Главная / Новости /Общество / Элистын эдэбхитэй залуушуул

Элистын эдэбхитэй залуушуул

28-11-2019

Дава Котинов, Алексей Мазанов хоёр

Алексей Мазанов Дава Котинов хоёр – анда нүхэд. Хальмагай ниислэлдэ ажаһуудаг. Үетэн, һанал нэгэтэн. Арадайнгаа, хэлэ, соёлойнгоо, заншалта ажахынгаа түлөө оролдодог.

Үлүү олон үгэгүй залуу эдэ эдэбхитэн хоёр-гурбан үдэрэй туршада ниислэл хотодонь албанай хэрэгээр ошоһон зонтой дуратайгаар ябалсахадаа, манай дүй дүршэлөөр һонирхоо, өөһэдынгөө һанал бодол элирхэйлээ, хэжэ байһан ажалаа, түсэбүүдээ хөөрөө. Хүдөөдэ үндыһэн хүбүүдынь хальмаг хэлээрээ харилсана, бусадынь үзэжэ эхилэнхэй. Буряадаар хэлэхэдэ, ойлгонобди гэжэ ехэтэ хүхихэ юм. Үгэнүүдые зэргэсүүлжэ, хэлбэриин маяг нэгэ бага илгарна, үгэнүүдэй үндэһэ һуури нэгэ түрэл гээд олзуурхана.

Шэнын сагай хурдан сүлжээнэй туһаар Буряад Уластамнай боложо байгаа үйлэ бүхы һони дуулаад, хараад байнабди гэхэ юм. Хэлэнэй талаар хэгдэжэ байһан ажалтнай хараатай гэхэһээ гадна, һүүлэй үедэ эмхидхэгдэһэн зүбшэн хэлсэлгэнүүдыемнай ехэ анхаралтайгаар адагладаг юм байна.

Алексей Дава хоёрой хэлэһээр, эдэбхи ехэтэй хэдэн залуу хүбүүд (бултадаа 25-30-аад наһатай) өөһэдынгөө үүсхэлээр Элистэдээ ниитын “Нутг” (“Нютаг”) эмхи байгуулжа, түрэл хотоёо хэсэг хэсэг болгожо хубаагаад, хаража, харууһалжа, хамаг юумыень харгалзална. Хүн бүхэниинь өөрынгөө ажаһуудаг газарай түлөө харюусалгатай юм ааб даа. Түлбэригүй энэ ажалаа хэхэдээ, түрэл хэлэн, түүхэ соёлдоо онсо анхаралаа хандуулжа, элдэб хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг. Өөһэдынгөө наһанай зониие бүри олоор хабаадуулдаг болонхой.

Заншалта монгол үүлтэрэй банхар нохой тэжээнэбди гэжэ хөөрэхэдэнь, бүришье ехээр гайхаабди, баярлаабди.

Эбээрээ хэлсэжэ, элдэб түсэлнүүдые бэлдээд, засагай зургаануудһаа грантаар мүнгэ абажа, ажалаа эршэтэйгээр ябуулдагынь һайшаалтай. Ерээдүйгөө өөһэдынгөө гарта батаар бариха гэжэ гансахан зүб шиидхэбэри абаһан аха дүү арадайнгаа залуу хүбүүдтэ одо заяантнай одоол дээгүүр байг гэжэ үреэгээбди.

Алексей Мазановай дурадхаһан гэрэл зурагууд

Баяр БАЛДАНОВ

Теги: Хальмаг Улас эдэбхитэй залуушуул17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания