Главная / Новости /Общество / Аха, дүүгэй анхарал

Аха, дүүгэй анхарал

20-05-2020

Монголдохи Россиин эрдэм ба соёлой түбэй захирал Амгалан Базархандаев хандиб хүлеэн абаба

Аха, дүү арадтаа нигүүлэсхы сэдьхэлһээ туһаламжа хүргэхэ хүсэлтэйгөөр хүршэ Монгол ороной ажаһуугшад элдэб арга хэмжээнүүдые үүсхэнэ. Урда долоон хоногто Сэлэнгэ аймагһаа Буряад Уласай Засагай газарай хаягаар эмнэлгын масканууд ерээ һэн. Харин энэ удаа Улаан-Баатар хотын 52-дохи дунда һургуулида ород хэлэ гүнзэгырүүлэн үзэдэг 42 һурагша ангиингаа багша Б.Тунгалагтай хамта, мүн энэл һургуулида ород хэлэ заадаг 15 мэргэжэлтэн 225 мянган монгол түхэриг суглуулжа, тэрээгээрээ маскануудые абажа хандиблаба. 

Монголдо Россотрудничествын түлөөлэлгэтэ газарай хүтэлбэрилэгшэдтэ тус һургуулиин 6-дахи ангиин һурагша Б.Буянхишиг суг һурадаг нүхэдэйнгөө болон багшанарайнгаа зүгһөө 500 эмнэлгын маска дамжуулаа. 

Энэ хандибһаань гадна, монголшуудай суглуулһан үшөө 62 мянган маска майн 22-то Ород гүрэнэй хилэ гаталжа, зорюулагдаһан газартаа хүргэгдэхэ. Энээн тухай Улаан-Баатар хотодохи Россиин эрдэм ба соёлой түбэй мэргэжэлтэд дуулгаба. 

Гэхэ зуура Монголой Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын түбэй майн 19-дэ мэдээсэһээр, хүршэ гүрэн дотор бүхыдөө коронавирусаар үбдэхэ 140 ушар бүридхэгдөө, үбшэнһөө улам наһа бараһан хүн үгы. Мүнөө дээрээ 114 хүн эмшэлүүлжэ байна, үшөө 182 хүн тусхай ажаглалта доро абтанхай. 

- Майн 18-да 367 хүниие, тэрэ тоодо Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын үндэһэтэнэй түбтэ байһан 8 үбшэнтэниие, мүн ашаанай томо унаагаар Ород гүрэнһөө бараа зөөдэг 27 жолоошониие дахин шалгабабди. Тэдэнэй дунда коронавирус халдаһан нэгэшье хүн байбагүй. Мүн эдэгэһэн зоноймнай тоо 26 хүрэбэ, - гэжэ Монголой Халдабарита үбшэнгүүдые шэнжэлгын үндэһэтэнэй түбэй захирал Д.Нямхүү мэдээсэнэ. 

Юрэнхыдөө, Монгол Уласта коронавирусай талаар эрхэ байдал яһала тогтууритай байһанаа, майн 13-да манай гүрэнһөө бусаһан бүлэг эрхэтэдэй дунда аяар 56 үбшэнтэн элирүүлэгдэшөө бшуу. Харин нютаг дээрээ байгаад, коронавирус халдаха ушарнууд Монголдо тон үсөөн. 

Гэрэл зураг entralasia.media


Теги: Монгол коронавирус17:27

«Омогорхолынь болохоёо оролдодогби» 

17:16

​Унаһан шорой – алтан 

16:25

Честное служение: педагог, лектор, общественница - это всё о Юлии Егоровой 

15:36

​Европын чемпионат - онлайн аргаар 

15:00

Молочный комплекс «Рубин» занял 1‑е место в Бурятии среди сельхозпредприятий Бурятии 

14:47

​Ахаһаа – аяар холын далай руу 

14:30

​В Бурятии лесники устроили засаду на «чёрного» лесоруба 

14:09

​ВТБ оказал благотворительную помощь больницам Бурятии 

14:06

​Хоорондоо эбсэшэгүй хоёр хүсэн 

14:00

"У нас открыто!": с 10 июня в Бурятии снова заработают кафе и рестораны 

13:47

​​Дайнай эхилһэн, дүүрэһые хэзээдэшье мартадаггүйб 

13:30

​Транспортное дело: в Бурятии пандемия бьёт по перевозкам 

13:24

​Туризм и COVID-19: в Бурятии турпоток сократился более чем наполовину 

13:00

92 молодые мамы Бурятии проходят бесплатное профессиональное обучение 

12:16

​В Бурятии увеличилось производство средств индивидуальной защиты для медицинских организаций  

12:03

Более 5,6 тыс предпринимателей Бурятии получили безвозмездные «зарплатные» субсидии за апрель 

12:02

​В Улан-Удэ пройдет Всероссийская акция «Оставайся донором» 

11:48

Фёдор Сорокин: "Байгал - минии гайхал" 

11:22

В самом большом доме культуры Хоринского района Бурятии завершился ремонт 

11:09

Жители Бурятии могут принять участие в социальном благотворительном проекте «Мечта ветерана» 

09:57

В Улан-Удэ прошел онлайн-конкурс «Мир глазами детей» 

09:45

​Зурхай на 5 июня, 15 лунный день 

08:30

Местами кратковременные дожди, днём до + 26 ожидается в Бурятии сегодня, 5 июня 

Наши издания