Главная / Новости /Общество / ​Англи хэлэнэй багшанарай семинар Буряад уласта үнгэрөө

​Англи хэлэнэй багшанарай семинар Буряад уласта үнгэрөө

03-12-2019

2020 ондо англи хэлээр ЕГЭ тушаалгада бэлэдхэлэй талаар ноябриин 30-ай, декабриин 1-эй үдэрнүүдтэ Буряадай болбосоролой бодолгын институдта англи хэлэнэй багшанарай семинар эмхидхэгдээ.

Англи хэлээр ЕГЭ тушаалгын дүнгүүдээр, хотын һурагшад хүдөөгэйхидэ орходоо, дунда зэргэһээ ехэ баллнуудые абана гэжэ шэнжэлэгдээ. Байгша ондо хотын һургуулинуудай һурагшад дунда зэргын 65,79 балл абаһан һаань, хүдөөгэй һурагшад 56,08 балл абаһан байна. Тиигэбэшье 2019 ондо гүрэнэй шалгалтын дүнгүүд урда хоёр жэлнүүдтэ орходоо, дээшэлһэн байна гээд тэмдэглэлтэй. Һайшаалтайнь гэхэдэ, һүүлэй хоёр жэлдэ хари хэлээр шалгалта тушаагшадай тоо олошороо.

Һурагшад һуралсалай үедэ хари хэлээр ямар асуулдалнуудта ядалданаб гэжэ уласай болбосоролой эмхинүүдтэ тестировани үнгэргэхэ гэжэ түсэблэгдэнхэй.

Багшанарай семинарта «Sky Education Schoоl» гэһэн болбсоролой программын мэргэжэлтэд Ваулис Наталья, Гизатуллина Рада гэгшэд хэшээлнүүдые үнгэргэһэн байна. Эдэнэр ОГЭ, ЕГЭ-дэ яагаад бэлдхэл ябуулхаб, грамматика болон лексикээр шалгалтын тестнүүд, һонирхолтой аудиотекстнүүд, видеоролигууд гэхэ мэтые харуулаа.

Тиихэдэ хари хэлэнэй мүнөө үеын болбосоролой асуудалнуудаар хэлсэһэн байна. Багшанар мастер-классудта хабаадаа.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг 


Теги: Буряад Улас англи хэлэн17:38

«К Дортикосу - готов»: бурятский боксер сразится с именитым кубинцем 

17:32

​Буряадуудай бурхад 

17:18

​Эрдэмдэ үндэһэлэн элдэнэ 

16:50

В Бурятии​ Центр восточной медицины выпустил 10 тысяч упаковок уникальных целебных чайных сборов  

16:42

​«Буряад гутал оёнобди» 

16:28

Твои люди, Бурятия: по зову партии Цыдып Бадмаев осваивал целину 

16:18

​Үбэлэй түрүүшын үдэртэ 

16:01

​В Улан-Удэ стартует показ фильма Баира Дышенова «Шарнохой-жёлтый пес» 

15:55

В Бурятии продолжается тенденция угасания уникальной культуры семейских 

15:45

​Постукачим-посекретничаем: жители Бурятии преображаются за маской сетевого анонима 

15:44

​Хүдөө ажахы хүгжэнэ гү? 

15:07

​Идентификация героя 

14:37

​Транспортная «петля»: улан-удэнский автобус против независимых маршруток? 

14:00

​Страсти по Байкалу: священное озеро попало в зону повышенного политического внимания 

13:46

Тет-а-тет с депутатом: жители Левобережья Улан-Удэ пожаловались на бумажную волокиту 

13:34

​Буряад Уласай Хурамхаан аймагта ойн ажахы “Үбэлдөө шубуудые эдеэлүүлэ” гэһэн хэмжээ ябуулга эмхидхэнэ 

13:17

​Буряад Уласай Ивалга аймагта эрхим хүн элирүүлэгдэхэ 

13:00

«Буряадай түрүү хүнүүд»: по итогам четвертого дня интернет-голосования лидирует Баргузинский район Бурятии 

11:29

​Буряад уласта роботехникээр олимпиада үнгэрөө 

11:19

​Юрий Трутнев: «Дальневосточная ярмарка делает Дальний Восток ближе»  

11:10

​На Р-258 «Байкал» после капитального ремонта сдали в эксплуатацию шесть мостов 

11:06

​Юрий Трутнев Алас Дурнын яармагта хабаадалсаба  

10:37

«Мама юнкоров»: так называют Людмилу Доржиеву, председателя лиги юных журналистов Бурятии 

09:00

​Глава Бурятии о взаимодействии с ОАО «РЖД»: «Наше сотрудничество только расширяется»  

08:40

​Зурхай на 6 декабря, 10 лунный день 

08:25

​Преимущественно без осадков, днём до -19 ожидается в Бурятии сегодня, 6 декабря 

Наши издания