Главная / Новости /Общество / ​Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледждо бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэдэг

​Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледждо бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэдэг

29-01-2020

Базар Ринчиногой нэрэмжэтэ Агын багшанарай колледж «Залуу мэргэжэлтэд» гэһэн федеральна түлэбэй хэмжээндэ 2020 ондо материально-техническэ баазаяа шэнэлхэ грантда хүртөө.

Агын багшанарай колледж бэрхэ мэргэжэлтэдые бэлдэдэгээрээ суутай. Эрдэмэй энэ гуламта байгша ондо 90 жэлэйнгээ ойн баяр тэмдэглэхэ. Эды хугасаада 6 мянган багшанар һуража гараһан. Тэдэн тойрог, хизаар, гүрэн дотороо амжалтатай ажаллаһан, хүдэлһөөршье. Мүнөө колледжын нэрэ хүндые үргэжэ, һуралсалай, тамирай талаар амжалта туйлажа, омогорхол болохо оюутад олон. Тэдэнэй тоодо – Үбэр Байгалай хизаарай стипендиат Юлия Белокрылова; Агын Буряадай тойрогой Захиргаанай хүтэлбэрилэгшын шанда хүртэгшэд – Чингис Балдандоржиев, Юлия Белокрылова ба Сарюна Жамьянова; “Ага тосхон” хотын тойрогой захиргаанай толгойлогшын шангай лауреат – Сарюна Жамьянова болон Юлия Белокрылова; “Молодые профессионалы” мүрысөөнэй региональна шатада “Спорт и фитнес” шэглэлээр III һуури эзэлһэн Егор Митюков.

Практика амжалтатайгаар гаража байһан Цыден Раднаевые һуралсалаа дүүргээд, Монголдо хүдэлхыень урина. Чингис Балдандоржиев мүнөө жэл Великие Луки хотодо “Надежды России” мүрысөөндэ һур харбалгаар мастерай нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна.

«Толон» сонинһоо 


Теги: Үбэр Байгалай Хизаар багшанарНаши издания