Главные / Газета "Бурятия"

​Битва за чистый воздух в Улан-Удэ продолжается

Депутат Анатолий Кушнарёв сообщил, что если такая негативная ситуация в городе не изменится, может наступить момент, когда будут прекращать­ся авиаполёты

116
 22-02-2019
Баясхалан ДАБАИН

Лучший профессионал: в Бурятии стартует WorldSkills

На чемпионате сту­денты, школьники и уже опытные представители рабо­чих специальностей должны показать мастерство, а также умение учиться и постигать новые технологии

137
 20-02-2019
Антон ИРШУТОВ

​Геноцид или историческая необходимость?

В Доме дружбы народов состоялся круглый стол, посвящённый 100-летию директивы ЦК РКП(Б) «Об истреблении казачества», или более известной как «директива расказачивания»

116
 20-02-2019
Иван ПОДБЕРЕЗКИН

Газета "Бурятия"

Нет активных конференций

​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һууринуудые олошоруулха болон һургуулинуудта гурбадахи халаанай һуралсал усадхаха хэмжээнүүд тухай зүбшэн хэлсээ
254
 08-02-2019

​Хоншуухан үнэртэй хилээмэ болгоно

Бага ба дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэ хэр зэргэ үзүүлэгдэдэг бэ гэһэн сэдэбээр сэтгүүлшэдтэй хөөрэлдөө сайдай орлогшо Алексей Оловянников үүсхэбэ
426
 30-10-2018

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

Асуудалнууд болон харюунууд
371
 13-02-2019
Ардан АНГАРХАЕВ

​Буряад хубсаһанай шэдитэ хүсэ өөр дээрээ мэдэрыт

Сагаан һарын дүтэлхэлөөр лэ, буряад хубсаһан тухай хөөрэлдөөн эршэдэдэг
214
 13-02-2019
Цырегма САМПИЛОВА

Мэргэн буудагшад

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай залуу гурбан тамиршан дүрбэн медаль Австрида болоһон сагаалса буудалгаар уласхоорондын мүрысөөндэ абажа шадаа
499
 24-01-2019
Борис БАЛДАНОВ
468
 03-05-2017
Баяр БАЛДАНОВ​