Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетоватай һунгамалнууд танилсаба

​Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетоватай һунгамалнууд танилсаба

13-02-2020

Буряад Уласай Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хороон Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетовае дэмжэбэ. Энээн тухай шиидхэбэри Петр Носковой хүтэлбэри доро үнгэргэгдэһэн суглаанда абтаһан байна. Энэ суглаанда Сергей Пашинский, Татьяна Мантатова, Александр Савельев, Найдан Чимбеев, Александр Цыденов гэгшэд хабаадалсаһан байна.

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга саг зуура дүүргэгшэ Екатерина Кочетова уласай агропромышленнэ комплекс болон хүдөө ажахынуудай дэбисхэр хүгжөөхэ тухай хэлэбэ. Тиихэдэ гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлхэ аргануудые хубилгаха тухай тэмдэглэбэ.

- Нэгэ доро үзүүлэгдэдэг тэдхэмжэ һанаһанда хүрэмэ дүнгүүдые харуулдаггүй. Олзын хэрэг эрхилэгшэд болон фермернүүдтэ дэмжэлгэ, гансашье мүнгөөр бэшэ, үзүүлжэ байха хэрэгтэй. Тэдэнэй мэргэжэл дээшэлүүлхэ хэрэгтэй. Ехэнхидээ олзын хэрэг эрхилэгшэд тусхай мэргэжэлгүй. Тиимэһээ олзын хэрэг эрхилэлгэ дэмжэхэ «Мой бизнес» түб байгуулагдана. Энэ түбэй дүй дүршэл Буряад уласай хүдөө ажахын яамантай хамта аймагуудтай хубаалдаха шухала, - гэжэ Буряад Уласай эдэй засагай сайдай тушаалда дэбжүүлэгдэһэн Екатерина Кочетова хэлэбэ.

Һунгамал Александр Савельев Екатерина Кочетовада хүдөө нютагуудта олзын хэрэг эрхилэгшэдтэй нягта холбоотойгоор хүдэлхыень уряалба. Хорооной түрүүлэгшэ Петр Носков хүдөө ажахын хүгжэлтэдэ үргэн харасатай байха хэрэгтэй гэжэ тэмдэглэбэ.

- Хүдөө ажахы хүгжөөхэдөө, гансашье эдэй засаг хүгжөөнэ бэшэ, тиихэдэ хүдөө нютагуудые сахин хүгжөөхэ шухала зорилго болоно, - гэжэ һунгамал онсолбо.

Энэ суглаанда Буряад Уласай хүдөө ажахын болон эдеэ хоолой сайдай орлогшо Инна Брянцеватай һунгамалнууд танилсаһан байна.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Газарай асуудалнуудай, аграрна бодолгын болон эд хэрэглэлгын дэлгүүрэй талаар хорооной суглаанда һунгамалнууд Арадай Хуралай ээлжэээтэ сессидэ оруулагдаһан 25 асуудалаар хэлсэһэн байна.

Буряад Уласай Засагай газарай мэдээсэлэй албанай гэрэл зураг

ЭНЭ СЭДЭБЭЭР УНШАГТЫ:

Заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии назначена Инна Брянцева

Парламентариям представили кандидатуру будущего министра экономики Бурятии

Исполняющим обязанности министра экономики Бурятии назначена Екатерина Кочетова

Буряад Уласай эдэй засагай сайдай уялга дүүргэгшын тушаалда Екатерина Кочетова томилогдобо


Теги: Буряад Улас Буряад Уласай Арадай Хурал Татьяна Мантатова Пётр Носков суглаан Екатерина Кочетова Инна Брянцева14:32

Сагаан саһаар сахилзаһаар 

14:10

​«Шэдитэ гуурһан» 

13:57

Победа – одна на всех: спасибо, отец! 

13:17

«Люблю и горжусь»: известные деятели Бурятии - о своей работе 

11:59

Перешагнём науку и здравый смысл?: как же называть главный бурятский праздник 

11:46

​Картон № 1 в России производится в Бурятии 

10:58

​Сказочные старцы отпраздновали Сагаалган в Бурятии 

10:13

​По льду Жемчужины Мира: Участники перехода в рамках акции «Все для фронта - Все для Победы» пройдут по Байкалу 

09:56

​Предложения и рекомендации по проведению фестиваля скорости «Байкальская миля» 

09:47

​Из-за угрозы взрыва сразу 14 школ эвакуируют в Улан-Удэ 

08:49

​Минпромторг Бурятии приглашает предпринимателей работать в торговом павильоне «Made in Buryatia» 

08:40

​Бурят-монгольский зурхай с 26 февраля по 3 марта 

08:25

Местами умеренные снегопады, днём до - 18 ожидается в Бурятии сегодня, 26 февраля 

Наши издания