Главная / Новости /Общество / Ашата багшын арюухан зам

Ашата багшын арюухан зам

20-03-2020

Прасковья Пахеева

Дайнай үеын үхибүүдэй хуби заяан мэдээжэ ха юм даа… Хооһо нойтон, үлэсхэлэн гэбэшье эрэлхэг зоригоороол хүндэ хүшэр ажабайдалые дабажа гараа.

Прасковья Павловна Пахеева Эрхүү можын Нүхэдэй аймагай Тангуудһаа уг гарбалтай юм.

Улаан-Үдын багшанарай училищи дүүргэһэн залуу мэргэжэлтэниие 1950 ондо Гашайн эхин һургуулида эльгээгээ. 1952 ондо Суулгын дунда һургуулида багшалха болоо. Тэрэ гэһээр ажалайнь дэбтэр соо нэгэл бэшэг – “Суулгын дунда һургуулиин багша”.

Наһанайнга нүхэр Зандра Дашипилович Бадмаевтай зургаан үхибүүдээ хүлынь дүрөөдэ, гарынь ганзагада хүргөө. Ууган Татьянань - эмшэн, Александр хүбүүниинь Краснодарска физкультурын дээдэ һургуули дүүргээд, Буряадтаа хүндэ атлетикээр түрүүшын СССР-эй мастер болоһон габьяатай. Нина, Тамара, Катя, Светлана басагадынь ашата багша эжынгээ замые үргэдхөө..

Галина Павловна Пахеева эгэшэтэеэ

Прасковья Павловна Катя, Тома басагадтаяа, хүршынь хүбүүн – Слава Нанзытов, 1960 он


Сэрсэгма Дондуковна Будаева, Прасковья Павловна Пахеева, Галина Бадмажаповна Дашиева


Гашайн эхин һургуули, 1950 он. Тэг дунда - Любовь Александровна Абанькина


Суулгын һургуулиин багшанар: Галсанова Валентина Санжеевна, Тапханаева Надежда Иосифовна, Пахеева Прасковья Павловна, Иринцеева Лилия Яковлевна, Содномова Валентина Баировна.

Байнад: Багаева Таня, Дондукова Геля, Дамбиева Света; эрэшүүл: Бальжинимаев Баир Сангияевич, Бадмаев Бато Бадмаевич


Прасковья Павловна шабинартаяа, 1950-яад он


Прасковья Павловна түрэл гаралнуудтаяа


Прасковья Павловна Нина басагантаяа, Мария, Гоша, Лена зээнэртэеэ


Прасковья Павловна Суулгын дунда һургуулиие дүүргэжэ байгаашадтай, 1970 он

Нина Галсанова гэрэл зурагуудые дурадхаа

Аркадий БАТОМУНКУЕВАЙ түсэл

Теги: Буряад Улас Үнгэрһэн зуун жэлэй агшан зуура17:53

​Правительство Бурятии разработало ряд дополнительных мер устойчивого развития экономики 

17:37

Победа – одна на всех: наш вклад 

16:54

Ухаатай, туһатай, эзэндээ үнэншэ 

16:47

Министр сельского хозяйства Бурятии: «Государственная поддержка АПК будет предоставляться в установленные сроки» 

16:29

Отделы соцзащиты Бурятии приостановили работу до 3 апреля 

16:29

ТОСы стали одним из брендов Бурятии 

16:00

Эрын эрдэмэй эгээл ехыень эдлээ 

15:49

​Твои люди, Бурятия!: век Чойнхора Очирова 

15:38

Дуушан түрэһэн урмандаа дуунай һорёо туршажа... 

15:09

​В Улан-Удэ закроют фитнес-центры, бассейны, кинотеатры и другие развлекательные объекты 

14:56

Личный приём граждан в мэрии Улан-Удэ временно ограничен 

14:32

Дэгээн шэди тайлбарилагша 

14:01

В Бурятии разработали регламенты по регистрации аттракционов 

13:56

​Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на профилактику и минимизацию распространения коронавируса 

11:50

Эхи захань хаана юм? 

11:37

​Участок трассы Р-258 «Байкал» временно закрыт 

11:33

В Бурятии продолжается борьба с нелегальными водителями 

11:26

Результат анализа на коронавирус у Главы Бурятии отрицательный 

10:38

Забайкалье может поставлять сырьё для переработки пластика в Бурятии 

10:27

Салингай асуудал 

10:03

​Глава Бурятии подписал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

09:11

Хоолой гарган дуулая! 

08:45

Зурхай на ​27 марта, 3 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до -8 ожидается в Бурятии сегодня, 27 марта 

Наши издания