Главные / Журнал "Байгал"

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

"Байгал" сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаартай танилсуулга

753
 23-05-2019

​Чествование лауреатов конкурса журнала «Байгал» прошло в Улан-Удэ

Первое место разделили тункинский автор Лопсон Шенхоров и Народный поэт Бурятии Галина Раднаева

587
 22-03-2019

​2018 оной уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүл

Шэнэ сагай богоһо алхахадаа, үнгэрһэн үеэ эрьен, хаймадан шэнжэлхэ ёһо бии

575
 21-01-2019

Журнал "Байгал"

Наши издания

​Агын Буряадай тойрогой хүтэлбэрилэгшын уялга дүүргэгшээр Буянто Батомункуев томилогдоо

Энээн тухай Үбэр Байгалай хизаарай амбан захирагша Александр Осипов суглаанда дуулгаба
331
 10-12-2019

Эльгэн түрэлые, эб нэгэдэлые мандуулха

"Байгал" сэтгүүлэй ээлжээтэ дугаартай танилсуулга
753
 23-05-2019

Молодой преподаватель из Бурятии принял участие в конкурсе дирижеров в Италии

​В конкурсе участвовали 16 сильнейших хоровых дирижёров из разных стран
279
 12-12-2019