Главная / Новости /Власть / ​Буряад Уласай Толгологшо албанай хэрэгээр – Ярууна болон Бабанта аймагуудта

​Буряад Уласай Толгологшо албанай хэрэгээр – Ярууна болон Бабанта аймагуудта

13-02-2020

Мүнөөдэр, февралиин 13-да, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденов Ярууна болон Бабанта аймагуудаар албанай хэрэгээр гараба.

Мүнөөдэр Алексей Цыденов Ярууна аймагай Поперечное һууринай соёлой байшанһаа ажалаа эхилхэ. Эндэ «Родник» ТОС болон ород соёлой түбтэй танилсалга үнгэргэгдэхэ.

Нарһата һууринай шадар Яндола гэһэн газарта сагаан тархита казах үүлтэрэй үхэр, буряад болон владимирска үүлтэрэй адуу үсхэбэрилдэг Вера Викторовна Симоновагай ажахыда уласай хүтэлбэрилэгшэ хүрэхэ юм. 2017 ондо тус ажахы 3 сая түхэригэй тэдхэмжэдэ хүртэһэн байна.

Удаань эндэл хүдөө үйлдбэрилэгшэдтэй уулзалга эмхидхэгдэхэ.

Шиирингэ һууринда «Алас Дурнын» тэдхэмжын хэмжээндэ 2019 ондо баригдаһан соёлой байшан нээгдэхэ. Тэрэнэй барилгада 8,4 сая түхэриг һомологдоһон байна.

Тиихэдэ Нарһата һууринда уласай хүтэлбэрилэгшэ хүүгэдэй-эдиршүүлэй тамирай һургуулида хүрэхэ. Энэ байшан һэльбэн шэнэлэгдэхэ юм. Тиихэдэ «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй хэмжээндэ баригдажа байһан 150 һууритай хүүгэдэй сэсэрлигтэ Алексей Цыденов хүрэхэ. Удаань заншалта ёһоороо Буряад Уласай Толгойлогшо олониитэтэй, ахамадуудай зүблэл болон залуушуултай уулзаха.

Февралиин 14-дэ уласай хүтэлбэрилэгшэ Бабанта аймагта ажалаа үргэлжэлүүлжэ, Романовка һуурин хүрэхэ. Эндэ «Алас Дурнын» тэдхэмжын хэмжээндэ «Витимок» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ баригдаһан эдеэ хоол шанаха газар болон амбулатори хүрэхэ.

Удаань Буряад Уласай Толгойлогшо аймагай ажаһуугшад, һомонуудай хүтэлбэрилэгшэд болон аймагай зүблэлэй һунгамалнуудтай уулзаха.


Теги: Буряад Улас Алексей Цыденов Буряад Уласай Толгойлогшо албанай хэрэгээр Ярууна Бабанта аймагуудтаНаши издания