Главная / Новости /Общество / Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудал

Буряад хэлэнэй хүгжэлтын асуудал

29-01-2020

Ивалгын захиргаанай байшан соо январиин 23-да буряад хэлэ сахин хүгжөөлгын эмхидхэлэй хороон түрүүшынгээ зүблөө үнгэргөө.

Эхэ хэлэнэй асуудалаар һонирходог олохон зон энэ зүблөөндэ оролсоһон байна. Хэрэглэхэеэ болижо, хэлэеэ алданабди гэһэн һанамжые хабаадагшад бултадаа зүбшөөгөө. Аймагай бүхы сэсэрлигүүдтэ буряад хэлэн шудалагдана. Тиигэхын тулада тусхай багшанар хүдэлнэ. Элдэб наадануудай ашаар үхибүүдые түрэлхи хэлэндээ дуратай болгохоёо оролдоно. Гэбэшье ганса багшанар бэшэ, мүн гэртэхин энэ хэрэгтэ оролсохо ёһотой гээд хэлэгдээ.

Тус зүблөөнэй дүнгүүдээр, буряад хэлэнэй стратеги бэелүүлхын тулада ниитын эмхи байгуулха, буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ бюджедһээ туһаламжа үлүү ехээр үзүүлхэ, аймагай сониндо буряад хэлэн дээрэ ниитэ гаршаг байгуулха, буряад соёлой түб нээхэ, буряад хэлэнэй кабинедүүдые хэрэгтэй оньһон хэрэгсэлнүүдээр хангаха, гэртэхинтэй бата харилсаа тогтоохо гэһэн шиидхэбэри абтаа.


Теги: буряад хэлэн Буряад Уласай Ивалга аймагНаши издания