Главная / Новости /Культура / Буряад уласай Ород драмын театрта зүжэгшэн Владимир Барцайкиниие ойн баяраарнь амаршалба

Буряад уласай Ород драмын театрта зүжэгшэн Владимир Барцайкиниие ойн баяраарнь амаршалба

03-12-2019

Н.А.Бестужевай нэрэмжэтэ Ород драмын театрта декабриин 1-дэ Бернард Шоугай зүжэгөөр найруулагдаһан «Пигмалион» гэжэ спектаклиин удаа Ородой Холбоото Уласай габьяата артист Владимир Барцайкиниие ойн баяраарнь амаршалба.Баярай хэмжээ ябуулгада харагшад, суг хүдэлдэг нүхэдынь хабаадаба. Ород драмын театрай захирал Наталья Светозарова зүжэгшэниие амаршалаад, Буряад Уласай соёлой яаманай зүгһөө баярай бэшэг ба театрай зүгһөө дурасхаалта бэлэгүүдые барюулаа.

Владимир Барцайкинай нүхэр, Буряад Уласай театральна ажал ябуулагшадай холбооной түрүүлэгшэ Дмитрий Панков зүжэгшэниие дулааханаар амаршалжа, олон жэлэй туршада театрта ажаллаһыень сэгнэһэн байха юм.

Удаань Владимир Фёдорович «В городском саду» гэһэн дуу гүйсэдхэжэ, театрта ажаллаһан тухайгаа, өөр тухайгаа зохёоһон шог ёгто шүлэгөө уншаа. Энэ үдэшэ тэрэ аяшаархан наадажа, шог зугаа дэлгээ. Харагшад зүжэгшэниие халуунаар угтажа абаа.

Буряад Уласай соёлой яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

Бато-Цырен ДУГАРОВ

Теги: ойн баяр Наталья СветозароваНаши издания