Главная / Новости /Общество / Үһэ абахада – ушартай

Үһэ абахада – ушартай

15-11-2019

Үһэ заһаха ба абаха гээшэ хүнэй саашанхи хуби заяанда һайнаар гү, али муугааршье нүлөөлдэг. Юундэб гэхэдэ, энэ үйлэ хэрэг хүнэй һүнэһэнтэй болон хиин һуудалтай сэхэ холбоотой юм.

Һарын 30 үдэртэ һүнэһэн хүнэй бүхы бэеэр нүүжэ байдаг. Тиимэһээ ямар үдэрнүүдтэ юугээ хамгаалжа, нарин ябахаб гэжэ мэдэхэ хэрэгтэй.

Шэнын 1-дэ – хүлэй томо барбаадай хурганда;

Шэнын 2-то – хүлэй шагайда;

Шэнын 3-да – балсангуудта;

Шэнын 4-дэ – үбдэгүүдтэ болон нюрганда;

Шэнын 5-да – үбдэгүүдэй үенүүдтэ;

Шэнын 6-да – можонуудта;

Шэнын 7-до – можонуудта болон һүүжэдэ;

Шэнын 8-ай дүйсэндэ – бөөринүүдтэ;

Шэнын 9-дэ – хабһануудта болон айбалхайда;

Шэнын 10-да – мүрэ болон далануудта;

Шэнын 11-дэ – хургануудта болон сарбуунуудта;

Шэнын 12-то – альгануудта;

Шэнын 13-да – хоолойдо, үргэндэ болон шанаада;

Шэнын 14-дэ – шэхэнүүдтэ, үргэндэ болон шанаада;

15-ай дүйсэндэ – бүхы бэеэр дамжажа, толгойдо хүрэдэг;

16-да – шэхэнүүдтэ, үргэндэ болон жабжануудта;

17-до – сээжэдэ;

18-да – альгануудта;

19-дэ – тохоногуудта болон хүбшын яһануудта;

20-до - мүрэ болон далануудта;

21-дэ – хабһануудта (хабиргануудта);

22-то – бөөринүүдтэ;

23-да – һүүжэдэ;

24-дэ – һүүжэ болон үбдэгүүдтэ;

25-да – үбдэгүүдэй үенүүдтэ;

26-да – үбдэгүүдтэ;

27-до – хүлэй шүрбэһэнүүдтэ;

28-да – шагайнуудта;

29-дэ – үбдэгүүдтэ;

30-ай забһарта – бүхы бэеэр тараха.

Һарын үдэрнүүдһээ, гарагуудһаа болон һуудалһаа зайсадаг байха юм. Тиигэжэ иимэ үдэрнүүд гаража ерэнэ: шэнын 3-да үһөө абхуулхада, баян болохо, 4-дэ – үнгэ зүһэ һайжарха, 5-да - эд бараан элбэгжэхэ, 6-да - үнгэ зүһэ һайжарха, 8-да – наһан утадхагдаха, 10-да – эрхэ мэдэл олохо, 11-дэ – ухаан хурсадаха, 13-да – жаргал ушарха, 14-дэ - эд баялиг арьбажаха, адуу мал үдэхэ, 15-ай дүйсэндэ үлзытэй гэбэшье, һүнэһэнэй толгойдо ерэдэг ушарһаа, үһэ абаагүйдэ дээрэ, 19-дэ – һайн нүхэртэй ушарха, 22-то – эдеэ ундан элбэгжэхэ, 23-да – эд бараан, эдеэ ундан элбэгжэхэ, 26-да – жаргал ерэхэ, 27-до – үлзытэй һайн.

Тиихэдээ һара бүриин 1, 2, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30-ай үдэрнүүдые болон улаагшан үдэрые сээрлэхэ юм. Баһа гарагаа харахада зүйтэй: үһэ ба хюмһа абахада, гарагай сэхэнүүд таараха юм.

pixabay.com сайтһаа гэрэл зураг абтаба

Жаргал ДУГДАНОВ


Теги: Буряад Улас үһэ хайшалаан17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания