Главная / Новости /Общество / ​Буряад Уласай ажаһуугшад майн 9-дэ Улаан талмайда Илалтын парад эмхидхэлгэдэ хабаадаха аргатай

​Буряад Уласай ажаһуугшад майн 9-дэ Улаан талмайда Илалтын парад эмхидхэлгэдэ хабаадаха аргатай

10-02-2020

Илалтын волонтёрнуудай бүридэлдэ Ородой Холбоото Уласай болон дэлхэйн 45 гүрэнүүдэй 200 мянганһаа дээшэ һайн дураараа туһа хүргэгшэд ородог. Эдэнэр түүхэ сахин хамгаалха, Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнда зорюулагдаһан хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхэ, дайнай ветерануудта туһа хүргэхэ талаар ажал ябуулдаг. Тиихэдэ түүхэтэ квестнүүдые үнгэргэдэг юм.

Февралиин 3-да Илалтын волонтёрнууд «Послы Победы» гэһэн уласхоорондын конкурс эхилээ. Ородой Холбоото Уласай болон дэлхэйн гүрэнүүдэй 200 хүн Улаан талмайда Илалтын Парад эмхидхэлгэдэ хабаадаха аргатай. Хэмжээ ябуулгада оролсохо гэбэл, волонтёрыпобеды.рф гэһэн сайтда бүридхэлдэ орохо шухала.

«Илалтын волонтёрнууд хадаа Москва хотын Улаан талмайда Илалтын Парад эмхидхэлсэхэ олониитын һайн дуратай ори ганса эмхи болоно. Алдар солын болон дурасхаалай жэлдэ энэ илангаяа удха шанартай», - гэжэ «Волонтеры Победы» гэһэн хүдэлөөнэй хүтэлбэрилэгшэ Ольга Амельченкова хэлэнэ. 

«Волонтеры Победы» гэһэн хүдэлөөнэй мэдээсэлэй албанай дурадхаһан гэрэл зураг


Теги: Буряад Улас Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайн Агууехэ Илалта Ородой Холбоото Улас Илалтын парадНаши издания