Главная / Новости /Спорт / ​Шанга тэмсээн

​Шанга тэмсээн

15-01-2020

Шанда хүртэгшэд

Хүүгэдэй үбэлэй амаралтын үедэ Хэжэнгэ аймагта даам наадалгаар Буряад Уласай чемпионат үнгэргэгдэбэ. Эндэ 80 тамиршан наһанай табан бүлэгтэ хубааржа наадаа.

Мүрысөөнэй ахамад шүүгшэ Владимир Талхановай мэдээсэһээр, Улаан-Үдэ хотын, Хурамхаан, Аха, Бэшүүр, Загарай болон Хэжэнгэ аймагуудай тамиршад урилдаа. Мүн тиихэдэ Эрхүү можын Оһын аймагай Ново-Ленино һууринай түлөөлэгшэд шанга тулалдаануудта хабаадаа.

- Хэжэнгэ һууринда манай мүрысөөн үндэр хэмжээндэ болоһон байна. Эдэ үдэрнүүдтэ бидэ хоёр мүрысөө эмхидхээбди. Нэн түрүүн ород даамай нааданууд болоо. Удаань уласхоорондын даам наадалгаар мүрысөөбди. Ород даам наадалгада хюлгэмнай 64 клеткэтэй юм. Мүн уласхоорондын даам 100 клеткэтэй хюлгэ дээрэ наададаг гээшэ, - гэжэ Владимир Талханов ойлгуулаа.

Хэжэнгэ аймагай Варвара Барахоева болон Улаан-Үдэ хотын Байтемир Нурмаматов гэгшэд эгээл багашуулай дунда түрүүлжэ гараа.

2010-2011 онуудай даамшадай дунда Александра Пунцыкнамжилова хоёр дахин түрүүлээ. Ново-Лениноһээ ерэһэн айлшан Саша Матвеев болон Хэжэнгын Айдар Алсыев гэгшэд чемпионууд болоо.

Загарай аймагай Сарюна Гомбоева болон Хэжэнгэ аймагай Дари Ешеева гэгшэд Буряадаймнай ургажа ябаа бэлигтэй даамшад байһанаа дахинаа гэршэлээ. Тэдэнэй амжалта туйлаһаниинь гайхалгүй. Энэ наһанай бүлэгтэ Хэжэнгын Бадма-Доржо Бадмацыренов хоёр дахин чемпион болоһон байна.

Юлия Мункуева (Загарай), Оюна Ешиева (Хэжэнгэ), Бато Будаев (Улаан-Үдэ) болон Дима Молоков (Хэжэнгэ) удаадахи наһанай бүлэгтэ шалгараа.

2001-2003 онуудай тамиршадай дунда хоёр-хоёр алтан медальнуудтай Екатерина Кунтеева (Ново-Ленино) болон Станислав Гомбоев (Аха аймаг, Сорог һуурин) гэгшэд гэртээ бусаа.

- Үхибүүдэй хажуугаар бидэ 27 наһа хүрөөдүй даамшадай дунда мүрысөө эмхидхээбди. Улаан-Үдэ хотын Ринчима Бадмацыренова хоёр дахин түрүүлжэ гараа. Хэжэнгын Бадма Бальжинимаев, Цырен Гатапов гэгшэд ород болон уласхоорондын даам наадалгануудаар шалгараа. Эдэ гурбан спортын мастерта кандидат юм. Шангай һууринуудые эзэлһэн тамиршад Буряад Уласай Спортын болон залуушуулай хэрэгүүдэй яаманай бэлэгүүдтэ хүртөө, - гэжэ Владимир Талханов тобшолно. 

Борис БАЛДАНОВ

Теги: даам наадалга Буряад Уласай Хэжэнгэ аймаг Владимир Талханов17:13

​В Улан-Удэ после капитального ремонта открыли школу в поселке Звездный 

14:44

​В Бурятии увеличилось число получателей пособий на детей 

14:23

Фонд капремонта Бурятии выполнил 5-летний план работ за 2019 год 

13:44

​Бурятский певец получил Гран-при на международном конкурсе «Золотая Лира»  

12:41

В Кабанском районе Бурятии открылась детская школа искусств  

12:30

​В Бурятии пройдет фестиваль-конкурс «Хуурайм наадан» 

10:38

​В Улан-Удэ создадут Межведомственную комиссию для решения проблем с атмосферным воздухом 

10:15

​В память о трагедии Ленинграда: в Бурятии стартовала акция «Блокадный хлеб»  

09:33

Бурятская художница проведет мастер-класс «Музейные скетчи» 

09:10

​Жители Бурятии приступают к освоению дальневосточных гектаров 

08:45

Зурхай на ​21 января, 27 лунный день 

08:30

Переменная облачность, днём до -27 ожидается в Бурятии сегодня, 21 января 

Наши издания