинуудта гурбадахи халаан усадхаха талаар ажал ябуулжа, шэнэ һургуулинуудые бариха, һургуулинууд болон хүүгэдэй сэсэрлигүүдые заһабарилха талаар дэмжээлгэдэ хүртөөбди, - гэжэ уласай хүтэлбэрилэгшэ хэлэбэ.

Алас Дурнын тэдхэмжын хэмжээндэ олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэгдэнэ гэжэ Алексей Цыденов тэмдэглэбэ. Тиихэдэ улас дотороо самолёдоор ниидэхэдэ, үнэгүй болоо.

Уласай хүтэлбэрилэгшын хэлэһээр, хүнэй нюдэндэ элеэр харагдахагүй туйлалтанууд олон. Саашадааашье Алас Дурнын тэдхэмжээр түсэбүүдэй бэелүүлгэ үргэлжэлхэ. 

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Алас Дурнын федеральна тойрог Алас Дурнын тойрогой хүгжэлтэ Алас Дурнын тэдхэмжэ17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания