Главные / Журнал "Байкал"

Вышел новый номер журнала «Байкал»: трагедия из 90-х, «мир фантастических уродов» и «политобзор»

Произведения обращены и к искушенному читателю, и к тому, кто хочет расслабиться после трудного дня, погрузившись в мир литературных героев

239
 24-03-2017
Юрий НЕВСКИЙ

​Бурятская писательница рассказала о «Древе жизни», которое объединяет бурят и другие народы Земли

Вчера, 23 марта в Центральной городской библиотеке им. Исая Калашникова состоялась презентация книги «Древо жизни».

186
 24-03-2017
Алексей ГЕРГЕНОВ

Журнал "Байкал"

Нет активных конференций

Далижуулһан эрмэлзэл

Алексей Цыденовые дүтэһөө харахада, ёһотой буряад шарайтай хүн. Иимэ сагаан шарайтай буряадуудай олон хадань, тэрэниие хоёр ондоо үндэһэтэнэй үри гэжэ һанаандааш оруулхаар бэшэ.
62
 05-04-2017
Намжилма БАЛЬЖИНИМАЕВА

"Алтан гуурһаараа" арад зоноо суурхуулаа

​Улаан-Yдэдэ Бавасан Абидуевай нэрэмжэтэ хүүгэдэй болон эдиршүүлэй номой сангай байшан соо Сергей Сультимович Цырендоржиевай 80 жэлдэ зорюулагдаһан дурасхаалай үдэшэ үнгэрөө.
67
 06-04-2017
Эдуард БУДАЕВ

Хэн тухай һануулнаб хуушан хүхэ дэбтэр

Гар бэшэгүүдээ онгилон хаража байтараа, хуушан хүхэ дэбтэр оложорхибоб...
90
 06-04-2017
Туяна САМБЯЛОВА

Түнхэн аймагай түүхэтэ мүрысөөн

Саяан хадын хормойдо эмхидхэгдэһэн һур харбалгаар уласай хэмжээнэй мүрысөөн үнгэрһэн долоон хоногой эсэстэ Түнхэн аймагай Аршаан һууринда 10-дахияа үнгэргэгдэбэ.
203
 05-04-2017
Борис БАЛДАНОВ

Петербургда боомбо тэһэрээ

Гараад байһан долооной гарагай хоёрто Санкт- Петербургын метрогой поезд соо тодхогдоһон боомбо тэһэржэ, 14 хүн алуулаа, 50 гаран зон шархатаа.
145
 05-04-2017
Баяр БАЛДАНОВ