Главные / Журнал "Байкал"

Гэсэриада. Архивные материалы 1948–1951 гг. о подготовке к празднованию юбилея эпоса. Часть вторая. «Байкал» №5 2018 г.

История гонений на эпос «Гэсэр» в документах. По книге «Цэндийн Дамдинсурэн: к 100-летию со дня рождения» / сост. А.Д. Цендина; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Вост. Лит., 2008.

196
 13-02-2019

Гэсэриада. Архивные материалы 1948–1951 гг. о подготовке к празднованию юбилея эпоса. Часть первая. «Байкал» №4 2018 г.

История гонений на эпос «Гэсэр» в документах. По книге «Цэндийн Дамдинсурэн: к 100-летию со дня рождения» / сост. А.Д. Цендина; Ин-т востоковедения РАН. — М.: Вост. Лит., 2008.

150
 10-02-2019

Дарина Самандуева. Огоньки с угольками. Лагерная жизнь

Продолжение историй про двух предприимчивых подруг («Мир пельменей», «Общепит рулит»). На этот раз неугомонная Сарана решила заняться летним отдыхом для детей.

137
 07-02-2019

Журнал "Байкал"

Нет активных конференций

​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һууринуудые олошоруулха болон һургуулинуудта гурбадахи халаанай һуралсал усадхаха хэмжээнүүд тухай зүбшэн хэлсээ
254
 08-02-2019

​Хоншуухан үнэртэй хилээмэ болгоно

Бага ба дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэ хэр зэргэ үзүүлэгдэдэг бэ гэһэн сэдэбээр сэтгүүлшэдтэй хөөрэлдөө сайдай орлогшо Алексей Оловянников үүсхэбэ
426
 30-10-2018

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

Асуудалнууд болон харюунууд
371
 13-02-2019
Ардан АНГАРХАЕВ

​Буряад хубсаһанай шэдитэ хүсэ өөр дээрээ мэдэрыт

Сагаан һарын дүтэлхэлөөр лэ, буряад хубсаһан тухай хөөрэлдөөн эршэдэдэг
214
 13-02-2019
Цырегма САМПИЛОВА

Мэргэн буудагшад

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай залуу гурбан тамиршан дүрбэн медаль Австрида болоһон сагаалса буудалгаар уласхоорондын мүрысөөндэ абажа шадаа
499
 24-01-2019
Борис БАЛДАНОВ
468
 03-05-2017
Баяр БАЛДАНОВ​