Главная / Новости /Спорт / ​Шангай һуурида –шабинартаяа хамта

​Шангай һуурида –шабинартаяа хамта

05-03-2020

Хабаровск хотодо эдэ үдэрнүүдтэ ехэшүүлэй дунда шатараар Алас Дурна зүгэй мүрысөөн үнгэргэгдэжэ байнхай. Түрүүшын үдэрнүүдтэ болоһон түргэн шатарай болон блиц-нааданай тулалдаануудта Буряадай шатаршад зургаан медаль абажа шадаа.

Тус мүрысөөндэ Буряадай тамиршад иимэ олоороо анха түрүүшынхиеэ хабаадана гээд хэлэлтэй. Бүхы дээрээ 13 тамиршан нютагаа түлөөлнэ.

Уласаймнай урдаа хараха шатаршан, 2019 ондо уласхоорондын гроссмейстер болоһон Жамсаран Цыдыпов хабаадагшадай дунда эгээл ехэ рейтингтэй гээд тоологдоно. Энээниие түрүүшын үдэрһөө Жамсаран гэршэлжэ эхилээ.

Блиц-наадан

Мүрысөөндэ 9,5 очко абаад, Жамсаран түрүү һуурида гараа. 12-тойхон Эрдэм Хубукшанов шангай III һуури эзэлжэ, олоной һайшаалда хүртөө. 2019 ондо Эрдэм блиц-наадаар өөрын наһанай бүлэгтэ дэлхэйн чемпион болоо бэлэй гээд һануулая.

Эдэ хоёрой дунда Тимур Иванов оролсожо, II һуури эзэлээ. Һүүлэй хэдэн жэлдэ тэрэ Буряадайнгаа түрүү шатаршадые, илангаяа Эрдэм Жамсаран хоёрые һорилго хэнэ гээшэ.

Эхэнэрнүүдэй дунда тулалдаанда Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогһоо гарбалтай эдирхэн Яна Жапова шангай III һуури эзэлһэн байна. IV һуурида Сурена Самданова гараа. Сойжина Комиссарова, Номина Дармаева болон Дарима Саргаева гэгшэдэй эрхим 10 тамиршанай тоодо ороһондонь омогорхомоор лэ.

Түргэн шатар

9 шатын удаа 8,5 очко абаһан Жамсаран Цыдыпов дахинаа чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Дүрбэн хүн Жамсаранһаа аяар 1,5 очкогоор гээгдэбэ. Тэдэнэй дунда Үбэр Байгалай хизаарай Агын тойрогой Аюша Долсонов III һуурида гараа гэжэ элирһэн байна. Буряад Уласай Шатарай федерациин түрүүлэгшэ, Арадай Хуралай һунгамал Инна Ивахиновагай шаби Чындыгыр Тамерлан IV һуури эзэлээ.

Эхэнэрнүүдэй дунда 12- той Сойжина Комиссарова хүрэл медальда хүртөө. Шанга тулалдаануудай удаа түрүүшын хоёр һуури Камчаткын болон Владивостогой ФИДЕ-гэй мастернууд эзэлээ. Эрхим 10- ай тоодо Дарима Саргаева оролсоо.

Мартын 2-һоо 10 болотор классическа түхэлэй шатараар мүрысөөн болоно. Манайхин эндэ баһа шалгарха бэзэ гээд найдагдана.

Хабаровскын шатарай бүлгэмэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ

Теги: Хабаровск шатар Жамсаран Цыдыпов Эрдэм Хубукшанов17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания