Главная / Новости /Общество / ​Буряад хэлэнэй багшанар тухай 10 фильм улас дотор буулгагдаа

​Буряад хэлэнэй багшанар тухай 10 фильм улас дотор буулгагдаа

10-02-2020

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай захилаар «Буряад Уласта буряад хэлэ сахин хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программын хэмжээндэ «Эрхим багша. Стражи трепещущего времени» гэһэн баримтата дамжуулгануудай цикл буулгагдаба.

«Эрхим багша» гэһэн мүрысөөнүүдтэ илаһан буряад хэлэн болон уран зохёолой багшанар тухай буулгагдаһан 10 фильм нэгэ үлхөөдэ оруулагдаа. Эдэ дамжуулгануудта хэшээлнүүдһээ, хэшээлһээ гадуур хэмжээ ябуулгануудһаа хэһэгүүд оруулагданхай. Тиихэдэ буряад хэлэнэй саашанхи хүгжэлтэ тухай һурагшадай болон багшанарай һанамжанууд хэлэгдэнэ.

Аха аймагай Өөрлигэй дунда һургуулиин багша Октябрина Жаргаловна Ошорова, Түнхэн аймагай Аршаанай дунда һургуулиин багша Маргарита Дугарсыреновна Шожоева, Сэлэнгэ аймагай Ноёхоной дунда һургуулиин багша Санжид-Дулма Базаровна Болхоева, Зэдэ аймагай Цагаатайн дунда һургуулиин багша Баярма Дашиевна Балданова, Хяагта аймагай Мүрөөшын һургуулиин багша Вероника Петровна Шаракчинова, Хурамхаан аймагай багша Наталья Цыремпиловна Шарланова, Хэжэнгын интернат-һургуулиин багша Жамьян Дашиевич Цыдендамбаев, Ярууна аймагай Нарһатын һургуулиин багша Соелма Доржиевна Дондокова, Хори аймагай Ааланай һургуулиин багша Баирма Шираповна Ширапова, Захаамин аймагай Енгорбойн һургуулиин багша Михаил Цыбикович Доржиев гэгшэдтэй харагшад танилсаха.

Эдэ фильмнүүдые Буряад Уласай болбосородой болон эрдэм ухаанай яаманай «Государственная программа «Сохранение и развитие бурятского языка в РБ» гэһэн таһагта, тиихэдэ Youtube каналда «YНДЭР» студиин аккаунтда хараха аргатайт.

Буряад Уласай болбосоролой болон эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг


Теги: буряад хэлэнэй багша фильм Буряад Улас Эрхим багшаНаши издания