Нет активных конференций

Далижуулһан эрмэлзэл

Алексей Цыденовые дүтэһөө харахада, ёһотой буряад шарайтай хүн. Иимэ сагаан шарайтай буряадуудай олон хадань, тэрэниие хоёр ондоо үндэһэтэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ.
62
 05-04-2017
Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

"Алтан гуурһаараа" арад зоноо суурхуулаа

​Улаан-Yдэдэ Бавасан Абидуевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай байшан соо Сергей Сультимович Цырендоржиевай 80 жэлдэ зорюулагдаһан дурасхаалай үдэшэ үнгэрөө.
67
 06-04-2017
Эдуард БУДАЕВ

Хэн тухай һануулнаб хуушан хүхэ дэбтэр

Гар бэшэгүүдээ онгилон хаража байтараа, хуушан хүхэ дэбтэр оложорхибоб...
90
 06-04-2017
Туяна САМБЯЛОВА

Түнхэн аймагай түүхэтэ мүрысөөн

Саяан хадын хормойдо эмхидхэгдэһэн һур харбалгаар уласай хэмжээнэй мүрысөөн үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Түнхэн аймагай Аршаан һууринда 10-дахияа үнгэргэгдэбэ.
203
 05-04-2017
Борис БАЛДАНОВ

Петербургда боомбо тэһэрээ

Гараад байһан долооной гарагай хоёрто Санкт- Петербургын метрогой поезд соо тодхогдоһон боомбо тэһэржэ, 14 хүн алуулаа, 50 гаран зон шархатаа.
145
 05-04-2017
Баяр БАЛДАНОВ