Главная / Новости /Спорт / ​Бүхэдэлхэйн санашадтай урилдаха

​Бүхэдэлхэйн санашадтай урилдаха

28-11-2019

Бүхэдэлхэйн санашад үбэлэй ээлжээтэ хаһаяа ерэхэ амаралтын үдэрнүүдтэ эхилхэ. Ноябриин 29-һөө декабриин 1 хүрэтэр Финляндиин Рука (Куосамо) хотодо дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө түрүүшын шата үнгэргэгдэхэ. Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршан Алиса Жамбалова хабаадахань гэһэн баяртай мэдээсэл ерэбэ.

2019 ондо Алиса Жамбалова ялас гэмэ амжалта туйлаа бэлэй гээд һануулая. Бүхэдэлхэйн оюутадай универсиадада тэрэ дүрбэ дахин чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртөө. Удаань анха түрүүшынхиеэ Ородой чемпион боложо тодороо.

Үбэлэйнгөө халаанда санашад эртээнһээ бэлдэжэ эхилдэг. Май һараһаа хойшо Алиса Жамбалова бэлэдхэлэй табан шата дабаа. Харин һүүлэй хоёр долоон хоногто Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ орохын түлөө шэлэн абалгын шанга гэгшын шалгалтануудта оролсоо гээд хэлэхэ хэрэгтэй.

Түрүүшын мүрысөөндэ Алиса Жамбалова классическа түхэлөөр спринт урилдаанда түрүү һуури эзэлээ. Мүн өөрын дураар ябалгын 10 километр зайда 7-дохи ерээ. Эдэ хоёр урилдаанда хэдэн гүрэнэй түлөөлэгшэд хабаадаа.

Үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ болоһон урилдаануудта ганса Ород гүрэнэй түрүү санашад бэе бэетэеэ мүрысөө. Өөрын дураар ябалгын 10 километр зайда Алиса Жамбалова нэгэдэхи гүйжэ ерээ. Хоёрдохи һуурида гараһан тамиршаниие тэрэ 20 секундаар хүсөө. Удаадахи классическа түхэлөөр урилдаанда Алиса дүрбэдэхи һуурида гараа.

Энэ мүрысөөнүүдэй удаа Ородой суглуулагдамал командын һоригшод дэлхэйн Кубогта ошохо тамиршадые нэрлээ. Түрүүшын хоёр шатада найман тамиршад хабаадаха юм. Тэрэ тоодо Алиса Жамбалова оролсоо.

Буряадһаа гарбалтай Диана Головань анха түрүүшынхиеэ дэлхэйн Кубогта хүртэхын түлөө мүрысөөнүүдтэ хабаадаха эрхэдэ хүртөө. Диана хадаа Улаан-Үдэдэ түрэһэн намтартай. Багаһаа хойшо спортын 4-дэхи һургуулида санаар бэеэ һорижо эхилээ. Һургуулияа дүүргэмсээрээ Хакас Улас һуралсалаа үргэлжэлүүлхэеэ ошоо һэн.

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Финлянди санашадай мүрысөөн15:21

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо 

15:11

В Улан-Удэ будет открыта ледовая переправа 

15:03

​Буряад Уласай Хойто-Байгалай аймагта шэнэ котельни баригдаха 

15:00

Лесники призывают жителей Бурятии сдать макулатуру 

14:43

​Юрий Трутнев: «Алас Дурнадал ажаһуудаг хүнүүд можо нютагаа хүгжөөнэ» 

14:30

​В Северо-Байкальском районе Бурятии построят котельную, которая будет работать на экологически чистом топливе 

14:10

​В пригороде Улан-Удэ появится биовегетарий 

13:52

​В Кабанском районе Бурятии сёла будут разрастаться за счёт «дальневосточных гектаров» 

13:02

​В Бурятии 60 % смертей в ДТП в 2019 году произошли по вине пьяных водителей и пешеходов 

11:30

​Группа «Урагшаа» представит Бурятию на конкурсе «Новая Звезда 2020» 

11:15

​Художник-скульптор из Бурятии принял участие в Международной выставке современного искусства 

10:50

​В Еравнинском районе Бурятии устроили большой праздник в честь открытия клуба и кинозала 

10:33

​“Урагшаа” хамталиг “Новая Звезда 2020” гэһэн дуунай урилдаанда Буряад Уласаа түлөөлхэ 

10:18

​Александр Козлов: “Алас Дурнын тойройгто мүнөө ажалай табан мянган һуури байна” 

10:06

​Минпром Бурятии рассматривает возможность создания в республике новых технопарков для малого и среднего бизнеса 

09:55

​Буряад Уласай Каменск тосхондо хүүгэдэй поликлиникэдэ ехэ заһабари хэгдээ 

09:43

​Участник «Большого дальневосточного квеста» выиграл бесплатную путевку в Бурятию 

09:10

​Глава Бурятии посетил в Иволгинский и Кабанский районы  

09:07

​На «Днях Дальнего Востока в Москве» вручили литературную премию «Дальний Восток» 

08:50

​Волонтерский проект из Бурятии признан лучшим на Дальнем Востоке 

08:40

Зурхай на ​16 декабря, 20 лунный день 

08:25

Неустойчивая погода, местами небольшой снег, днём до -24 ожидается в Бурятии сегодня, 16 декабря 

Наши издания