Главная / Новости /Культура / ​Танилсагты: “Мэндэ Амар” - шэнэ дуун

​Танилсагты: “Мэндэ Амар” - шэнэ дуун

02-12-2019

Буряадаймнай бэлигтэй залуушуул түрэл хэлэн дээрээ “Мэндэ Амар” гэһэн клип гаргажа, олоной дура буляажа шадаа.

Залуушуулай шэнэ бүтээл интернет сүлжээндэ табигдажа, түрүүшын үдэрэй туршада олон хүн Алихан Дзе Сарюна хоёрой хэһэн ажал үндэрөөр сэгнэһэн байна.

- Мүнөө үеын залуушуулые би һайхашаанаб. Буряад хэлэнэй байдал тухай үлүү үгэ хэлэнгүй, түрэл хэлэн дээрээ клип бэлдэбэ. Түрүүшын хоёр үдэрэй туршада найма мянган тухай хүн энэ бүтээлтэйнь танилсаа, - гэжэ Facebook хуудаһандаа Ирина Булгутова бэшэһэн байна.

- Мэндэ амар! Ямар гоё дуун гээшэб! Зунай саг һанагдаба. Бэрхэнүүд, - гэжэ Улаан-Баатарай, Үбэр Монголой манайшье уласай ажаһуугшад тэмдэглээ.

Интернет сүлжээнһээ абтаба

Hollaback production:

Alihan Dze & Saryuna - Мэндэ Амар

Суглараа манай арадай наадан

Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)

Тала дээрэ hалбараа манай наадан

Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зуб тойро энээгуур эсээгуй

Бари бари хоолойн абяа

Суглараа манай арадай наадан

Наадалахаяа гарая

Зүрхэн соогоо байhан юумэеэ хаангүйгөөр нээе

Энэ наадан суглуулаа бидэнии хамтараад байе

Дээрэ үеын хатар эхилээ аялга хэе

Нара зүб тойро тойро, нара зуб тойро эй

Ёhoл хатар наадан орин дотор удхатайл эй

Бузарлаагүй газар манай арад манай айл эй

Хамтаруулдаг ёhол дайралдаагүй хүсэтэй эй

Шэдитэ Хүсэ hанаан соомни байhаар ерээ

Мэндэ амар Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Суглараа манай арадай наадан

Зон олон байна эннэр (ерэ ерэ ерэ ерэ)

Тала дээрэ hалбараа манай наадан

Гал тойроод гарая ехээр (дээр дээр дээр дээр)

Нара зүб тойро энээгүүр эсээгүй, бари бари хоолойн абяа

Суглараа манай арадай наадан, наадалахаяа гарая

Тойро тойро аяар, нэмэнэе үгөө

Байhаар нээрээ зандаа, олон хэрэг олдоо

Хэлэ хэлэеэ: (о-о-о-о-о) бари, бари хоолой, (о-о-о-о-о) тойро тойро орой

Заалhaa энэ наадан эзэлбэлэ hанааем

hалгабала ула hалгабала манай утааем

Заалhaa энэ наадан сэбэрлэбэ галаар

Манай тойрог руу ороорой мэндэ амар мэндэ амар мэндэ амар

Мэндэ амар, Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо

Мэндэ амар, Ёохор наадан, Ёохор наадан, Ёохор наадан

Хала хала шуhа амилангаа, зон зон бэлэн болоhон олон болонгоо.

Гэрэл зураг - скрин


Теги: Буряадай түрүү хүнүүд17:17

​«Буряад сэдьхэлтэй хүм» 

17:15

​Глава Бурятии провел рабочую встречу с руководством крупнейшей индийской сети госпиталей «Меданта» в Дели  

17:02

​В 2020 году на исполнение наказов избирателей депутатам Улан-Удэнского горсовета потратят 120 миллионов рублей 

16:58

​«Хилэгүй юртэмсэ» 

16:57

В Улан-Удэ депутаты горсовета обсудили прохождение отопительного сезона 

16:52

​Мэр Улан-Удэ проверил ремонтные работы на водоводах насосной станции «Юго-Западная» 

16:32

Һармагшанһаа һайхан лэ һаа... 

16:15

​Театр «Байкал» представил Блеск Азии  

16:11

​Угайнгаа баялиг удхалан…  

15:48

Хорото агаар 

15:16

Сядем все!: в Бурятии депутаты и общественники не поддержали документ о семейном насилии 

14:08

Школьникам Бурятии рассказали о героизме блокадного Ленинграда 

13:52

Видимая угроза: в Бурятии создадут межведомственную комиссию по экологии 

13:37

Центр древлеправославия: каждый пятый в Бурятии – потомок старообрядцев 

12:41

​Алексей Цыденов провёл двухчасовой прямой эфир с жителями Бурятии 

11:54

Новоселенгинский музей декабристов принял участие в акции «Блокадный хлеб»  

11:29

В Улан-Удэ открылась выставка Зинаиды Барковой  

11:01

​Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшөөр Юрий Трутнев үлэбэ 

10:56

​Вертолеты производства Улан-Удэнского и Казанского авиазаводов эвакуировали 4120 пациентов за два с половиной года 

09:04

​Группа компаний «Новотранс» пополнила бюджет Бурятии на 1,6 млрд рублей 

08:45

Зурхай на 24 января, 30 лунный день 

08:30

Без осадков погода, днём до -25 ожидается в Бурятии сегодня, 24 января 

Наши издания