Главные / Газета "Буряад Унэн"

Түби дэлхэйгээр тараа

Ярууна аймагай Нарһата нютагай уран гартан Туяна Жаповатай уншагшадаа танилсуулхамнай

1013
 15-02-2019
Любовь ЦЫБЕНОВА

​Амитадай дүрсэтэй шулуунууд

Хүн бүхэн өөрын дуратай нэгэ юумэндэ шадалтай байдаг, али нэгэ юумээр һонирходог

1028
 15-02-2019
Сэнгэ РИНЧИНОВ

​Шагай наадан тухай ном нара хараба

​2018 ондо Буряад Уласаа түлөөлжэ, Москва хотодо Федерациин Зүблэлдэ хоюулан шагай наадаяа харуулжа, олон зоной һайшаал магтаалда хүртэжэ, Валентина Матвиенкодэ арадайнгаа энэ наадан тухай хөөрэжэ, сэнхир хадагаар золгохо заяатай байгаабди

974
 15-02-2019

Газета "Буряад Унэн"

Нет активных конференций

​Буряадта 11 һургуули, 24 сэсэрлиг баригдаха

Ородой Холбоото Уласай Засагай газарай Түрүүлэгшэ Дмитрий Медведев Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ һууринуудые олошоруулха болон һургуулинуудта гурбадахи халаанай һуралсал усадхаха хэмжээнүүд тухай зүбшэн хэлсээ
254
 08-02-2019

​Хоншуухан үнэртэй хилээмэ болгоно

Бага ба дунда хэмжээнэй олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ гүрэнэй талаһаа тэдхэмжэ хэр зэргэ үзүүлэгдэдэг бэ гэһэн сэдэбээр сэтгүүлшэдтэй хөөрэлдөө сайдай орлогшо Алексей Оловянников үүсхэбэ
426
 30-10-2018

Буряад-Монгол уласай түрүүшын алхамууд

Асуудалнууд болон харюунууд
371
 13-02-2019
Ардан АНГАРХАЕВ

​Буряад хубсаһанай шэдитэ хүсэ өөр дээрээ мэдэрыт

Сагаан һарын дүтэлхэлөөр лэ, буряад хубсаһан тухай хөөрэлдөөн эршэдэдэг
214
 13-02-2019
Цырегма САМПИЛОВА

Мэргэн буудагшад

Ородой суглуулагдамал командын бүридэлдэ оруулагдаһан Буряадай залуу гурбан тамиршан дүрбэн медаль Австрида болоһон сагаалса буудалгаар уласхоорондын мүрысөөндэ абажа шадаа
499
 24-01-2019
Борис БАЛДАНОВ
468
 03-05-2017
Баяр БАЛДАНОВ​