Главные / Журнал "Байгал"

​2018 оной уран зохёолой болон ниитэ улас түрын «Байгал» сэтгүүл

Шэнэ сагай богоһо алхахадаа, үнгэрһэн үеэ эрьен, хаймадан шэнжэлхэ ёһо бии

146
 21-01-2019

Журнал "Байгал"

Нет активных конференций

​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һууринуудые олошоруулха болон һургуулинуудта гурбадахи халаанай һуралсал усадхаха хэмжээнүүд тухай зүбшэн хэлсээ
254
 08-02-2019

​Хоншуухан үнэртэй хилээмэ болгоно

Бага ба дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэ хэр зэргэ үзүүлэгдэдэг бэ гэһэн сэдэбээр сэтгүүлшэдтэй хөөрэлдөө сайдай орлогшо Алексей Оловянников үүсхэбэ
426
 30-10-2018

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

Асуудалнууд болон харюунууд
371
 13-02-2019
Ардан АНГАРХАЕВ

​Буряад хубсаһанай шэдитэ хүсэ өөр дээрээ мэдэрыт

Сагаан һарын дүтэлхэлөөр лэ, буряад хубсаһан тухай хөөрэлдөөн эршэдэдэг
214
 13-02-2019
Цырегма САМПИЛОВА

Мэргэн буудагшад

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай залуу гурбан тамиршан дүрбэн медаль Австрида болоһон сагаалса буудалгаар уласхоорондын мүрысөөндэ абажа шадаа
499
 24-01-2019
Борис БАЛДАНОВ
468
 03-05-2017
Баяр БАЛДАНОВ​