Главная / Новости /Общество / ​Архигүй аймаг

​Архигүй аймаг

22-01-2020

Байгша һарын 20-до Монголой Баянхонгор аймагай бүхы 20 сомондонь “Архигүй Баянхонгор” гэһэн хэмжээн албан ёһоор соносхогдобо.

Элүүр энхын бүхэдэлхэйн эмхи тон ехээр архи уудаг Ази түбиин улас оронуудые элирүүлхэдээ, Монгол гүрэниие дүрбэдэхи һуурида гаргаһан байха юм. Жэл соо нэгэ хүн 7,8 литр архи, пиво хэрэглэнэ гэһэн тоо баримта хэдэн жэлэй урда соносхогдоо һэн. Хэмһээ хэтэртэрээ архи ууһанһаа боложо, наһанһаашье нүгшэхэ ушарнууд Монголдо олоор бүридхэгдэнэ. Тиигэжэ 2019 ондо ганса Баянхонгор аймагта 93 хүн архиин хоронһоо амияа алдаа. Энэ шалтагаанаар тус аймагай ажаһуугшад архида эсэргүүсэхэ үргэн дэлисэтэй арга хэмжээ үүсхэбэ.

- Алибаа найр наадануудые, һайндэрнүүдые, Сагаан һараяашье архигүйгөөр үнгэргэдэг болоё. “40 хүрөөд лэ, дүнгэжэ амсаха” гэһэн урданайнгаа заншал һэргээн сахия, - гэхэ мэтын уряануудые аймагай ажаһуугшад “Архигүй Баянхонгор” гэһэн арга хэмжээнэй нээлтын үеэр соносхобо.

Аймагай Баганат талмай дээрэ болоһон үргэн дэлисэтэй тус үйлэ хэрэгтэ гүрэнэй эмхи зургаануудай мэргэжэлтэд, олониитын байгууламжануудай гэшүүд, юрын арад зон – дүн хамтадаа 300 гаран хүн хабаадаһан байна. Эмхи зургаан бүхэн архиһаа арсаха талаар, тэрэнэй хорото нүлөө тухай багахан наада харуулаа.

Тиигэжэ аймагай сагдаанар Баянхонгор сомоной хоёр ресторанда нэгэ һүни соо задалагдаһан пивын 380 шэл суглуулжа, “хүшөө” бодхоогоо.

Цырен НАЙМАНОВ

Теги: Монгол архи Монголой Баянхонгор аймаг17:00

Бурятские врачи согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами 

16:30

В Бурятии в главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу 

16:00

Глава Бурятии провел прямой эфир в соцсетях по ситуации с коронавирусом и мерам поддержки бизнеса 

15:06

​Роспотребнадзор направил в регионы новые рекомендации 

14:24

В Улан-Удэ управляющим организациям и ТСЖ продолжают выдавать дезраствор 

13:49

​Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю 

13:01

В Бурятии после длительного простоя заработала «Тугнуйская» теплица 

12:07

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

11:44

Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба 

11:43

​Мэр Улан-Удэ подписал распоряжение об отмене начисления пени для горожан за услуги холодного водоснабжения 

11:26

Зүүн хилэ хамгаалһан 

11:10

​В Бурятии ликвидировали два лесных пожара 

10:58

Гэрэл зурагай түүхэ 

09:28

​Юрий Трутнев: меры по предупреждению ЧС в ДФО должны стать более жесткими 

09:20

​В Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:58

​Юрий Трутнев: необходимо максимально обеспечить безопасность дальневосточников 

08:55

Экстренные службы Бурятия присоединились к Всемирному флешмобу #ОставайтесьДома 

08:45

Зурхай на ​2 апреля, 9 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 2 апреля 

Наши издания