Главная / Новости /Культура / ​Зохёохы харилсаан эршэдэнэ

​Зохёохы харилсаан эршэдэнэ

12-02-2020

Буряадай болон Монголой уран бүтээлшэдэй зохёохы харилсаан улам эршэ­дэжэ байна. Мэдээжэ рэп-дуушад Alihan Dze (Алдар Дугарон), Ginjin, мүн Сарюна Бальжинимаева гэгшэд «Халуут» гэжэ дуундаа видеоклип буулгажа, олоной һонорто ду­радхаба.

- Энэ дуумнай «Single Ladies 4» гэһэн фильмын саундтрек болоо. Энэ кино Монголой арад түмэнэй анхарал буляажа шадаһан, олон зониие суглуулдаг. Тэрээн дотор XIII зуун жэлдэ болоһон үйлэ хэрэг зураглана. Монгол хэлэн тэрэ үедэ манай буряад хэлэндэ тон адлирхуу байгаа. Тиимэһээ энэ фильм байгуулагшад бидэндэ хандаһан юм, - гээд, Алдар Дугарон дуулгаһан байна.

Эдэнэй зохёоһон дуунай хүгжэм дээрэ үндэһэлжэ, Erhyme гэжэ хүгжэмшэн дуу зохёогоо. Видеоклип Улаан-Баатар хотодо буулгагдаа. Хүгжэмшэд хэлсээнэй ёһоор эндэ хэды мүнгэн гаргашалагдааб, хэды түхэриг олзолообди гэжэ хэлэхэ эрхэгүй.

Энэ бүтээлэйнь февралиин эхеэр Интернедтэ табигдажа, олоной һонорто дурадхагдаһаар, 130-аад мянган хүн хаража үрдеэд байна. Алдар Сарюна хоёр Монголой хүгжэмшэдөөр түрүүшынхиеэ хүдэлнэ бэшэ. Үнгэрэгшэ жэлэй ноябрь һарада «Mend Amar» гэһэн ёохорой дуунда мүн лэ видеоклип буулгаһан гээд хэлэлтэй. Хүгжэмыень Улаан-Үдэдэ мэдээжэ ди- джей Heyul найруулһан юм. 

Гэрэл зураг Instagram/Aldar DZE Dugaron

Булат БАДМАЕВ

Теги: Буряад Улас Сарюна Бальжинимаева Alihan Dze видеоклипНаши издания