Главная / Новости /Общество / ​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ

​29-дэхи буряад гимназиин түүхэһээ

17-01-2020

Улаан-Үдын 18-дахи һургуулиин (мүнөө 29-дэхи буряад гимнази) физикын таһаг соохи хэшээл

Энэл һургуулиин 8-дахи «а» ангиин Владимир Цыбикдоржиев Владимир Рабжаев хоёр


Баруун гарһаа: Боохоной багшанарай училищиин оюутан, һайн дуранай соёлой хатаршан Ася Маглеева


Зүүн гарһаа: Түгнын талын Уляангиртын Булагай угтай эгэшэ дүүнэр – Дарима Бадмаева (1881-1954), 8 үхибүүдэй эхэ; Цыретор Бадмаева (1978-1959), 9 хүүгэдэй эхэ. Гурбадахинь танигданагүй

Бато-Мунко Цыренжапов, Москвагай гүрэнэй ехэ һургуулиин физикэ ба математикын таһагта 1956-1961 онуудта эрхимээр һураа һэн. СССР гүрэнэй алишье буланһаа олон нүхэдтэй Түгнын талын Шойжод хатантай нэгэ угтай, нэгэ уг нютагай – мүнөөнэй Мухар-Шэбэр аймагай Шара-Голой түрүү хүбүүдэй нэгэн

Зүүн гарһаа: Буряадай АССР-эй габьяата зүжэгшэн, Россиин болон Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ Елена Санжимитыпова тэрэ үедэ Ленинградай театр болон кинематографиин дээдэ һургуулиин оюутан

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Үнгэрһэн сагай гэрэл зурагууд Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуураНаши издания