Главная / Новости /Общество / ​Бүгэдэндэ мэдээжэ Бутидмаа

​Бүгэдэндэ мэдээжэ Бутидмаа

27-11-2019

Тэмээтэеэ энеэбхилэн зогсоһон зохидхон буряад басаганай гэрэл зураг бүхэдэлхэйн зондо ехэтэ һайшаагдаа һэн. Бултанай дура татаһан энэ басаган мүнөө 21-тэй болобо.

Энэ гэрэл зурагай анхан хитад “Women of China” сэтгүүлэй гадар нюурта толилогдоходо, бүгэдэ зон анхаралаа хандуулаа. Илангаяа монгол туургата арадууд ехэтэ һонирхожо, олон тоото һайн һайхан һанамжануудаа сүлжээ холбоондо толилоо һэн. Тиихэдээ “хүн бүхэнэй дура татама, хүн бүгэдэдэ аза жаргал заяаһан эгээл зохид һайхан дангина” гэжэ энэ гэрэл зурагые магтан, үндэр дээрэ үргөө юм.

Бүри анха түрүүн, 2003 ондо гэрэл зураг буулгагша Хан Ченли Үбэр Монголоор аяншалжа ябахадаа, 5-тайхан Бутидмаае сэдьхэлдээ дүтөөр хаража, ханамжатайгаар дүрыень буулгаа һэн. Хэды жэл болоод, һанаанһаань гараагүй илдам басагые дахин хараха, тиимэл урихан зандаа байгаа һаань, үшөө дахин дүрыень буулгаха һанаатайгаар Хан Ченли һөөргөө бусаа.

Арба гаран жэл үнгэрөөшье һаань, Бутидмаа тэрэл урихан миһэрэлтэеэ, үшөөшье сэбэр гоё болошонхой байгаа! Урма баяраар халиһан Хан Ченли 16-тай болошоһон Бутидмаае түрэлхидтэйнь, тэмээтэйнь бүри дуратайгаар гэрэл зурагтаа буулгаа.

Һонирхомоор ушар гэхэдэ, энэ гэрэл зураг “Маша и медведь из Узбекистана” гэжэ нэрлэгдээд, сүүлжээ холбоое хэрэглэдэг зоной дунда ехэ гэгшын арсалдаата зугаа хүүр гаргаһан юм гэжэ тэмдэглэе. 

yehe.asia сайтһаа гэрэл зураг

Сэнгэ РИНЧИНОВ

Теги:15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания