Главная / Новости /Власть / ​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

​Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһаг хүтэлбэрилбэ

17-01-2020

Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамал Батор Цыбиков «Единая Россия» намай Буряадтахи таһагай хүтэлбэриэгшын тушаалда томилогдобо. Иимэ шиидхэбэри «Единая Россия» намай Генсоведэй Президиумдэ абтаа гэжэ намай сайтда бэшэгдэнхэй. Буряадтахи таһагай хүтэлбэрилэгшэ партиин хуралдаанда һунгагдаха гээд тэмдэглэлтэй.

Батор Цыбиков Арадай Хуралда нэгэ мандатна 23-дахи тойрогто гарба дахин һунгагдаһан юм. Тэрэ хадаа «Единая Россия» намай уласай таһагай президиумэй гэшүүн гээд тэмдэглэлтэй. Батор Цыбиков арадуудай хани барисаанай Ородой ехэ һургуули, Ородой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшын дэргэдэхи гүрэнэй албанай Ородой акдемиин аспирантура дүүргэнхэй, юридическэ эрдэмүүдэй кандидат юм.

Буряад Уласай Арадай Хуралай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хурал Батор Цыбиков һунгамалНаши издания