Главная / Новости /Общество / ​«Шэдитэ гуурһан»

​«Шэдитэ гуурһан»

26-02-2020

Можо нютагууд хоорондын ирагуу найрагшадай иимэ видео-мүрысөөн мартын 10-14-эй үдэрнүүдтэ үнгэрхэнь.

Түрэлхи буряад хэлэн дээрээ шүлэг бэшэдэг 14-һөө дээшэ наһанай үхибүүдhээ гадна, томошуул энэ мүрысөөндэ хабаадаха аргатай. Тиихэдээ мартын 9 болотор өөрынгөө зохёоһон шүлэг уншажа байһанаа видеодо буулгаад, shobosoeva_ vera@mail.ru хаягаар, үгы hаа, вайбераар (89024580486) эльгээхэ аргатайт. Тиихэдээ эмхидхэлэй хороон руу 500 түхэриг оруулха шухала.

Шэлэн абалгын 1-дэхи шата (заочно) мартын 10-да, шэлэн абалгын 2-дохи шата (очно) мартын 13-да эхилнэ. Мартын 10-һаа 13 болотор онлайн аргаар дуугаа үгэхэ арга боломжо үгтэхэ. Тиигэжэ олоной дуу абажа, илаһан хүндэ кубок болон үнэтэ бэлэг барюулагдаха юм.

Шагнал барюулгын ёһолол мартын 14-дэ 14:00 сагта Буряадай Үндэһэтэнэй номой санда үнгэрхэ.

Эрхим ирагуу найрагша Гран-при шанда хүртэнэ. Үшөө тиихэдэ илагшада хун сагаан хонин бэлэг, кубок, диплом үгтэхэ.

Түрүүшын 3 hуурида гарагшад статуэткэ, диплом, үнэтэ бэлэгүүдые абаха.

Эмхидхэлэй хороон


Теги: Буряад Улас ирагуу найрагшадай мүрысөөнНаши издания