Главные / Газета "Буряад Унэн"

1088
 27-05-2020
Баяр ШИРАПОВ оршуулаа

Буян хуряалгын «халуун хаhа»

Буянта hарын үедэ - Бурхан багшын тарни – “Ом муни муни маха муние сууха” – уншаха хэрэгтэй

402
 27-05-2020
Даши-Доржо БОЛОТОВ хөөрэлдэбэ

Арюун үйлэеэ арьбажуулая

Дэлхэйн буддын шажантанай гол һайндэр – Бурхан багшын Ехэ Дүйсэн үдэр – июниин 5-да тохёохонь

269
 27-05-2020
Цырен НАЙМАНОВ

Газета "Буряад Унэн"

Наши издания

​В Бурятии готовятся к проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин накануне подписал Указ о проведении для голосования по поправкам в Конституцию 1 июля.
133
 04-06-2020

Илалтын ойдо тусхай түлбэри

​Буряад ороной 5 мянга 500-гаад хүндэ Илалтын үдэртэ дашарамдуулан, тусхай мүнгэн түлэгдэбэ
250
 14-05-2020

Түүхын түүбэри

Һонирхолтой баримтанууд
281
 04-06-2020
Цырен Найманов бэлдэбэ

Юные цирковые артисты Бурятии получили Гран-При престижного фестиваля

Коллектив Бурятской цирковой школы признан лучшим на I Всероссийском цирковом фестивале в Москве
396
 02-06-2020