Главные / Журнал "Байкал"

Байкал №2 2019

Содержание

191
 05-06-2019

Вышел в свет "Байкал" №2

Новый дизайн журнала. 100 лет Африкану Бальбурову. 200 лет Уолту Уитмену. Стихи Антона Очирова. Новая повесть Болота Ширибазарова и многое другое

340
 08-05-2019

История журнала "Байкал" в обложках

О том, как менялись обложки журнала «Байкал», начиная с 1947 года, когда журнал был основан.

531
 06-05-2019

Журнал "Байкал"

Нет активных конференций

Ёхор – степная пастораль

29 июня на территории Этнографического музея народов Забайкалья пройдет Глобальная Ночь ёхора
41
 24-06-2019
Александр МАХАЧКЕЕВ

​«Шатар - һургуулида»

Иимэ гаршаг доро бүхэроссиин түсэл оройдоол хэдэн можо нютагуудта бэелүүлэгдэдэг байна. Тус түсэлдэ ородог һуралсалай гуламтануудай дунда түрүүшын мүрысөөн һаяхана Сочи хотодо боложо, Үбэр Байгалай хизаарай Агын 1-дэхи һургуули чемпион боложо тодороо
466
 17-06-2019
Борис БАЛДАНОВ

​ШАРА-УЛААНААР УРДАШОО

Закаменскын зон хотынгоо дундуур урдадаг Модон-Хүл горхонойнгоо гэнтэ шара-улаанаар урдашахада, ехээр сошоо
535
 13-06-2019
Сэнгэ РИНЧИНОВ