Главная / Новости /Спорт / Оньhон аргануудые мартахагүйн түлөө

Оньhон аргануудые мартахагүйн түлөө

15-05-2020

Олондо һайшаагдадаг зүүн зүгэй тулалдаан болохо тайска бокс яагаад гэрһээ эмхидхэгдэнэб гэжэ олон зон гайхажа баранагүй. Харин Буряадай Тайска боксын федераци майн 1-9-эй үдэрнүүдтэ урилдаа үнгэргэжэ шадаа. 

- Тайска боксын тулалдаанууд, үнэхөөрөөшье, ринг дээрэ болодог. Хэдэн мянган жэлдэ хүгжэжэ, ёһо заншалаар аргагүй баян спортын зүйл ха юм. Мүрысөөн хаанашье болобол, заншалнуудыень тамиршад сахидаг гээшэ. Эдэ бүгэдые ойлгохо гэжэ тамиршан бүхэн оролдоно. Булта рингдэ ороходоо, заншалыень харуулан ёһолно ха юм. Эгээл эдэ бүгэдые манай хабаадагшад шүүгшэдтэ видео дээрэ буулгаад эльгээгээ, - гэжэ Тайска боксын федерациин хүтэлбэрилэгшэ, дэлхэйн чемпион Жаргал Очиров ойлгуулна.

Хабаадагша бүхэн тайска боксын эхиндэ гүйсэдхэгдэдэг хатар харуулха байгаа. Удаадахи шатада тайска боксын оньһон аргануудые харуулха даабари тамиршадай урда табигдаа. Илалтын үдэртэ зорюулжа, хабаадагшад хүгжэмтэ номер бэлдэжэ, дуу дуулаа, шүлэг хэлээ, хатарнуудые харуулаа, зурагуудые зураа, гар бэлэгүүдые бүтээгээ. Энэ урилдаан наһанай 3 бүлэгөөр үнгэргэгдэжэ, олоной анхарал татаа. Бүхы шатануудые һайнаар дабажа гарагшад тусхай шангуудта хүртөө. Түрүү һууринуудые өөр өөрын наһанай бүлэгтэ Олеся Герасимова, Юрий Банин, Анастасия Байс, Данил Чебунин, Алина Герасимова гэгшэд эзэлһэн байна. Эгээл багахан хабаадагша Ася Герасимова тусхай бэлэгтэ хүртөө.

Алексей Жилинэй гэрэл зураг

Борис БАЛДАНОВ бэлдэбэ

Теги:17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания