Главная / Новости /Общество / Хоолой гарган дуулая!

Хоолой гарган дуулая!

27-03-2020

Майн 9-эй урда «Ариг Ус» телекомпани заншалта ёһоороо арад зониие дайн тухай дуунуудые дуулажа, видео буулгаад эльгээхыень уряална.

«Алад гарахын аргагүй нангин удхатай һайндэр гээшэ ааб даа, - гээд, тус үүсхэл гаргагшад тэмдэглэнэ. – Дайн тухай фильмүүдтэ, дуунуудташье арад зон аргагүй дуратай ха юм, тэдэнь манай соёлой таһаршагүй хуби болошоо бшуу». 

Урда жэлнүүдтэ уласаймнай ажаһуугшад «Ариг Ус»-тай хамта «Катюша», «Три танкиста» гэжэ дуунуудые дуулаа һэн. Харин энэ удаа, Агууехэ Илалтын 75 жэлэй ойн хүндэлэлдэ, эгээл мэдээжэ «День Победы» гэжэ дуу дуулахые эмхидхэгшэд дурадхана. 

Буряад Уласта ажаһуудаг хүн бүхэн тус акцида хамтарха аргатай. Тиигэхын тула «Ариг Ус» телекомпаниин сайт дээрэһээ дуунай фонограмма татажа абаад, дуулажа байһанаа гар утаһанайнгаа камерада буулгажа, info@arigus.tv гэһэн сахим хаягаар эльгээхэ хэрэгтэй. Энэ хаягаар ерэһэн видеоматериалнууд эблүүлэгдэжэ, һайндэрэй үеэр «Ариг Ус» телеканалай агаарай долгиндо дамжуулагдаха. Хабаадаха хүсэлтэй һаа, апрелиин 12 болотор дуугаа бэшээд эльгээхэ хэрэгтэй. 

Эмхидхэлэй хороон

Анна Огороднигой гэрэл зураг17:53

​Правительство Бурятии разработало ряд дополнительных мер устойчивого развития экономики 

17:37

Победа – одна на всех: наш вклад 

16:54

Ухаатай, туһатай, эзэндээ үнэншэ 

16:47

Министр сельского хозяйства Бурятии: «Государственная поддержка АПК будет предоставляться в установленные сроки» 

16:29

Отделы соцзащиты Бурятии приостановили работу до 3 апреля 

16:29

ТОСы стали одним из брендов Бурятии 

16:00

Эрын эрдэмэй эгээл ехыень эдлээ 

15:49

​Твои люди, Бурятия!: век Чойнхора Очирова 

15:38

Дуушан түрэһэн урмандаа дуунай һорёо туршажа... 

15:09

​В Улан-Удэ закроют фитнес-центры, бассейны, кинотеатры и другие развлекательные объекты 

14:56

Личный приём граждан в мэрии Улан-Удэ временно ограничен 

14:32

Дэгээн шэди тайлбарилагша 

14:01

В Бурятии разработали регламенты по регистрации аттракционов 

13:56

​Дальний Восток получит более 1 млрд рублей на профилактику и минимизацию распространения коронавируса 

11:50

Эхи захань хаана юм? 

11:37

​Участок трассы Р-258 «Байкал» временно закрыт 

11:33

В Бурятии продолжается борьба с нелегальными водителями 

11:26

Результат анализа на коронавирус у Главы Бурятии отрицательный 

10:38

Забайкалье может поставлять сырьё для переработки пластика в Бурятии 

10:27

Салингай асуудал 

10:03

​Глава Бурятии подписал план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 

09:11

Хоолой гарган дуулая! 

08:45

Зурхай на ​27 марта, 3 лунный день 

08:25

Местами небольшой снег, днём до -8 ожидается в Бурятии сегодня, 27 марта 

Наши издания