Буряад Улас - 100 жэл, «Буряад үнэн» сонин - 100 жэл

“Буряад үнэн” сонин 1921 оной декабриин 21-дэ анха түрүүн ниитэлэгдэһэн гэжэ “түрэһэн үдэрөө” үнинэй тэмдэглэдэг. Тиимэһээ мүнөө жэлэй декабриин 12-ой дугаарта “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршаг сониндоо нээбэбди.

Сониной редколлегиин шиидхэбэреэр “Буряад үнэн” – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагнай “Буряад Улас – 100 жэл” гэһэн ниитэ гаршагтай нэгэн мандал доро, нэгэн һайхан нюур нюурлажа, үргэн олон арад зондоо айлшалха ёһотой!

3914

17:10

​Буряад Уласай Кабанск аймагай Селенгинск һууринда больница заһабарилагдаа 

15:25

​Более чем двум тысячам граждан Бурятии назначены единовременные выплаты на первенца 

14:38

​Улаан-Үдын 14-дэхи гимназиин түүхын багша Алексей Тихонов Бүхэроссиин мүрысөөндэ түрүүлбэ 

14:22

Алас Дурнын тойрогой тэдхэмжын хэмжээндэ Байгалай анагааха ухаанай колледжын хамтын байра заһабарилагдана 

14:13

​На федеральных трассах Бурятии установили 11 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД 

14:06

​Буряад Уласта түрүүшын үхибүүтэй болоһон хоёр мянганһаа дээшэ гэр бүлэнүүд тэдхэмжэдэ хүртөө 

14:00

​Подарочный набор чая из Бурятии получил Гран-при на Всероссийском конкурсе «Туристический сувенир» 

13:48

​Буряад Уласай Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сесси ноябриин 28-да үнгэргэгдэхэ 

12:56

В Улан-Удэ пройдет благотворительная акция «Безумное чаепитие» 

12:01

Бурятское правительство и Промсвязьбанк намерены сотрудничать в целях решения социально-экономических задач региона 

Наши издания