Главная / Новости /Спорт / ​Алас Дурные гайхуулаа

​Алас Дурные гайхуулаа

05-02-2020

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Ушугай хоёр зүйлөөр Алас Дурна зүгэй чемпионат Улаан-Үдэдэ үнгэрһэн амаралтын үдэрнүүдтэ болоһон байна. Эндэ Буряадай тамиршад 200 гаран медаль абажа шадаа.

Амарай можын, Саха-Яхад Уласай, Приморско болон Үбэр Байгалай хизаарнуудай, Буряад Уласай 300 гаран тамиршан наһанай табан бүлэгтэ ушу-таолу болон ушу-кунг-фу зүйлнүүдээр мүрысэбэ.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковецэй хэлэһээр, һүүлэй үедэ Алас Дурна зүгэй можо, хизаарнуудта ушу түргөөр хүгжэнэ.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

- 14 жэлэй саанахана бидэ тэндэ ошожо мүрысөө һэмди. Тиихэдэ бидэ ганса Амарай можын тамиршадаар тулалдаабди. Харин мүнөө бүхы регионуудтань ушу нэбтэрүүлэгдэнэ, - гэжэ Игорь Марковец мэдүүлнэ.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Амарай можын болон Приморско хизаарай командын бүридэлдэ дэлхэйн болон Европын чемпионууд болон шангай һуури эзэлэгшэд Улаан- Үдэдэ ерээ. Хүндэтэ айлшадай тэмдэглэһээр, Буряадай ниислэлдэ ушугаар бэеэ һорилго хэхэдэ, аятай оршон байдал тогтонхой. 2019 оной һүүл багаар үүдэеэ сэлиһэн ушугай шэнэ спортын танхим руу ороһон Алас Дурнын айлшад ехэ гайхажа, гэртээ бусаа. Заримашуулынь Улаан-Үдэ ерэжэ, Буряадай тамиршадтай хамта һорилго хэхэеэ бэлэн байһанаа мэдүүлээ.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Ушу-кунг-фугаар Ородой чемпионат наһанай баһа табан бүлэгтэ үнгэргэгдэхэ. Тус хэмжээ ябуулга мартын эхеэр болохоор хараалагдана. Мүн ушу-таолугой мүрысөөн мартын һүүл багаар эмхидхэгдэхэ. Эдэ тэмсээнүүдтэ шалгарһан тамиршадай урда Европын чемпионадта ошохо харгы нээгдэхэ.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг


Алексей Жилинэй гэрэл зураг


Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: ушу Игорь Марковец Алас Дурна17:00

Бурятские врачи согласовали тактику лечения от коронавирусной инфекции с московскими и израильскими коллегами 

16:30

В Бурятии в главной экстренной больнице обновляют диагностическую базу 

16:00

Глава Бурятии провел прямой эфир в соцсетях по ситуации с коронавирусом и мерам поддержки бизнеса 

15:06

​Роспотребнадзор направил в регионы новые рекомендации 

14:24

В Улан-Удэ управляющим организациям и ТСЖ продолжают выдавать дезраствор 

13:49

​Минсельхозпрод Бурятии предложил альтернативу лимону и имбирю 

13:01

В Бурятии после длительного простоя заработала «Тугнуйская» теплица 

12:07

​Во всех районах Бурятии по дежурным телефонам принимаются заявки на доставку продуктов питания и лекарств 

11:44

Алтан «ургаса» арьбанаар хуряаба 

11:43

​Мэр Улан-Удэ подписал распоряжение об отмене начисления пени для горожан за услуги холодного водоснабжения 

11:26

Зүүн хилэ хамгаалһан 

11:10

​В Бурятии ликвидировали два лесных пожара 

10:58

Гэрэл зурагай түүхэ 

09:28

​Юрий Трутнев: меры по предупреждению ЧС в ДФО должны стать более жесткими 

09:20

​В Бурятии на 2 апреля зарегистрировано 30 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019 

08:58

​Юрий Трутнев: необходимо максимально обеспечить безопасность дальневосточников 

08:55

Экстренные службы Бурятия присоединились к Всемирному флешмобу #ОставайтесьДома 

08:45

Зурхай на ​2 апреля, 9 лунный день 

08:30

Преимущественно без осадков, днём до +17 ожидается в Бурятии сегодня, 2 апреля 

Наши издания